Friday, March 11, 2011

Perihal Ibadah dan Taqwa

Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 21 yang lebih kurang bermaksud:

21. Wahai sekelian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.

Datangnya ayat ini setelah diterangkan sifat-sifat tiga kumpulan, beriman, kafir dan munafik. Kesemua kumpulan di atas diajak supaya beribadat, tunduk, patuh dengan penuh hormat dan kagum kepada Allah.

Seruan kepada semua manusia, ayyuhan nas, ertinya beribadat kepada Allah adalah perintah yang dikenakan kepada semua manusia, tidak kira apa bangsa sekalipun (zakarin wa untha, syu`uban wa qabaila, asbat dsb). Menunjukkan bahawa manusia asalnya umat yang satu. Tidak kira apa bangsa pun, keturunannya ia asalnya umat yang satu. Firman Allah yang lebih kurang bermaksud:

213. Pada mulanya manusia itu ialah umat Yang satu (menurut ugama Allah Yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan), maka Allah mengutuskan Nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira (kepada orang-orang Yang beriman Dengan balasan syurga, dan pemberi amaran (kepada orang-orang Yang ingkar Dengan balasan azab neraka); dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab suci Yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa Yang mereka perselisihkan dan (sebenarnya) tidak ada Yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang Yang telah diberi kepada mereka Kitab-kitab suci itu, Iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan Yang jelas nyata, - mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Yang beriman ke arah kebenaran Yang diperselisihkan oleh mereka (yang derhaka itu), Dengan izinNya. dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahNya kepada sesiapa Yang dikehendakiNya ke jalan Yang lurus (menurut undang-undang peraturanNya).

• Ayat di atas menggambarkan asas ilmu sosiologi dalam Islam, walau apa pun sejarahnya panjang, tetapi asal usulnya kamu itu adalah satu.
• Manusia berkongsi dari segi rasa mahu mengabdikan diri kepada yang Maha Berkuasa, cuma mungkin berbeza dari segi teknikal. Ibnu Abbas mengatakan asalnya manusia semuanya Islam (Hamka, Tafsir al Azhar, hal. 172).
• Berkongsi rasa belas kasihan, lihat contoh kalau ada sesuatu yang terajis akan sama-sama bersimpati, cari jalan menyelamatkan.
• Berkongsi cita rasa, keinginan dsb.

Berdasarkan kepada kenyataan di atas, tidaklah menjadi satu kesalahan, malah sepatutnyalah Allah menyeru mereka supaya menyembah Allah dengan u`budu rabbakum, sedangkan Ibadah adalah suatu bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak kepada sesuatu:

• Yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang dengan penguasaan yang arti dan hakikatnya tidak terjangkau.

• “Ibadah dalam Islam adalah merupakan kemuncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah dan klimak dari perasaan yang merasakan kebesaran Allah sebagai tempat pengabdian diri. Ibadah juga merupakan tangga penyambung antara akhlak dan penciptanya. Selain dari itu ibadah mempunyai kesan-kesan yang mendalam di sudut hubungan makhluk dan penciptanya.”

Definasi Ibadah

Dari segi bahasa “ibadah” bererti merendah diri, tunduk, patuh dan taat. Dari segi syara’ “ibadah” diertikan sebagai taat, tunduk patuh dan merendah diri sepenuhnya kepada Allah.

• Sheikh Ibn. Taimiyah pula menyatakan, “Ibadah asal maknanya kehinaan, tetapi ibadah yang diperintah Allah atau yang disyariatkan ke atas manusia merangkumi makna kehinaan dan kecintaan bersama iaitu kemuncak kehinaan diri seseorang bila berhadapan dengan Allah dan kemuncak kecintaannya kepadanya.

• Al-Tabari pula, menjelaskan maksud ibadah iaitu khusu’ kepadanya, merendah diri dan tetap hati kepadanya.

• Ibnu Qayyim. Maksud yang beliau berikan terlalu mudah. “Ibadah itu adalah cinta. Berkasih-kasihan dengan Tuhan.”.... sehingga dalam satu ungkapan lain beliau menyebut, “Tidak ada kebahagiaan, kelazatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan bila ia meyakini Allah sebagai Rabb, Pencipta Yang Maha Esa dan ia beribadah hanya kepada Allah saja, sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya daripada yang lain.

Sebagai kesimpulan ibadah bermaksud merangkumi segala perkara yang disukai Allah dan diredhaiNya, sama ada keyakinan, sikap, perkataan, amal perbuatan, zahir atau batin.

