Wednesday, November 10, 2010

Penawar Bagi Hati 3

Unsur-Unsur (elemen) yang perlu ada:
At Thusi menyebut lima unsur:
1. al Ilmu yang berpandukan aqidah dan syariat yang terkandung dalam al Qur’an dan Sunnah. (Al Hujwiri menyebut ilmu kemanusiaan dan ketuhanan; suatu kualiti yang menyebabkan orang yang bodoh menjadi bijak.....pengetahuan tentang kebenaran (haqiqat) memiliki tiga tiang iaitu; pengetahuan tentang zat dan keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan dan pengetahuan tentang tindakan-tindakan serta kebijaksanaan Tuhan. Pengetahuan tentang syariat pula memiliki tiga tiang iaitu; al Qur’an, as Sunnah dan Ijma` .. Ali ibn Uthman al Hujwiri, hal. 24 – 25).

2. al Amal, melaksanakan ilmu-ilmu tersebut dengan amalan berpandukan sunnah Rasulullah saw tanpa terkeluar sedikitpun dari batas syariat.

3. at Tahqiq, iaitu beramal dengan ilmu yang disuruh oleh Allah Ta`ala dengan melahirkan sifat yang tegas dan mewujudkan perasaan nikmat terhadap amalan yang dilakukan. Lihat Said Hawwa dalam nawaqidhus Syahadataini.

4. al Wajd, wijdan, iaitu melahirkan perasaan cinta dan sukacita terhadap ketegasan diri dan keteguhan jiwa yang tersemat di celah-celah dinding hati dan jiwa murni. Ada perasaan yang berpunca dari kesedaran kendiri, dalaman. Dilakukan dengan sepenuh jiwa, sepenuh perasaan.

5. al Fana’, iaitu tenggelam di dalam lautan musyahadah dan pengabdian diri kepada Allah tanpa timbul sedikitpun perasaan ragu-ragu dan syak wasangka... Jelas sekali bahawa ilmu tasawwuf merupakan suatu ilmu yang menyempurnakan lagi ilmu feqah dalam aspek kebatinan seperti akhlak dan ilmu tarekat.... sekiranya kedua-dua ilmu ini tidak akan disempurnakan secara bersama, maka akan berlakulah beberapa kesalahan dan penyelewengan dalam kehidupan, kerana kedua-dua ilmu tersebut mempunyai kaitan rapat di antara satu sama lain, tidak boleh dipisahkan sama sekali. Ilmu feqah menyetakan tentang hukum hakam, manakala ilmu tasawwuf pula menyatakan tentang jalan yang praktikal untuk beramal dengan hukum-hukum tersebut (Said Hawwa, Tarbiyyatunar Ruhiyyah 56 -57 dlm. al Batnani, 89).

Berkata Junaid lagi:
وطريقتُنا مشيَّدةٌ بالكتاب والسنة
“Dan jalan kami terikat dengan al Qur’an dan as Sunnah”, berdasarkan kata-kata ini, maka Syeikh Abdul Whab as Sya`rani dalam kitabnya Tanbih al Mughtarrin meletakkan dua asas akhlak utama yang terawal tentang akhlak golongan salaf iaitu:

1. Melazimi al Qur’an dan Sunnah sebagaimana lazimnya bayang bagi zat seseorang.

2. Terhentinya generasi salaf daripada setiap perbuatan atau kalam hingga mereka mengetahui neracanya atas al Qur’an dan Sunnah

Imam As Sayuthi (Miftahul Jannah) menambah:
أصولنا ستةُ أشياءَ التمسُّكُ بكتاب الله, والأقتداءُ بسنة رسول الله, وأكلُ الحلالِ, وكفُّ الأذَى, واجتنابُ الآثامِ, وأداءُ الحقوقِ (نظام 16)

“Usul kami ada enam perkara, iaitu;
• berpegang dengan kitab Allah,
• mengikut sunnah Nabi saw,
• makan benda-benda yang halal,
• menahan diri dari menyakiti orang lain,
• menjauhi dosa dan menunaikan kewajipan (Nidzam, hal. 15 -16).

