Thursday, April 28, 2011

Kedudukan Air mengikut al Qur’an

Allah berfirman yang lebih kurang bermaksud:

“dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda Yang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?.”

Terdapat 33 kali air disebut dalam al Qur’an dalam bentuk nakirah (indefinitif) dan 16 kali dalam bentuk ma`rifah (definitif)... Juga Ensaiklopedia hal. 385. Di samping itu al Qur’an telah menyebut air dengan pelbagai fungsinya.

1. Air adalah sumber kehidupan, segala yang hidup memerlukan air, pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air, lihat firman Allah yang bermaksud:

10. Dia lah Yang menurunkan hujan dari langit; sebahagian daripadanya untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok (tumbuh-tumbuhan) untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak: makan padanya.
11. Ia juga menumbuhkan bagi kamu Dengan sebab hujan itu tanaman-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar (kurma) serta anggur; dan juga dari Segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya Yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum Yang mahu berfikir
(an Nahl).

2. Sebagai landasan kenderaan, laluan kapal / menghidupkan bumi yang telah mati.

164. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal Yang belayar di laut Dengan membawa benda-benda Yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan Yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan Yang tunduk (kepada Kuasa Allah) terapung-apung di antara langit Dengan bumi; Sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum Yang (mahu) menggunakan akal fikiran (al Baqarah).

3. Menghidupkan bumi yang telah mati, firman Allah yang bermaksud:

24. Dan di antara tanda-tanda Yang membuktikan kebesaranNya dan kekuasaanNya, ia memperlihatkan Kilat kepada kamu, untuk menakutkan (dari panahan petir) dan memberi harapan (dengan turunnya hujan); dan ia menurunkan hujan dari langit, lalu ia hidupkan bumi sesudah matinya Dengan hujan itu. Sesungguhnya Yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang Yang menggunakan akal untuk memahaminya (ar Rum).

4. Sesuatu yang ditagih dan sangat dihajati oleh penduduk neraka

49. (Mereka bertanya pula kepada ketua-ketua kaum kafir itu Dengan berkata): "Itukah orang-orang Yang kamu ejek-ejek dahulu dan kamu bersumpah Bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat dari Allah? (Sekarang dikatakan kepada mereka): ` masuklah kamu ke Dalam syurga, tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap kamu, dan kamu pula tidak akan berdukacita. '"
50. Dan (Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli neraka Dengan firmanNya): ahli neraka menyeru ahli syurga (dengan berkata): "Limpahkanlah kepada Kami sedikit dari air atau dari rezeki (makanan) Yang telah dikurniakan Allah kepada kamu". mereka (Ahli syurga) menjawab: "Sesungguhnya Allah telah haramkan kedua-duanya atas orang-orang kafir".

51. (Tuhan berfirman: orang-orang kafir itu ialah) orang-orang Yang menjadikan perkara-perkara ugama mereka sebagai hiburan Yang melalaikan dan permainan, dan orang-orang Yang telah terpedaya Dengan kehidupan dunia (segala kemewahannya dan kelazatannya). oleh itu, pada hari ini (hari kiamat), Kami lupakan (tidak hiraukan) mereka sebagaimana mereka telah lupa (tidak hiraukan persiapan-persipan untuk) menemui hari mereka ini, dan juga kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat keterangan kami (al A`raf).

5. Jaminan keselamatan dan suci untuk digunakan.

48. Dan Dia lah Tuhan Yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan rahmatNya, dan Kami menurunkan dari langit: air Yang bersih suci,

6. Alat Bersuci

Wahai orang-orang Yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) Iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu Junub (berhadas besar) maka bersucilah Dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau Dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum Dengan tanah - debu Yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu Dengan tanah - debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi ia berkehendak membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu bersyukur.

7. Untuk menyucikan tubuh badan dan menghilangkan dari gangguan syaitan, menguatkan hati memperteguhkan tapak kaki (al Anfal).

11. (ingatlah) ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu (pemberian) aman dari Allah (untuk menghapuskan kecemasan kamu). dan (ingatlah ketika) ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan Syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian (kamu di medan perjuangan).

8. Sebagai perumpamaan/Perbandingan.

17. Ia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah (dengan airnya) menurut kadarnya Yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhlukNya, kemudian banjir itu membawa buih Yang terapung-apung. dan dari benda-benda Yang dibakar di Dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas Yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Demikianlah Allah memberi misal Perbandingan tentang perkara Yang benar dan Yang salah. adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang, manakala benda-benda Yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal perbandingan.

Artikel Penuh...

Monday, April 18, 2011

As Syurutul bathinah min a`mali al Qalbi (Abdul Somad al Palimbani, Siyarus Salikin 1, hal. 66)

Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan syarat sembahyang yang batin, iaitu daripada amal di dalam hati/jantung.