Dalam kata lain ibadah ialah segala aktiviti manusia yang zahir dan batin dalam mengerjakan sesuatu perkara atau meninggalkannya semata-mata dengan niat mencari keredhaan Allah.

Sebab itu ketundukan dan kepatuhan kepada orangtua atau penguasa tidak wajar dinamai ibadah. Menurut Prof. Dr. Hasbi as Siddiqy mentaati pemerintah ialah: “Menyelesaikan dengan patuh dan melaksanakan dengan baik segala apa yang diperintahkan yang mendatangkan kemuslihatan dan menjauhkan kemelaratan kepada/daripada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari`at yang telah ditetapkan dan dengan diputuskan ulul amri” (al Islam II, hal. 437). Jadi ini tidak dinamakan ibadat.

M. Quraish Shihab menyebut, untuk menghasilkan ibadah mesti ada tiga elemen (sekurang-kurangnya):
• Pertama; si pengabdi tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai milik peribadi, tetapi milik kepada siapa yang kepada-Nya dia mengabdi. Lihat ayat Allah yang bermaksud:

23. (kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa Yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) Dengan apa Yang diberikan kepada kamu. dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang Yang sombong takbur, lagi membanggakan diri.

Catatan: Ayat ini menjadikan orang beriman sebagai orang yang paling baik dan paling cemerlang. Lihat pula dalam satu hadis Nabi saw

) روى الإمام مسلم في صحيحه قوله - صلى الله عليه وسلم -: عجباً لأمر المؤمن إنّ أمره كله له خير؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له).إنّ هذا الحديث يشفي صدور المؤمنين، ويذهب الحزن عنهم؛ ذلك لأنه يسلي المؤمن، ويبيِّن له أنه الكاسب في الحالتين: في السراء والضراء، وفي الفرح والحزن، وفي حالة السلم والحرب، وفي الغنى والفقر، والصحة والمرض، وفي أحواله كلها.

• Kedua; segala aktivitinya hanya berkisar pada apa yang diperintahkan oleh siapa kepada-Nya ia mengabdi serta menghindar dari apa yang dilarang-Nya... samada bertentangan dengan kepentingan diri atau berbetulan dengan kepentingan diri, kena patuhi. Buat dulu apa yang Allah suruh insya’ Allah kamu akan dapati hasilnya.

o Turut kehendak Allah dulu, dan bersangka baiklah kepada setiap arahan Allah, ia adalah untuk kebaikan bukan kejahatan.

o Ambil contoh orang yang hampir dengan Allah. Pentingnya kita ambil contoh orang-orang yang mulia, lihat syair:

فتشبَّهوا إن لم تكونوا مِثلَهم + إن التَّشبَّه بالكِرام فلاَحٌ

“Contohilah sekalipun kamu tidak setara dengan mereka + Kerana mencontohi orang-orang yang mulia itu membawa kemenangan” (Dr. Zul, Syarah al Hikam I, hal. Xxxv &vi).

• Ketiga; tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan mengaitkannya dengan kehendak siapa yang kepada-Nya ia mengabdi.. lillahi Ta`ala. (Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah, jld. 1, hal. 145). Ertinya buat sesuatu mesti dengan lil Llahi Ta`ala.