Perkataan Tasawwuf berasal dari tiga huruf (صوف) shad: sofa’ : صفاء iaitu bersih, wau: wafa’ (وفاء) bererti penyempurnaan dan fa’ merujuk kepada fana’ (فناء) iaitu kemusnahan. Lihat Hasyiah al Amir dalam Jauharatut Tauhid:

بل التصوُّفُ أن تصفو بلا كدَرٍ وتَتْبَعَ الحقَّ والقرآنَ والدِّيناَ
وأن ترى خاشعا لله مُكْتَئِباً على ذنوبك طُولَ الدهرِ محزونا

“Bahkan tasawwuf adalah kamu bersih tanpa kekeruhan, dan kamu mengikut kebenaran al Qur’an dan perintah keagamaan, dan kamu mendapati bahawa kamu khusyuk penuh kesayuan, atas dosa-dosa kamu sepanjang zaman dalam kesedihan” (Nidzam, hal. 8).

Kepentingan Tasawwuf

1. Tasawwuf adalah disiplin ilmu bagi menjaga akhlak zahir dan hati.
2. Tasawwuf berusaha menjaga amal soleh daripada rosak.
3. Tasawwuf berusaha memperkenalkan tipu daya syaitan.
4. Tasawwuf melembutkan hati agar kebenaran lebih mudah diterima, lihat
perbandingan antara kebenaran secara kasar. Betul tapi kasar. Paling penting lihat peranan sahabat mengikut kesesuaian masing-masing (Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Abu Zar dsb).


Barang diingat bahawa ianya bukan:

Pelarian dari masyarakat, tetapi pelarian dari tabiat masyarakat yang tidak baik, bukan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, tetapi menjaga yang haram jangan sampai termakan. Kadangkala daging babi terlalu jaga, tipu dan rasuah biasa. Tak kisah langsung. Sembahyang sampai biru lebam dahi-dahi, tapi buta jama`ah.

Sikap terhadap harta, lihat ayat al Qur’an mengenai harta:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahawa hartanya dapat mengekalkannya”.

Dalam ayat lain Allah berfirman yang lebih kurang bermaksud:

“Dan sesungguhnya dia (manusia) amat suka kepada khair (harta)”.

Dua suasana di atas, satu mencela dan satu memuji, kita lihat dari dua aspek iaitu:
• Bagaimana harta itu diperolehi.
• Bagaimana harta itu digunakan, kerana salah satu soalan di hari akhirat ialah وعن ماله من اين إكتسبه وفيما انفقه؟,

Sebab itu dalam satu ungkapan disebut:

محبة المال للإنفاق لا للإمساك

“Kecintaan kepada harta adalah untuk dibelanjakan, bukan untuk disimpan”, lihat juga hadis Nabi saw:
اليد العليا خير من اليد السفلى

• Jadi tasawwuf bukan membenci harta, sampai tak mahu kerja. Menyumpahi harta. Apa yang jelas ialah tiga akhlak mereka iaitu;

o Kesukaan terhadap harta bagi dibelanjakan, bukan disimpan.
o Banyak bersedekah siang dan malam.
o Kegembiraan terhadap kefaqiran dan kesempitan hidup, sebalinya sedih apabila kekayaan dan harta datang kepada mereka.

• Lihat kata-kata hikmat:
عز الدنيا بالمال, وعز الأخرة بصالح الأعمال

“Kehebatan dunia dengan harta, manakala kehebatan akhirat dengan amal soleh” (Nizam, 34 – 38).

Tidak membelakangi huru hara dunia, tidak sepatutnya karam dalam khalwatnya, dalam zawiyyahnya dengan pakaian sufinya, tidak peduli apa-apa, tidak menangkis serangan kerana merasa lazat dengan kesucian tasauf itu... membenci kerajaan, sehingga kemudiannya bala tentera mongol masuk menyerang ke negeri Islam, tidaklah ada senjata yang tajam buat penangkis. Sebenarnya dunia tidak bersalah, dunia adalah makhluk Allah. Celaan al Qur’an dan hadis terhadap dunia berbalik kepada hakikat amalan manusia. Jika manusia jahat, itulah yang dicela. Namun jika manusia baik itulah yang dipuji. Lihat firman Allah:

Kehidupan dunia mengikut al Qur’an (al Hadid 20):

“Ketahuilah bahawa (yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain, melainkan (bawan hidup yang berupa semata-mata) permainan dan hiburan (yang melalaikan) serta perhiasan (yang mengurang), juga (bawaan hidup yang bertujuan) bermegah-megah di antara kamu (dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan) serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak; (semuanya itu terhad waktunya) samalah seperti hujan yang (menumbuhkan tanaman yang menghijau subur) menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya, kemudian tanam-tanaman itu bergerak segar (ke suatu masa yang tertentu), selepas itu engkau melihatnya berupa kuning; akhirnya menjadi hancur bersepai; dan (hendaklah diketahui lagi, bahawa) di akhirat ada azab yang berat (yang disediakan bagi golongsn ysng mengutamakan kehidupan dunia itu), dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya”.