Ketahui olehmu bahawasanya sembahyang itu ada baginya zahir, iaitu mengerjakan segala rukun sembahyang dan segala sunatnya yang tersebut itu, dan ada baginya pula bathin yang mengesahkan bagi `amal zahir itu, (Sembahyang batin pula terdiri daripada kerja-kerja hati seperti niat, ikhlas, hadhir hati bersama Allah Ta`ala dengan bermuraqabah dan bermunajat kepadanya, berperasaan kasih serta mengagungkanNya, merasa hebat gerun dan malu terhadapNya, menaruh harap kepada keredhaanNya serta bimbang takut kepada kemurkaanNya dan lagi hati meneliti ‘tadabbur’ dengan penuh faham segala bacaan dan perbuatan yang dikerjakannya itu – Fiqhus Solah, hal. 152-153) yang sayugianya diamalkan oleh orang yang salik ertinya yang menjalani jalan akhirat itu, supaya sempurna amalnya itu, iaitu khusyuk, ya`ni menghinakan diri serta tetap anggota dan hudhur ul qalbi, ya`ni ingat hati akan perbuatan sembahyang dan hadhir hati kepada Allah, sekira-kira kosong hatinya itu pada ketika sembahyang itu daripada yang lain daripada Allah Ta`ala seperti firman Allah yang bermaksud:

14. "Sesungguhnya Akulah Allah; tiada Tuhan melainkan Aku; oleh itu, Sembahlah akan daku, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati daku (Thaha: 14)

Kata Imam al Ghazali, “Maka zahir suruh di dalam ayat ini iaitu suruh wajib, ya`ni wajib atas seorang yang sembahyang itu ingat hatinya di dalam sembahyang itu akan Allah Ta`ala, maka barangsiapa sembahyang, padahal hatinya lupa akan Allah Ta`ala, maka iaitu tiada dinamakan mendirikan sembahyang”.

Dan kerana itulah sayugianya bahawa hadhir hati pada tiap-tiap rukun daripada segala rukun sembahyang itu dan ingat hati kepada Allah Ta`ala itu seolah-olah melihat akan Allah, dan dinamakan dia maqam al Ihsan seperti sabda Nabi saw:

الإحسان أن تعبد ربك (الله) كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

“Bermula Ihsan itu bahawa engkau berbuat ibadat akan Tuhanmu seolah-olah engkau lihat akan Dia, maka jika tiada engkau melihat akan dia maka bahawasanya adalah Dia itu melihat akan dikau”.

Dan Firman Allah Ta`ala:

205. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu Dalam hatimu, Dengan merendah diri serta Dengan perasaan takut (melanggar perintahNya), dan Dengan tidak pula menyaringkan suara, pada waktu pagi dan petang dan janganlah Engkau menjadi dari orang-orang Yang lalai (al A`raf:205)


Dan kata Imam al Ghazali rahimahul Llahu Ta`ala dan tegah di dalam ayat ini iaitu tegah haram, ya`nil alai akan Allah Ta`ala itu haram, dan haram itu daripada kejahatan, dari kerana inilah sabda Nabi saw:
من لم ينته صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا

“Barangsiapa tiada menegahkan sembahyangnya itu akan dia daripada kejahatan dan daripada mungkar nescaya tiada lebih daripada Allah Ta`ala hampirnya melainkan jauh”.

Ini adalah kisah pertarungan antara ruh dengan nafsu, sebab itu kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya al Hikam:
أصل كلِّ معصيةٍ وغفلة وشهوة الرضا عن النفس, وأصل كلِّ طاعةٍ ويَقَظَة وعِفّة عدمُ الرضا منك عنها, ولَأنْ تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه, خير لك أن تصحب عالما يرضى عن نفسه, فأي علم ٍلعالمٍ يرضى عن نفسه؟ وأى جهلٍ لجاهلٍ لا يرضى عن نفسه؟.

“Asal semua ma`siat, kelalaian dan syahwat ialah keredhaan memuaskan hawa nafsu (turut hawa nafsu, kerana redha itu menutup aib, rasa malu dan menegah ia daripada nadzar kepada hak Allah dalam segala ihwalnya, dan menjadi asal kepada sifat mazmumah), sedangkan pokok kepada segala ketaatan, kesedaran dan ketinggian akhlak, budi pekerti ialah pengekangan terhadapnya (lawan hawa nafsu, kena benteras kehendak nafsu, asal kepada sifat mahmudah). Dan engkau berkawan dengan orang jahil yang tidak menurut hawa nafsunya lebih baik daripada berkawan dengan seorang alim yang menurut hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan (kewajaran) kepada seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya, dan kebodohan apakah yang dapat disebutkan kepada seorang jahil (kewajaran) yang sudah dapat mengekang (menahan) hawa nafsunya” (Syarah Hikam, Dr. Zul. Hal. 260. Al Buthi, hal.421, Engku Ali 2, hal. 309).

Semua jenayah bermula dari ketaatan kepada nafsu, lihat wajah Malaysia kini
Untuk itu solat mesti jadi asas kekuatan peribadi, masyarakat dan negara.

Sufyan at Thauri menyebut:
إنما العلم ليتقى الله وإنما فضلُ العلم غيرَهُ لأنه يتقى الله به

“Sesungguhnya ilmu itu untuk bertakwa kepada Allah, dan dilebihkan ilmu dengan yang lainnya, kerana ia menjadikan seseorang bertakwa kepada Allah dengan ilmunya” (Dr. Zul. Hal. 264)

Ayat-ayat berkaitan dengan Kelebihan Ilmu
1. Menjadi saksi bersama-sama dengan Allah, malaikat tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ayat ini Allah memulakan dengan penyaksian ke atas dirinya.

18. Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya Dengan dalil-dalil dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) Dengan keadilan, dan malaikat-malaikat serta orang-orang Yang berilmu (mengakui dan menegaskan juga Yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.


2. Diangkat oleh Allah beberapa darjat di sisinya:

Allah meninggikan darjat orang-orang Yang beriman di antara kamu, dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) - beberapa darjat. dan (ingatlah), Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa Yang kamu lakukan.3. Allah sendiri bertanya tentang perbezaan di antara orang yang berilmu dengan yang sebaliknya:

"Katakanlah lagi (kepadanya): "Adakah sama orang-orang Yang mengetahui Dengan orang-orang Yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang Yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang Yang berakal sempurna.

4. Takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya:


Sebenarnya Yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang Yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.


5. Menjadi tempat rujuk:


83. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya; padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada - "Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa) di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang Yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka; dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihanNya kepada kamu, tentulah kamu (terbabas) menurut Syaitan kecuali sedikit sahaja (iaitu orang-orang Yang teguh imannya dan Luas ilmunya di antara kamu).


43. Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (Wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, Yang Kami wahyukan kepada mereka. oleh itu Bertanyalah kamu (Wahai golongan musyrik) kepada orang-orang Yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak mengetahui.

Setengahnya sangat menjaga waktu dengan amal ibadat tidak mensia-siakan waktu yang ada.

إذا كان ليلى ليلَ سفيهٍ ونهارى نهارَ جاهلٍ فما اصنعُ بالعلم الذي أَكتَسَبَهُ
“Apabila malamku seperti malam orang yang bodoh dan siangku seperti siang orang yang jahil, maka apakah yang aku lakukan dengan ilmu yang aku usahakan”

كفى بخشية الله عِلما وكفى بالإغْتِرار بالله جَهلا
“Cukuplah dengan takut kepada Allah menunjukkan berilmu, dan cukuplah dengan membuat penipuan terhadap Allah menunjukkan kejahilan” (Dr. Zul, hal. 264).

Dan kata Imam al Ghazali Rh.

وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر
“Dan sembahyang orang yang lalai akan Allah Ta`ala itu tiada menegahkan ia daripada kejahatan dan mungkar”.

Supaya solat jadi berharga dan diterima Allah, kena ada ilmu. Lihat kisah solat bersama keluarga.

Dan lagi sabda Nabi Saw:

كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب
“Beberapa daripada orang yang mendirikan sembahyang, maka bahagiannya daripada mendirikan sembahyang itu iaitu susah dan lelah jua, ya`ni tiada bahagiannya daripada pahala”.

Dan kata Imam al Ghazali Rh.:

وما أراد به الا الغافل
“Tiada dikehendaki Nabi Saw, dengan perkataan di dalam hadis ini melainkan iaitu orang yang lalai kepada Allah Ta`ala di dalam sembahyangnya itu”.

.....Sama seperti orang yang buat sesuatu kerja, kalau lalai, tak tumpu maka tidak akan menjadi, tangkap ikan (ngiggat ikan) kepala semuanya mesti tumpu, lihat kucing nak tangkap binatang, tumpuannya kemana?

Dan lagi sabda Nabi Saw:

ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها

“Tiada bagi hamba Allah itu daripada pahala sembahyangnya melainkan barang yang ingat akalnya kepad Allah Ta`ala daripada sembahyangnya”.

Dan kata Sufyan at Thauri Rh.
من لم تخشع جوارحه لم يخشع قلبه ومن لم يخشع قلبه فسدت صلاته
“Barangsiapa tiada khusyuk anggotanya nescaya tiada khusyuk hatinya (jantungnya), dan barangsiapa tiada khusyuk hatinya nescaya binasa sembahyangnya”.

Dan kata Hasan al Basri Rh.

كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهى الى العقوبة اسرع
“Bermula tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati di dalamnya maka iaitu terlebih menghampirkan kepada seksa”.

Dan kata Mu`az bin Jabal Rdh.

إن من عرف من على يمينه وشماله متعمدا وهو فى الصلاة فلا صلاة له
“Bahawasanya barangsiapa mengenal ia akan seorang yang di kanannya dan orang yang di kirinya pada dia sahajanya dan iaitu di dalam sembahyang, maka tiada baginya sembahyangnya”.

Apa yang penting pohonlah istiqamah

Dan lagi sabda Nabi Saw:
إن العبد ليصلى الصلاة لا يُكتب له سدسُها ولا عشرُها وانما يُكتب للعبد من صلاته ما عُقِل منها
“Bahawasanya seseorang hamba Allah bersungguh-sungguh ia berbuat sembahyang padahal tiada disuratkan baginya daripada pahalanya itu seperenamnya (1/6) dan tiada sepersepuluhnya (1/10) dan hanya sesungguhnya disuratkan bagi hamba Allah Ta`ala daripada pahala sembahyangnya itu barang yang ada hadir ingat akalnya daripada sembahyangnya”.

Dan kata Abdul Wahid bin Zaid Rh.
أجمعت العلماءُ أنه ليس للعبد من صلاته الا ماعقل منها
“Telah berhimpun ulama’ bahawasanya tiada bagi hamba Allah itu daripada pahala sembahyangnya itu melainkan barang yang hadir ingat akalnya daripada sembahyang itu”.


Artikel Penuh...

Fasal yang pertama pada menyatakan Mata (Penawar Hati)

Al Mandili menyebut, “Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikannya oleh Allah bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa akhirat dan bangsa dunia,”

Dari sudut Sains, mata dibahagikan:
Organ luar
• Bulu mata
• Alis mata
• Kelopak mata

Organ dalam

Bagian-bagian pada organ mata bekerjasama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf manusia. Bagian-bagian tersebut adalah:

• Kornea
Merupakan bagian terluar dari bola mata yang menerima cahaya dari sumber cahaya.

• Pupil (anak mata) dan Iris/Selaput Pelangi
Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika kondisi ruangan yang gelap, dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil dipengaruhi oleh iris di sekelilingnya.Iris berfungsi sebagai diafragma. Iris inilah terlihat sebagai bagian yang berwarna pada mata.