o Sabda Rasulullah SAW kepada Mu`az ibn Jabal “Sekarang aku akan menceritakan sesuatu kepadamu yang apabila engkau hafalkan (diambil perhatian) olehmu akan berguna tetapi kalau engkau lupakan (tidak dipedulikan) olehmu maka kamu tidak akan mempunyai alasan di hadapan Allah kelak.” “Hai Muaz, Allah itu menciptakan tujuh malaikat sebelum Dia menciptakan langit dari bumi. Setiap langit ada satu malaikat yang menjaga pintu langit dan tiap-tiap pintu langit dijaga oleh malaikat penjaga pintu menurut ukuran pintu dan keagungannya.” “Maka malaikat yang memelihara amalan si hamba (malaikat hafazah) akan naik ke langit membawa amal itu ke langit pertama.
Penjaga langit pertama akan berkata kepada malaikat Hafazah, “Saya penjaga tukang mengumpat. Lemparkan kembali amalan itu ke muka pemiliknya karena saya diperintahkan untuk tidak menerima amalan tukang mengumpat”.
“Esoknya, naik lagi malaikat Hafazah membawa amalan si hamba. Di langit kedua penjaga pintunya berkata,
“Lemparkan kembali amalan itu ke muka pemiliknya sebab dia beramal karena mengharapkan keduniaan. Allah memerintahkan supaya amalan itu ditahan jangan sampai lepas ke langit yang lain.”
“Kemudian naik lagi malaikat Hafazah ke langit ketiga membawa amalan yang sungguh indah. Penjaga langit ketiga berkata, “Lemparkan kembali amalan itu ke muka pemiliknya kerana dia seorang yang sombong.”
Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, “Berikutnya malaikat Hafazah membawa lagi amalan si hamba ke langit keempat. Lalu penjaga langit itu berkata,
“Lemparkan kembali amalan itu ke muka pemiliknya. Dia seorang yang ujub. Allah memerintahkan aku menahan amalan si ujub.”
Seterusnya amalan si hamba yang lulus ke langit kelima dalam keadaan bercahaya-cahaya dengan jihad, haji, umrah dan lain-lain. Tetapi di pintu langit penjaganya berkata,
“Itu adalah amalan tukang hasad. Dia sangat benci pada nikmat yang Allah berikan pada hamba-Nya. Dia tidak redha dengan kehendak Allah. Sebab itu Allah perintahkan amalannya dilemparkan kembali ke mukanya. Allah tidak terima amalan pendengki dan hasad.”
Di langit keenam, penjaga pintu akan berkata,”Saya penjaga rahmat. Saya diperintahkan untuk melemparkan kembali amalan yang indah itu ke muka pemiliknya karena dia tidak pernah mengasihi orang lain. Kalau orang dapat musibah dia merasa senang. Sebab itu amalan itu jangan melintasi langit ini.”
Malaikat Hafazah naik lagi membawa amalan si hamba yang dapat lepas hingga ke langit ketujuh. Cahayanya bagaikan kilat, suaranya bergemuruh. Di antara amalan itu ialah shalat, puasa, sedekah, jihad, warak dan lain-lain.
Tetapi penjaga pintu langit berkata, “Saya ini penjaga sum’ah (ingin kemasyhuran). Sesungguhnya si hamba ini ingin termasyhur dalam kelompoknya dan selalu ingin tinggi di saat berkumpul dengan kawan-kawan yang sebaya dan ingin mendapat pengaruh dari para pemimpin. Allah memerintahkan padaku agar amalan itu jangan melintasiku. Tiap-tiap amalan yang tidak bersih karena Allah maka itulah riya’. Allah tidak akan menerima dan mengabulkan orang-orang yang riya’.”
Kemudian malaikat Hafazah itu naik lagi dengan membawa amal hamba yakni solat, puasa, zakat, haji, umrah, akhlak yang baik dan mulia serta zikir pada Allah. Amalan itu diiringi malaikat ke langit ketujuh hingga melintasi hijab-hijab dan sampailah ke hadirat Allah SWT.
Semua malaikat berdiri di hadapan Allah dan semua menyaksikan amalan itu sebagai amalan soleh yang betul-betul ikhlas untuk Allah.
Tetapi firman Tuhan,
“Hafazah sekalian, pencatat amal hamba-Ku, Aku adalah pemilik hatinya dan Aku lebih mengetahui apa yang dimaksudkan oleh hamba-Ku ini dengan amalannya. Dia tidak ikhlas pada-Ku dengan amalannya. Dia menipu orang lain, menipu kamu (malaikat Hafazah) tetapi tidak bisa menipu Aku. Aku adalah Maha Mengetahui.”
“Aku melihat segala isi hati dan tidak akan terlindung bagi-Ku apa saja yang terlindung. Pengetahuan-Ku atas apa yang telah terjadi adalah sama dengan pengetahuan-Ku atas apa yang bakal terjadi.”
“Pengetahuan-Ku atas orang yang terdahulu adalah sama dengan Pengetahuan-Ku atas orang-orang yang datang kemudian. Kalau begitu bagaimana hamba-Ku ini menipu Aku dengan amalannya ini?”
“Laknat-Ku tetap padanya.”
Dan ketujuh-tujuh malaikat beserta 3000 malaikat yang mengiringinya pun berkata:
“Ya Tuhan, dengan demikian tetaplah laknat-Mu dan laknat kami sekalian bagi mereka.”Dan semua yang di langit turut berkata,”Tetaplah laknat Allah kepadanya dan laknat orang yang melaknat.”
Bersabda Rasulullah SAW kepada Mu’az bin Jabal :
“ Mu’az, yang kami ceritakan itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah SWT. Cukuplah untuk menghindari semua itu, kamu menyayangi orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri dan benci bila sesuatu yang dibenci olehmu terjadi pada orang lain. Kalau begitu kamu akan selamat dan dirimu pasti akan terhindar dari api neraka “
Sayidina Muaz (yang meriwayatkan hadist ini) kemudian menangis terisak-isak dan berkata,
“Ya Rasulullah, bagaimana aku dapat selamat dari apa yang diceritakan
ini?”
Sabda Rasulullah SAW, “Hai Muaz, ikutilah Nabimu dalam soal keyakinan.”
Muaz bertanya kembali,”Ya, tuan ini Rasulullah sedangkan saya ini hanyalah si Muaz bin Jabal, bagaimana saya dapat selamat dan boleh lepas dari bahaya tersebut?”
Bersabda Rasulullah, “Ya begitulah, kalau dalam amalanmu ada kelalaian maka tahanlah lidahmu jangan sampai memburukkan orang lain. Ingatlah dirimu sendiri pun penuh dengan aib maka janganlah mengangkat diri dan menekan orang lain.”
“Jangan riya’ dengan amal supaya amal itu diketahui orang. Jangan termasuk orang yang mementingkan dunia dengan melupakan akhirat. Kamu jangan berbisik berdua ketika disebelahmu ada orang lain yang tidak diajak berbisik. Jangan takabur pada orang lain nanti luput amalanmu dunia dan akhirat dan jangan berkata kasar dalam suatu majlis dengan maksud supaya orang takut padamu, jangan mengungkit-ungkit apabila membuat kebaikan, jangan mengoyak perasaan orang lain dengan mulutmu, karena kelak engkau akan dikoyak-koyak oleh anjing-anjing neraka jahanam.”
Sebagaimana firman Allah yang bermaksud,”Di neraka itu ada anjing-anjing yang mengoyak badan manusia.”
Muaz berkata, “Ya Rasulullah, siapa yang tahan menanggung penderitaan semacam itu?”
Jawab Rasulullah SAW, “Muaz, yang kami ceritakan itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah SWT. Cukuplah untuk menghindari semua itu, kamu menyayangi orang lain sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri dan benci bila sesuatu yang dibenci olehmu terjadi pada orang lain. Kalau begitu kamu akan selamat dan dirimu pasti akan terhindar dari api neraka.”