• Lensa mata
Lensa mata menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Fungsi lensa mata adalah mengatur fokus cahaya, sehingga cahaya jatuh tepat pada bintik kuning retina. Untuk melihat objek yang jauh (cahaya datang dari jauh), lensa mata akan menipis. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat (cahaya datang dari dekat), lensa mata akan menebal.

• Retina/Selaput Jala
Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut bintik kuning. Setelah retina, cahaya diteruskan ke saraf optik.

• Saraf optik
Saraf yang memasuki sel tali dan kerucut dalam retina, untuk menuju ke otak.[1]
Secara umumnya mata dari sudut kita orang awam, adalah anugerah Allah yang sangat berharga:

• Mengindahkan apa yang ada pada muka (semacam satu taman), mata salah satu item yang menjadikan taman itu indah.

• Padanya ada dibekali dengan cecair, (air mata) yang keluar ketika sedih atau gembira. Menjadi resepi yang sangat enak, pelengkap ketika bersedih atau gembira. Cecair ini juga sebagai pembersih dan juga melegakan ketika merasa sedih atau gembira.

• Pandangan hanyalah sekadar yang bersesuaian, jauh sangat tak nampak, begitu juga dekat sangat. Terang sangat juga begitu atau gelap sangat begitu. Kena ambil i`tibar.

• Mata kadangkala menipu kita dengan pandangan pertama, terutama mengenai cantik dan hodoh, kadangkala bias. Tengok sebatang kayu dalam air.

• Jangan menyesali seandainya mata anda tidak menarik, kurang penglihatan, juling dsb kerana semuanya ada hikmatnya, lihat kisah seorang raja yang memenjarakan menterinya semata-mata kerana menteri memberi peringatan semasa ibu tangannya terpotong semasa memburu. Masih baik tuanku, kerana tak terpotong tangan.
Harun Yahya menyebut, “Setakat ini, tidak ada alat visual atau perakam yang dibuat oleh manusia begitu sensitif dan berjaya merasakan data sensori seperti telinga dan mata.

Milik Siapakah Kesedaran Melihat Dan Mendengar Yang Terdapat Dalam Otak.
Apakah sebenarnya yang melihat segala macam godaan dunia dalam otaknya, mendengar kepada simfoni dan bermain dengan burung, dan menghidu bau sekuntum bunga ros?.............Siapakah pemilik kesedaran ini? Tidak diragui lagi bahawa kesedaran ini bukanlah dimiliki olah saraf-saraf, lapisan lemak atau neuron yang terdapat di dalam otak. Ini adalah sebab mengapa penganut Darwinis-materialis yang percaya bahawa semua kewujudan adalah terdiri pada material, tidak dapat menjawap soalan ini.

Sifat sedar ini ialah roh yang diciptakan oleh Allah. Roh ini tidak memerlukan mata untuk melihat imej, juga tidak telinga untuk mendengar bunyian. Bahkan tidak memerlukan otak untuk berfikir.

Orang yang sedar akan fakta saintifik dan tersirat ini akan menghayati kebesaran Allah, akan takut kepadaNya dan meminta perlindungan dariNya, Dia yang mengeluarkan keseluruhan alam semesta di dalam tempat yang gelap-gelita beberapa kubik sentimeter dalam tiga-dimensi, berwarna, samar-samar, dan bentuk yang berkilau-kilauan.” (Harun Yahya, Keajaiban Saintifik al Qur’an dalam Laman an Invitation to the Truth)


Seterusnya al Mandili menyatakan lagi, “Maka setengah daripada faedahnya yang bangsa akhirat memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya, (lihat buah ciku, masa putiknya pahit, setelah masak ranum, mana pergi pahitnya, kelatnya, yang ada manis pula) supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta`ala dan atas kuasanya, Dan setengah daripadanya melihat akan al Qur’an dan melihat akan jalan kepada masjid dan kepada tempat menuntut ilmu.”Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau (Kerjaya kamu) dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh, dan berlaga... barangkali mengajar kita jadi orang yang tenang, tidak jadi menantu hantu.

Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram, seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya dan muhramnya dan seperti melihat akan yang muda belia, dan seperti melihat akan aurat laki-laki.


(Dalam satu hadis, Rasulullah saw bertanya kepada Puterinya Fatimah RA, “Apa yang rasa terbaik untuk seorang wanita?”

Fatimah menjawab, “Apabila seorang lelaki tidak memandang perempuan lain selain isterinya dan apabila seorang perempuan tidak memandang lelaki lain selain suaminya.”
Kefahaman:

• Tidak ada suami yang suka isterinya memandang lelaki lain selain dirinya, begitulah sebaliknya, apa lagi pandangan yang boleh mendatangkan syak wasangka dan fitnah.

• Sifat cemburu adalah salah satu tabiat kaum wanita, ada dua jenis cemburu iaitu normal dan tercela.

• Tercela ialah perasaan yang berkobar-kobar dalam dirinya sehingga muncul pelbagai syak, curiga sehingga mengundang porak peranda.

• Normal ialah perasaan cemburu yang tidak terlalu menguasai dirinya, cemburu kepada sesuatu yang haram. Ia mendorong dirinya berusaha membahagiakan suami dan menyediakan iklim yang kondusif bagi merealisasikan cita-citanya (Tn. Guru Nik Abdul Aziz, Bunga Kebahagiaan, hal. 87-88).

Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau, kerana firman Allah Ta`ala:

Bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekelian orang yang beriman pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu, dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka itu nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia, dan yang demikian (memelihara) itu lebih baik (lebih suci dan terhormat dari mereka, kerana dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar ya`ni perzinahan) bagi mereka itu, bahawasanya Allah Ta`ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahir. Maka membalas Ia akan mereka itu atasnya.


Pengajaran:
• Tidak membuka mata lebar-lebar, (jangan liar mata bila melihat wanita cantik – Hamka, 205) untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita (غض يغض), menundukkan atau mengurangi. Mengalihkan arah pandangan serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang dan kurang baik.

• Penggunaan perkataan min ketika berbicara tentang abshar (أبصار) menunjukkan sebahagian, ini agaknya disebabkan memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya. “Anda ditoleransikan dalam pandangan pertama, tidak (menuruti dengan pandangan kedua - Hamka) pandangan kedua Lihat arahan Nabi saw terhadap Ali kw (
الأولى لك يا على).

(ويحفظوا فروجهم) Farj bererti celah di antara dua sisi (الشق بين الشيئين). Penggunaan kata yang sangat halus untuk sesuatu yang sangat rahsia bagi manusia ya`ni alat kelamin. Memang kitab suci dan as Sunnah selalu menggunakan kata-kata halus atau kiasan untuk menunjukkan hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk diucapkan.

• Dari satu segi lain, ulama sepakat tentang bolehnya melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahram. Thabthaba’I memahami perintah memelihara furuj bukan dalam erti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Bukan dalam larangan berzina (Mishbah 8, hal. 524 – 525).

Ada pun ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan (targhib dan tarhib), Maka adapun mengajar adab maka firmanNya (Bersabda olehmu hai Rasulullah bagi sekelian orang yang beriman pejamkan oleh kamu akan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya, nescaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu), daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya, dan dengan ini perkataan menyuruh Allah (perintah) akan hambanya dengan berkelakuan yang baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia.

(Namun janganlah mudah menghukum, jangan terlalu jumud, lurus bendul sehingga langsung tidak diberi peringatan atau jangan terlalu ekstrim, lihat kisah umat Nabi Musa yang berbuat dosa selama 40 tahun)... tawasul)

Maka wajib atas setiap hamba menjunjung perintah Tuhannya dan jika tidak nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa (jangan dipandang remeh arahan ini). Dan adapun memberitahu maka firman-Nya (bermula demikian memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka) memberitahu Allah Ta`ala dengan ini perkataan, atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan (dua pintu yang digemari oleh syaitan, bezakan di antara keinginan dan keperluan, lihat contoh khalifah yang sakit).

Dan adapun menakutkan maka firman-Nya: (ان الله خبير بما يصنعون) bahawasanya Allah sangat mengetahui ia akan batin (barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya). Maka selagi membalas Ia akan dia, jika ada ia yang baik nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga, dan jika ada ia kejahatan maka membalas Ia dengan siksa dan api neraka.

Dan firman-Nya Allah Ta`ala:

Ertinya: Mengetahui oleh Allah Ta`ala akan khianat segala mata. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kebajikan (Ghafir 19).


Pandangan mata yang khianat, jelingan yang disembunyikan dalam keadaan senyap, khainat sama dengan khianah, pandangan negatif yang disembunyikan terhadap sesiapa yang dilecehkan (Misbah 11, hal. 593 – 594).

Mata membayangkan sesuatu yang paling halus dari isi hati seseorang. Orang yang halus perasaannya mengetahui seseorang yang dusta dengan memerhatikan kerdipan mata. Urat-urat saraf yang halus pada diri manusia mempertalikan perasaannya dengan kerdipan matanya. Bila seseorang bercakap jujur kerdipan dan pandangan matanya pun memperlihatkan ketenangan. Ada orang yang boleh pakaikan alat untuk mengukur sejauh mana kebenaran (Azhar 24, hal. 151-152).

Dan sabda Nabi saw:
ان النَّظَر الى محاسن المرأةِ سهمٌ مسمومٌ من سِهام ابليسَ فمن تركها أذاقَهُ اللهُ تعالى طَعْمَ عبادةِ تسُرُّهُ

Ertinya: Bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah (bererti sudah boleh membinasakan) yang beracun (lagi hebat bisanya) daripada segala anak panah Iblis (pada sangat segera membinasakan) (Lihat fitnah wanita) maka barangsiapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta`ala nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta`ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia akan dia, (Allah akan memberi kepadanya kelazatan amal) (menceritakan akan ini hadis oleh al Hakim daripada Huzaifah r.a. dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih).

Untuk itu bagaimana sepatutnya wanita, dalam suatu pesanan:

Wanita seperti semalu
Sabda Rasulullah kepada puterinya Saidatina Fatimah Az-Zahra.."Wanita ibarat semalu:
• Semalu akan kuncup melambangkan wanita perlu ada sifat malu.
• Semalu itu berduri melambangkan wanita perlu menjaga diri dan maruah..
• Semalu itu ada akar yang kuat mencengkam tanah melambangkan wanita perlu ada ketarikan yang kuat kpd Allah..
• Semalu itu akan layu pada senja hari melambangkan wanita perlu pulang ke rumah ketika senja menjelang tiba.. Lihat kes yang ada sekarang, sambutan Tahun Baru


Dan Sabda Nabi saw:

قال صلى الله عليه وسلم : لكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظرُ واليدان تزنيان وزناهما البطشُ والرِّجلان تزنيان وزناهما المشيُ والفم يُزني وزناه التقبيل والقلب يَهُمُّ ويُصَدِّقُ ذلك الفرج أو يكذبه

Ertinya: Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagian daripada zina, maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus dipandang dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya menampar akan yang dilarang menamparnya, dan kedua kaki itu berzina keduanya, dan berzina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya, dan bermula mulut itu berzina ia, dan zinanya mengkucup akan yang tiada halal dikucup, dan bermula hati berkehendak ia dan mencita-cita ia dan membenarkan ia akan yang demikian itu oleh faraj (dan bahawa mengerjakan ia akan zina itu), atau mendustakan ia akan dia. (dengan bahawa tertegah ia daripadanya) menceritakan hadis ini oleh Muslim dan al Baihaqi daripada Abu Hurairah ra.