Beribadahlah kepada Rab kamu; pendidik, pemelihara, pemberi rezeki, kasih sayang, pengampunan dsb.

Timbul persoalan, seruan kepada ketiga-tiga kumpulan beriman, kafir dan munafik? Inilah lambang kasih sayang Allah, yang beriman diajak supaya tingkatkan taqwa, yang munafik dan kafir terus-terusan diajak dan jangan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Walaupun mereka durhaka, seruan tetap diadakan. Jalinan hubungan tetap diadakan di antara pendidik dengan yang dididik agar tidak terus menjauhkan diri. Jangan berputus asa.

Selain itu Allah menampilkan kehebatan-Nya yang Maha Kuasa, iaitu dalam ayat seterusnya yang bermaksud:

Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, ini menunjukkan kesatuan kemanusiaan sejak dahulu hingga akhir zaman. Ayat ini menggambarkan seruan supaya manusia berfikiran lebih global, bukan kesukuan atau kekampungan, tetapi dalam bentuk dunia. Secara halusnya, orangtua yang mewariskan tanah ladang, sawahnya kepada kamu juga Aku yang cipta. Carilah siapa yang anda kagumi, yang anda sanjungi semuanya tak terlepas dari karya Aku.
• Lihat contoh orang hebat. Semuanya hebat masa muda, dah tua, segala kekuatan yang diberikan Allah akan ditarik balik, semuanya habis, yang ada hanyalah lemah dan longlai.
• Pemimpin kerajaan yang terkenal (Sulaiman dan Zulkarnain, Fir`aun, Namrud, Nebukadnezar, sekadar menyebut beberapa tokoh, ada yang bersyukur dan ada yang kufur).
• Semuanya Allah yang jadikan dan diutuskan Nabi ini adalah untuk menarik perangai ini semua supaya jadi baik.

Kemudian diikuti dengan ayat yang menjadi objektif ta`abbudiyyah.
لعلكم تتقون

La`alla (لعل) adalah kalimah yang mengandungi harapan akan terjadi sesuatu di masa akan datang, ianya merupakan harapan bagi mitra bicara bukan bagi pembicara, dalam erti mendorong lawan bicara untuk mengharap, atau bererti tujuan, dan dari sini ia diartikan dengan “agar supaya”.

Pakar Tafsir dan bahasa Arab az Zamakhsyari, berpendapat bahawa kata La`alla (لعل) merupakan majaz, bukan dalam arti harapan sebenarnya, kerana Allah menciptakan hamba agar menyembah-Nya sambil memberi mereka kebebasan memilih. Dia menghendaki untuk kebaikan agar mereka bertaqwa... (Shihab, hal. 148).

Dr. Zulkifli Mohammad al Bakri menyebut, `Agar kamu bertakwa' bermaksud supaya manusia termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa, berjaya dengan hidayah serta berada di dalam kemenangan. Ini kerana ibadat merupakan jalan-jalan yang boleh menyediakan manusia ke arah ketakwaan serta diharap mendapat kedudukan yang sempurna. Begitupun, terdapat juga beberapa tafsiran lain berhubung dengan ayat `agar kamu bertakwa'. Di antaranya ialah :

i. Agar manusia beribadat kepada Allah dengan harapan mendapat takwa dan dapat menyelamatkan diri daripada azab Tuhan. Ini pendapat Sibawaih.
ii. Agar manusia terpelihara dan selamat daripada syirik. Ini pendapat Ibn Abbas.
iii. Agar manusia selamat daripada api neraka. Ini pendapat ad-Dhahhak.
iv. Agar manusia sentiasa taat. Ini pendapat Mujahid.
v. Agar manusia beribadat kepada Allah sahaja supaya selamat daripada kemurkaan dan azab-Nya kerana mengerjakan hal-hal yang boleh menghalang azab tersebut. Ini pendapat Syeikh Abdul Rahman as-Sa'di di dalam kitab tafsirnya.
vi. Agar manusia sesuai dengan gambaran yang dipilih, iaitu hamba Allah yang bertakwa, menunaikan hak rububiyah Tuhan sebagai pencipta dan hanya beribadat kepada-Nya. Ini pendapat Syed Qutub di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran (Dr. Zul).

Di dalam ayat lain Allah menyebut di antara ciri-ciri dan sifat orang yang bertaqwa, lihat firmanNya yang lebih kurang bermaksud:

"Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan Segala malaikat, dan Segala kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang Yang terlantar Dalam perjalanan, dan kepada orang-orang Yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang Yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang Yang sabar Dalam masa kesempitan, dan Dalam masa kesakitan, dan juga Dalam masa bertempur Dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang Yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang Yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang Yang bertaqwa."

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapatlah kita fahami bahawa di antara sifat-sifat orang yang bertaqwa yang ada hubungkaitnya dengan keimanan dan amal ibadah adalah seperti berikut;

1. Beriman dengan perkara-perkara ghaib, iaitu percaya kepada perkara-perkara yang telah diberitahu oleh Allah melalui lidah rasulNya SAW, di mana perkara-perkara tersebut tidak mampu difikirkan oleh akal dan pancaindera manusia, seperti zat Allah Azza wa Jalla, Alam Akhirat, Malaikat, Syurga, Neraka, Alam kubur, Alam Mahsyar, Titian Sirat, Jin-jin, Siksaan Kubur, Arasy Allah dan lain-lain lagi.

2. Mendirikan solat dalam ertikata yang sebenar, dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya, termasuk mendirikannya dengan penuh kekhusukan.

3. Menafkahkan sebahagian rezeki yang Allah telah anugerahkan dalam bentuk zakat wajib atau zakat sunat (sedekah) kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir ( yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya.

4. Beriman kepada kitab al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, termasuk suhuf-suhuf yang diturnkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, melalui perantraan Jibrail A.S.

5. Mengimani dan meyakini adanya kehidupan di akhirat setelah berakhirnya kehidupan di duni ini. Di sanalah segala amalan kita akan dinilai dan dihisab dengan penilaian dan penghisaban yang maha adil, kemudian akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan didunia ini. Samada berbahagia dan bergembira dengan mendapat balasan syurga atau menderita dan tersiksa dengan mendapat balasan neraka.

6. Menepati janji apabila berjanji, samada janji tersebut berhubung kait dengan Allah dan sesama manusia, kita sekarang boleh juga lihat janji Melayu, kenapa orang tak yakin dengan ucapan Insya’ Allah.