Dan ada pada hadis ini menunjukki bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata.

Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia (sesuaikan anggota dengan tanggungjawab yang berpadanan), dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya,


Turut kehendak Allah dulu, dan bersangka baiklah kepada setiap arahan Allah, ia adalah untuk kebaikan bukan kejahatan. lihat kisah Rahib


Ambil contoh orang yang hampir dengan Allah. Pentingnya kita ambil contoh orang-orang yang mulia, lihat syair:

فتشبَّهوا إن لم تكونوا مِثلَهم + إن التَّشبَّه بالكِرام فلاَحٌ

“Contohilah sekalipun kamu tidak setara dengan mereka + Kerana mencontohi orang-orang yang mulia itu membawa kemenangan” (al Hikam I, Dr. Zul, hal. Xxxv &vi).

Satu lagi yang perlu diberi perhatian ialah Hadis Nabi saw.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك) ورواه الترمذي وابن ماجه، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الالباني،فالحديث صحيح

Dalam satu artikel terkini (2 + 2 Mata), Hilal Asyraf menyebut: “ Mata adalah antara nikmat jasadiah yang terbesar, juga merupakan lubang dugaan yang paling hebat bagi insan, Dengan mata manusia mampu melihat, sekaligus menjana akalnya untuk berfikir pelbagai perkara. Namun dengan mata........ perkara yang merosakkan. Di samping dua mata yang Allah swt berikan kepada manusia, saya terfikir akan ‘dua mata’ lagi yang menusia hakikatnya perlu wujudkan dalam diri mereka. Satu mata yang melihat masa belakang dan satu mata lagi melihat masa hadapan.

Mata melihat masa belakang: Muhasabah.
Kelemahan manusia antaranya adalah membuat kesilapan yang sama berulang-ulang. Dengan mengulangi kesilapan yang sama, peningkatan manusia dalam hidupnya terganggu. Manusia yang baik adalah manusia yang tidak mengulangi kesilapannya. Sebab Rasulullah saw bersabda:

“Seorang mukmin itu tidak akan disengat kala pada lubang yang sama sebanyak dua kali.”

.....Dengan mata ini kita bermuhasabah dan merenung salah silap kita. Ramai manusia mengingati kelebihannya, kebaikannya, kegemilangannya. Namun amat sedikit yang mengingat kekurangannya, kejahatannya, kerendahannya.

Saya ada mendengar orang berkata, “Benda-benda tak baik usah diingat.” Atau “Waktu yang telah berlalu usah dilihat kembali.”

Pada saya pandangan ini silap. Benda-benda tak baik yang dilakukan orang, betul tak perlu diingat. Tapi benda-benda tak baik yang kita lakukan, perlu sentiasa kita ingati dan jadikannya sebagai bahan muhasabah, agar ia tidak berulang lagi. Bukan sekadar tidak berulang pada diri kita, tapi juga tidak berulang pada diri anak-anak dan manusia keliling kita.

Mata melihat masa hadapan: Merancang

Satu lagi kelemahan manusia adalah – tidak mempunyai perancangan. Hidupnya tidak dirancang, pengurusan dirinya tidak dirancang, keluarganya tidak dirancang, pekerjaannya tidak dirancang, tarbiyyah anak-anaknya tidak dirancang, studinya tidak dirancang dan begitulah kebanyakan sisi kehidupannya.............Merancang bermakna punya pelan strategi.

Apabila kita telah bersedia, dan tidak mendapat apa yang kita rancang, sekurang-kurang persediaan kita tadi punya makna pada medan lain.... contohnya nak kahwin dengan seorang perempuan, sampai masa tak jadi. Tapi duit masih ada, dan duit itu boleh jadi bermakna pada medan yang lain. Kerana kegagalan bukanlah satu penamat hidup.

Begitulah juga dalam menjadi hamba Allah swt. Apakah perancangan kita? Di mana strategi kita hendak menggapai redha-Nya? Apakah jalan yang kita hendak ambil? Pernahkah anda merancang?, Lihat firman Allah yang bermaksud:


18. Wahai orang-orang Yang beriman! bertaqwalah kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya); dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa Yang ia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari Akhirat). dan (sekali lagi diingatkan): bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan Segala Yang kamu kerjakan.


Muhasabah dan perancangan adalah amat penting. Saya mulakan dengan muhasabah, kerana saya melihat tidak guna merancang sesuatu yang akan mengulangi kesilapan yang sama pada masa yang lalu.... maka bagi yang tidak bermuhasabah dan asyik mengulangi kesilapannya yang sama akan merugikan masa. Bagi yang tidak merancang dan kehidupannya berterabur, tunggang langgang, dia juga akan kehilangan masa yang berharga (Hilal Asyraf, 2 + 2 Mata, dlm. ANIS, Disember 2010, bil.160, hal. 56 – 57)


Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya (kena jaga sungguh-sungguh) dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu, maka jika pekerjaan itu sangat besar (tanggungjawab yang berat, APA JAWATANMU) nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan, (siapa kita perlu juga ditanya, publik figure ke?, kena jadi contoh) maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya, dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya, seperti itulah segala anggota yang lain, maka mata hanyasanya kerana memandang kepada zat Allah di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu, dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat ni`mat yang lebih besar daripada melihat Tuhan itu, maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar ni`mat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara (sampai begitu sekali), dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram wallahu a`lam.