7. Bersabar dalam menghadapi kesempitan, penderitaan dan di dalam peperangan

Selain dari sifat-sifat dan ciri-ciri di atas, terdapat beberapa lagi sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang bertaqwa, di antaranya;

8. Menahan api kemarahan daripada menguasai diri sehingga akan menyebabkan dia bertindak di luar kawalan dan batasan. Firman Allah yang lebih kurang bermaksud:

133. Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal Yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) syurga Yang bidangnya seluas Segala langit dan bumi, Yang disediakan bagi orang-orang Yang bertaqwa;
134. Iaitu orang-orang Yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang Yang menahan kemarahannya, dan orang-orang Yang memaafkan kesalahan orang. dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang Yang berbuat perkara-perkara Yang baik;(Ali Imran 133-134)“Kadzimin(الكاظمين), menahan marah, makna: penuh dan menutupnya dengan rapat, seperti bekas yang penuh dengan air ditutup dengan rapata agar tidak tumpah. Ini mengisyaratkan bahawa perasaan tidak bersahabat masih memenuhi hati yang bersangkutan, fikirannya masih menuntut balas, tetapi dia tidak memperturutkan ajakan hati dan fikiran itu, dia menahan amarah diri, sehingga tidak mencetuskan kata-kata buruk dan perbuatan negatif. (al Misbah 3, hal. 265).

Dalam Tafsir al Misbah 2, hal. 265, diceritakan: “Ketika Rasul saw mengetahui gugurnya Hamzah bin Abdul Mutalib dan perutnya dibedah, hatinya dikunyah oleh Hindun, baginda saw bersabda, ‘Jika Allah menganugerahi kepadaku kemenangan atas kaum musyrikin Quraisy, pada salah satu pertempuran, pasti akan ku balas (kematian Hamzah itu) dengan tiga pulh orang musyrik’, ketika itu Allah menegur dengan firmanNya yang ditujukan kepada peribadi baginda saw:

126. Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah kamu membalas Dengan kejahatan Yang sama seperti Yang telah ditimpakan kepada kamu, dan jika kamu bersabar, (maka) Sesungguhnya Yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang Yang sabar.(an Nahl 126, al Misbah 3).

Rasul menerima dengan senang hati, sebab itu setelah berlakunya pembukaan Kota Makkah, Wahsyi memeluk Islam, baginda memanggil Wahsyi dan meminta supaya menceritakan kembali bagaimana kisah beliau membunuh Hamzah, baginda saw berlinangan air mata, lalu memberi sebahagian belanja kepada Wahsyi dan menyuruh pergi agar tidak bertemu dengan baginda”. Lihat kenyataan Wahsyi:

قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, فَلَمَّا رَآنِى قَالَ « آنْتَ وَحْشِىٌّ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ » قُلْتُ قَدْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ مَا بَلَغَكَ . قَالَ ( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّى).


9. Memaafkan kesalahan orang lain, walaupun ketika itu dia mampu dan mempunyai kekuatan untuk mengambil tindakan dan membalas terhadap orang yang menzaliminya, namun maaf kesalahan mereka lebih diutamakan...

“Di atas tingkat ini adalah memaafkan (al `afina anin nas), al `afn, bererti maaf, kata lain bererti menghapus bekas luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan dan inilah yang disebut muhsinin” (al Misbah 3, hal. 265).


Ada yang menyebut, tujuan memaafkan ialah untuk suburkan kasih sayang keluarga dan masyarakat. Kadangkala perlu juga diperhatikan keperluan. Kenapa remaja terikut-ikut mengambil budaya lain yang bukan budaya Islam seperti merayakan Hari Valentine?. Lihat di sebalik Keperluan kasih-sayang!. Siang-malam, kita sibuk mencari rezeki, mengurus itu dan ini. Keluarga kita bagaimana, ada masa bertemu, tetapi sering berselisih faham, masing-masing dengan ego yang tersendiri. Kurang menaruh perhatian kepada mereka. Ketika "menaruh perhatian besar" pun, kita suka membuka mulut dan enggan membuka telinga. Akibatnya, mereka kekurangan kasih-sayang dari kita.

Dalam keadaan haus akan kasih-sayang itu, mereka tidak menuntut kita untuk memberi kasih sayang yang lebih mendalam dari kita. Mereka berusaha sendiri memenuhi kebutuhan mereka ini. Caranya, antara lain, dengan merayakan Hari Valentine setiap tahun, yang jatuh pada 14 Februari.

Dalam keadaan begitu, apakah kita (terutama aktivis dakwah) menghargai usaha mereka? Tampaknya tidak. Kita mati-matian mencela budaya mereka ini dan menjejali telinga mereka dengan seruan-seruan keras yang jauh dari kasih sayang. Akibatnya, kebutuhan mereka akan kasih sayang itu semakin kurang terpenuhi. Walhasil, semakin terdoronglah mereka untuk berburu kasih-sayang dari luar diri kita, diantaranya melalui perayaan Hari Valentine. Apa salahnya ujudkan kasih sayang yang berpanjangan kerana ini adalah anjuran Islam. Kerana ini sudah lama diasaskan oleh agama ini.