Apa yang perlu difahami betul-betul, anggota adalah anugerah Allah yang sangat tinggi harganya. Untuk itu kita perlu bersyukur. Mengikut Kitab Syarah al Hikam, dalam satu pesanan disebut:

من لم يشكُرِ النِّعَمَ فقد تعرَّضَ لِزَوَالهِا, ومن شَكَرَها فقد قيَّدها بِعِقَالهِا
“Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan, maka bererti ia berusaha untuk hilang nikmat itu. Dan siapa yang mensyukuri nikmat bererti ia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat dan kukuh”

Dalam satu kenyataan lain Syeikh Zarruq menyebut:

شُكرُ النعمةِ ضامنٌ لثلاثةِ أشياءَ, حِفظُها عن الزوال وتغييرُ الحالِ بالإنتقالِ, وزيادتُها فى الحال, وبركتُها فى المال, واتِّصال العبدِ بِمَولاهُ على وجه العافيةِ بلا إخلالٍ

“Mensyukuri nikmat akan menjamin tiga perkara: Pertama; terpelihara nikmat daripada hilang dan berubah keadaan, iaitu dengan berpindah dan bertambah nikmat. (nikmat otak tapi tak guna dengan baik). Kedua; berkat nikmat pada kesudahan (harta). Ketiga; berhubungnya hamba dengan tuannya secara selamat tanpa sebarang kecacatan”.

Sayyidina Umar al Khattab menyebut:
النِّعَمُ وَحشِيَّةٌ فَقَيِّدوها بالشُّكر
“Nikmat itu seperti binatang liar. Tambatlah ia dengan syukur”

Ibn `Abbad an Nifri berkata:
“Syukur terbahagi kepada tiga; iaitu hati, lisan dan anggota. Syukur dengan hati adalah dengan mengetahui segala nikmat daripada Allah swt. Dan syukur dengan lisan adalah dengan memuji Allah swt., manakala syukur dengan segala anggota adalah dengan melakukan amal soleh”

Jawapan Abu Hazim berkaitan syukur:

“Syukur mata; melihat yang baik (anda melihat kebaikan dengan kedua biji mata anda, maka anda menyatakannya, dan apabila anda melihat kejahatan dengan kedua-dua biji matamu, anda menutupnya – Amdan, Syarah Hikam, hal. 137) dan menutup yang aib. Syukur telinga; mengambil faedah yang baik dan menutup yang tidak baik. Syukur dua tangan; tidak mengambil sesuatu tanpa hak dan tidak menegah hak sesuatu iaitu bagi Allah swt pada keduanya. Syukur perut; menjadikan sabar di bawahnya dan ilmu di atasnya. Syukur Faraj; menjaga kemaluan sebagaimana firman Allah yang bermaksud:

5. Dan mereka Yang menjaga kehormatannya, -
6. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka Sesungguhnya mereka tidak tercela: -


Syukur kedua kaki; berjalan ke tempat yang diredhai Allah swt dan tidak ke tempat maksiat” (Dr. Zul, Syarah al Hikam jld. 1, hal.434-437)


Orang yang bersyukur lisannya, tak bersyukur badan seperti pakai separuh pakaian (Amdan, Syarah Hikam, hal. 138)


Artikel Penuh...

Perihal Langit dan Bumi Mengikut al Qur`an

Allah berfirman dalam surah al Baqarah yang lebih kurang bermaksud:

21. Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang Yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.

22. Dia lah Yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta Segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina Dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya Dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan Yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa).Untuk lebih memahami ayat ini mari kita lihat surah al Anbiya’ ayat 30 Allah menjelaskan lagi yang lebih kurang bermaksud:

30. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai Bahawa Sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda Yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda Yang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?.

(Prof. Shihab menyebut bahawa ayat ini merupakan pembicaraan secara aqli yang bersumberkan kita suci sehingga sampai kepada suatu kesimpulan yang sama dengan apa yang dikemukakan. Soalannya apakah orang-orang kafir belum juga menyedari. Langit dan bumi adalah satu ‘ratqan fafataqnahuma’ (رتقا) terpadu kemudian terpisah (فتق). Mengenai ini ulama berpendapat:

• Langit dan bumi adalah merupakan satu gumpalan yang terpadu. Hujan tidak turun dan bumi tidak ditumbuhi pohon, lalu Allah membelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi.

• Langit dan bumi adalah terpadu kemudian Allah pisahkan dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi tetap di tempatnya berada di bawah lalu memisahkan keduanya dengan udara.

• Thabathaba’ie; ayat ini sebagai bantahan kepada para penyembah berhala yang mengatakan bahawa Allah adalah pencipta sedangkan tuhan-tuhan yang mereka sembah adalah pengatur. Sedangkan kalau direnung kita pasti melihat terpisah laut dengan darat, aneka jenis tumbuh-tumbuhan dengan kesesuaian iklimnya, binatang, manusia dsb.

• Ayat ini menjadi dalil yang sangat besar, mu`jizat Qur’ani kepada para ilmuan bagaimana al Qur’an mengungkap kejadian planet (Mishbah 8, hal. 41-42).

Mungkin juga boleh difikirkan ‘fafataqnahuma’ merupakan isyarat tentang apa yang terjadi pada cairan atom pertamanya berupa letupan besar (teori Big Bang) yang mengakibatkan tersebarnya benda-benda alam raya ke serata tempat termasuk ujudnya sistem surya, lingkaran Bimasakti, ada yang jauh dan ada yang dekat, ada yang sesuai didiami dan sebaliknya.

• 1913 Vasto Malvin Sliver menemui bahawa sebahagian jisim (benda) bergerak menjauhi kita dengan kecepatan 1800KM/detik, 1929 Edwin Hubble menyebut bahawa galaksi-galaksi menjauh dari kita dengan kecepatan yang sama dengan jarak galaksi-galaksi tersebut dengan kita.... penemuan ini bukan sahaja menunjukkan galaksi-galaksi itu berjauhan dengan kita, akan tetapi ia juga saling menjauhi antara satu sama lain, dan ini bererti bahawa alam semesta selalu mengalami pemekaran dan perluasan, lihat firman Allah dalam surah az Zariyat:


47. Dan langit itu Kami dirikan Dengan kekuasaan Kami (dalam bentuk binaan Yang kukuh rapi). dan Sesungguhnya Kami adalah mempunyai kekuasaan Yang Luas tidak terhingga

.......Soalannya ialah kuasa apakah yang menarik keluar, maka itulah yang disebut sebagai letupan/ledakan besar di dalam atom embrionik yang memuat kumpulan bahan dan tenaga. Pada tahap pertama ledakan besar ini, suhu panas meningkat hingga beberapa trilliun, hingga terbentuk atom-atom, dan dari atom-atom ini terbentuk debu kosmos yang kelak menjadi galaksi-galaksi. Soalan lain ialah bila berlakunya ledakan itu, tiada jawapan, namun merujuk kepada nilai tetap (konstan) 1 juta tahun cahaya versi Hubble adalah 15.3 KM/detik, maka kita akan memperoleh 20 juta tahun sebagai tahun kejadian ledakan besar tersebut.. namun merujuk kepada kecepatan pemekaran bumi bukan sesuatu yang konstan, akan tetapi ia terus menurun, majoriti berpendapat ianya terjadi sebelum 15 juta tahun lalu (Yusuf al Haj Ahmad, Ensiklopedia Kemukjizatan Sains Dalam al Qur’an & Sunnah, hal. 323-5).

Seterusnya Allah berfirman yang lebih kurang bermaksud:


“dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda Yang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman?.”

Ada beberapa pendapat;

• Air adalah sumber kehidupan, segala yang hidup memerlukan air, pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air, terdapat 33 kali air disebut dalam al Qur’an dalam bentuk nakirah (indefinitif) dan 16 kali dalam bentuk ma`rifah (Ensaiklopedia hal. 385).

• Untuk menyucikan tubuh badan dan menghilangkan dari gangguan syaitan, menguatkan hati memperteguhkan tapak kaki (al Anfal).

• Kami jadikan segala jenis yang hidup (binatang) dari cairan yang terpancar.

• Ayat ini menjadi sumber penemuan kepelbagaian jenis dalam dunia akademik.
Kenapa air terlalu penting kepada tubuh manusia?

Dalam satu kenyataan disebut:

Otot kita 75% air
Tulang kita 22% air
Darah kita 82/83% air (Zikri)
70 peratus berat otak,
75 peratus berat jantung,
90 peratus berat paru-paru
Badan lelaki membabitkan 65 peratus air dan 55 peratus bagi wanita.
(Khadijah Ismail.Com)

Diantara kepentingan air untuk tubuh badan kita.
• Air menstabilkan suhu badan
• Air mengangkut nutrisi (zat) dan oksigen ke dalam sel
• Air melembabkan udara dalam paru-paru
• Air meningkatkan kadar metabolisma (aktiviti organ dalaman)
• Air melindungi organ-organ
• Air membantu organ-organ untuk serap nutrisi (zat) dengan baik
• Air melindungi dan melembabkan rawan.

Apakah kesan negatif yang akan berlaku sekiranya kita kekurangan air?
Tubuh selalu kepenatan. Memang dapat dirasakan, tubuh akan cepat terasa sangat letih. Buat kerja pun jadi lambat, tak berapa nak produktiviti.

Kesan-kesan lain.

• Sakit kepala yang kerap atau migrain.
• Sembelit.
• Ketegangan otot
• Tekanan darah yang tidak seimbang
• Masalah buah pinggang
• Kulit kering
• Risiko Kematian

Kita juga berjumpa dengan kenyataan, setiap 25kg berat badan anda, anda perlu minum air kosong sekurang-kurangnya 1 liter. Contoh: Berat 50kg, perlukan 2 liter air.
Dalam satu kenyataan lain disebut, “Badan mengalami kehilangan air sepanjang masa iaitu hampir 80 peratus sehari, walaupun kita tidak aktif. Kehilangan ini berlaku melalui:

• Air kencing, najis,
• Peluh dan pernafasan.
• Setiap kali menghembuskan nafas, kita kehilangan air dalam bentuk wap. Jika dikumpulkan, kita mungkin boleh dapat satu atau dua gelas air yang hilang melalui pernafasan” (Khadijah Ismail.Com)

Oleh yang demikian, marilah kita semua mengamalkan gaya hidup yang sihat, serta jangan lupa minum air kosong yang banyak (bergantung kepada individu) kerana ia bagus untuk sistem perkumuhan dan juga sistem peralihan darah dalam badan kita (Zikrihusaini.Com).

Artikel Penuh...