10. Segera mengingati Allah tatkala melakukan perbuatan keji, kita tidak terlepas dari kesalahan, kerana kita tidak ma`sum (dosa-dosa besar yang mudharatnya tidak hanya ke atas dirinya seperti berzina, mencuri, membunuh, riba, menuduh orang melakukan kejahatan, merompak dan lain-lain lagi)dan menzalimi diri sendiri (dosa-dosa yang mudharatnya hanya menimpa dirinya sendiri, samada dosa-dosa besar atau kecil). Kelemahan diri memang ada lihat musuh manusia.

“Imam Ahmad bin Sahl (Abu Zaid al Balkhi, seorang ulama terkenal, menyebut: Ketahuilah musuh-musuhmu terbahagi kepada empat,

• Dunia, senjatanya ialah makhluk, sedangkan penjaranya ialah uzlah: Tetapkan hati, selalu berzikir kepada Allah jangan mengharapkan kelakuannya dilihat orang, merasa puas dengan Allah.

• Syaitan, senjatanya ialah kenyang, sedangkan penjaranya ialah lapar: Syaitan tidak pernah tidur untuk menyesatkan manusia, lihat ayat perintah berpuasa, mudahan-mudahan kamu menjadi orang bertaqwa, puasa menyempitkan laluan syaitan. Imam al Ghazali menyebut sifat-sifat syaitaniyyah memunculkan pelbagai penyakit hati; derhaka, curang, menipu, mengelabui, mengajak berbuat kerosakan dan kemungkaran, menghalang kebaikan (Abu Hasan Din, Intipati Ihya’, hal. 1192).

• Nafsu, senjatanya ialah tidur sedangkan penjaranya ialah berjaga malam dengan beribadah kepadanya: Salah satu ciri ulul albab ialah sentiasa "membakar" singgasana Allah dengan munajatnya ketika malam telah sunyi. Menggoncang Arasy-Nya dengan segala rintihan, permohonan ampun, dan pengaduan segala derita serta kebobrokan moral manusia di muka bumi. Lihat maksud firman Allah:

79. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah "sembahyang tahajjud" padanya, sebagai sembahyang tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat Yang Terpuji (Isra’).

• Hawa nafsu, senjatanya ialah bercakap, sedangkan penjaranya ialah diam - kerana dengan diam ada tafakkur, perhiasan orang yang banyak bercakap ialah merendah diri (Dr. Zul, Syarah al Hikam 1, hal. 116).


11. Memohon keampunan Allah setelah melakukan perbuatan-perbuatan dosa di atas dan berazam tidak akan meneruskan perbuatan-perbuatan tersebut. Jangan biarkan lama-lama takut nanti sudah terbiasa dan merasa tak apa-apa.

Kenyataan di atas ini terkandung dalam lebih kurang maksud firman Allah;

133. Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal Yang baik untuk mendapat) keampunan dari Tuhan kamu, dan (mendapat) syurga Yang bidangnya seluas Segala langit dan bumi, Yang disediakan bagi orang-orang Yang bertaqwa;
134. Iaitu orang-orang Yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang Yang menahan kemarahannya, dan orang-orang Yang memaafkan kesalahan orang. dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang Yang berbuat perkara-perkara Yang baik;
135. Dan juga orang-orang Yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka - dan sememangnya tidak ada Yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah -, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji Yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya). (Ali Imran : ayat 133-135)

12. Beriman dan membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah dan memperjuangkan kebenaran tersebut. Ar Rassulu qudwatuna.
Kenyataan ini selaras dengan maksdu firman Allah;

33. Dan (nyatalah bahawa) Yang membawa kebenaran (tauhid dan hukum ugama) serta ia (dan pengikut-pengikutnya) mengakui kebenarannya (dengan mematuhi hukum itu), mereka itulah orang-orang Yang bertaqwa.
34. Disediakan untuk mereka apa Yang mereka kehendaki, di sisi Tuhan mereka; Demikianlah balasan orang-orang Yang berusaha memperbaiki amal perbuatannya (az-Zumar : ayat 33-34).

Lihat juga ayat akhir surah as Saff: Seruan supaya menjadi pembela agama Allah:

14. Wahai orang-orang Yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela (ugama) Allah sebagaimana (Keadaan penyokong-penyokong) Nabi Isa Ibni Maryam (ketika ia) berkata kepada penyokong-penyokongnya itu: "Siapakah penolong-penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan ugamaNya)?" mereka menjawab: "Kamilah pembela-pembela (ugama) Allah!" (setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka) maka sepuak dari kaum Bani Israil beriman, dan sepuak lagi (tetap) kafir. lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang Yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang Yang menang.

• Perintah untuk menjadi pembantu agama Allah. Pembela agama Allah datangnya arahan ini selepas menawarkan suatu perniagaan yang menguntungkan termasuk jihad. Pembela agama Allah tidak akan ujud kalau tidak ada rasa sayang dan cinta kepada Allah (Hamka 28, hal. 192).

• Bertujuan untuk memantapkan lagi istiqamah seperti hawari bagi Isa. Tawaran Isa as pernah pula ditawarkan oleh baginda saw kepada kaumnya dalam Bai`atul Aqabah. Ini jelas disahut oleh wakil Aus dan Khazraj dan mereka mempersilakan Nabi saw berhijrah ke Madinah.

• وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ايام الحج: "من رجل يؤويني حتى ابلغ رسالة ربى, فإن قريشا قد منعونى أن ابلغ رسالة ربى" حتى قيض الله عزوجل له الأوس والخزرج من اهل المدينة, فبايعوه ووازروه وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر اليهم, فلما هاجر اليهم بمن معه من اصحابه, وفوا بما عاهدوا الله عليه, ولهذا سماهم الله ورسوله (الأنصار) وصار ذلك علما عليهم رضى الله عنهم وأرضاهم (ابن كثير ۳ه. ٤٩٥)


Di sana terdapat empat pesanan ulama’:
• Belajar Islam yang sahih
• Amalkan dengan betul
• Sampaikan dengan baik
• Jangan berpecah


13. Berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman di kalangan manusia, sepertimana yang telah dijelaskan oleh Allah;

8. Wahai orang-orang Yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan (al-Maidah: ayat 8).

Barangkali peristiwa Syuraih bin Harith al Qadhi yang pernah menjadi hakim kepada Umar (kes beli kuda) dan Sayyidina Ali (kes hilang baju besi), juga sikap guru kepada Anu Syirwan `Adil elok kita jadikan i`tibar.

14. Mengagungkan syiar-syiar Allah, seperti mengagongkan syiar dalam ibadah haji, korban, solat berjemaah lima waktu, solat hariraya, solat minta hujan, solat gerhana bulan dan matahari, solat jumaat, menghidupkan Ramadhan, menghadiri majlis-majlis ilmu dan zikir dan lain-lain lagi berdasarkan maksud firman Allah SWT;

32. Demikianlah (ajaran Allah); dan sesiapa Yang menghormati (mengagungkan) syiar-syiar ugama Allah maka (Dia lah orang Yang bertaqwa) kerana Sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat taqwa hati orang mukmin (al-Haj : ayat 32).
Bukan sahaja mengagungkan syiar, malah berbangga berada di dalam Islam.
Kena berbangga dengan Islam di mana sahaja anda berada. Jangan merasa hina diri kerana kita beragama Islam. Lihat pesanan Umar:
نحن قوم أعزنا الله لنا الإسلام فمهما نبتغى العز بغير ما اعزنا الله ازلنا الله لنا.

15. Berjihad di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa raga. Firman Allah yang lebih kurang bermaksud;

44. Orang-orang Yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak turut) berjihad Dengan harta benda dan jiwa mereka. dan (ingatlah) Allah Maha mengetahui akan orang-orang Yang bertaqwa (at-Taubah : ayat 44)

قال الإمام الفخر: والجهاد ثلاثة انواع
• جهاد فيما بينه وبين نفسه, وهو قهرُ النفس ومنعُها عن اللذات والشهوات
• وجهاد فيما بينه وبين الخلق, وهو ان يدع الطمع منهم ويشفق عليهم ويرحمهم
• وجهاد أعداء بالنفس والمال نصرةً لدين الله (الصابونى 3/374)16. Tidak bersifat sombong dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi ini selaras dengan firman Allah yang lebih kurang bermaksud;

83. Negeri akhirat (yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya) itu, Kami sediakan bagi orang-orang Yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan; dan kesudahan Yang baik adalah bagi orang-orang Yang bertaqwa (al-Qasas : ayat 83).

Artikel Penuh...