Dunia adalah alat, macam kereta, dipandu laju membahayakan bukan salah kereta, tapi salah orang yang memandu.Kebaikan di dunia itu sebenarnya milik hamba-hambaNya yang taat, hamba yang lebih utamakan akhirat dari dunia. (Nizam, 34 – 38).

Dalam surah an-Nahl:22, dinyatakan bahawa Allah mengurniakan kepada Nabi Ibrahim a.s hasanah di atas kehidupan dunia. Ayat ini menjadi dalil bahawa ada kebaikan duniawi yang Allah beri kepada hamba-hambaNya yang dikehendaki.


• Seorang darwisy ditanya mengapa dia mengenakan pakaian warna biru. Dia menjawab, “Rasulullah saw meninggalkan tiga perkara, iaitu kefaqiran, pengetahuan dan pedang. Pedang diambil oleh raja, yang kemudian menyalahgunakannya. Pengetahuan diambil oleh ulama’, yang merasa puas mengajarkannya semata-mata, kefaqiran dipilih oleh darwisy-darwisy yang menjadiknnya sebagai alat untuk memperkayakan diri mereka. Ku pakai warna biru sebagai lambang dukacita bagi penderitaan tiga lapis manusia ini”. (Hujwiri, hal. 60). Ertinya peranan kita mengembalikan semula ketiga-tiganya ke dalam genggaman ummat Islam.

• Junaid al Baghdadi menyebut, ‘Keluar daripada budipekerti yang tercela dan masuk kepada budipekerti yang terpuji’ (Hamka, hal. 5)

Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu tujuh anggota, pertama mata, kedua telinga, dan ketiga lidah, dan keempat perut, dan kelima faraj dan keenam dua tangan, dan ketujuh dua kaki. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta`ala telah memberi ni`mat ia akan dikau dengan beberapa ni`mat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau, yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat, seperti firman Allah Ta`ala yang bermaksud:


(Dan pada waktu itu kami metrikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan memberitahu kami (kesalahan masing-masing), dan kami mereka pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan (Ysin 65)

Ertinya: Pada hari kiamat mencap (cop) oleh Allah Ta`ala atas segala mulut mereka itu, ertinya menegah ia akan dia daripada bercakap, berkata-kata akan Allah Ta`ala oleh segala tangan mereka itu, dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia di dalam dunia, maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya.

Dan firman Allah (Fussilat 22)yang bermaksud:

(Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan pengelihatan serta kulit-kulit badanmu saksi terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu, akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah mengetahui kebanyakan dosa yang telah kamu lakukan (secara bersembunyi itu).... setelah kulit-kulit mereka menjadi saksi di atas perbuatan mereka, salah sangka terhadap Tuhan).

Sayyidina Ali bin Abu Talib berkata : Sesungguhnya amalan yang paling susah dilakukan adalah 4 perkara;
• Memberi kemaafan ketika sedang marah.
• Bersifat dermawan ketika susah.
• Meninggalkan perkara haram ketika sendirian.
• Mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakuti


“Dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyeksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu dan tiada dapat bersembunyi daripada sekelian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bahasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan tujuh fasal bagi segala anggota yang tersebut.

Artikel Penuh...

Tuesday, October 26, 2010

Penawar Bagi Hati 2 ( al Mandili)

Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawwuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati (jantung) daripada sifat kecelaan.

(Pengertian Tasawuf ....Banyak sekali definisi tasawuf yang telah dikemukakan, dan masing-masing berusaha menggambarkan apa yang dimaksud dengan tasawuf. Tetapi pada umumnya definisi yang dikemukakan hanya menyentuh sebagian dari keseluruhan bangunan tasawuf yang begitu besar dan luas.

Definisi-definisi yang dikemukakan sama dengan yang dilakukan empat orang buta, dalam kisah Rumi, ketika mereka menggambarkan bentuk gajah. Masing-masing menggambarkan bentuk gajah sesuai dengan bagian tubuh yang disentuhnya. Bagi yang pertama, bentuk gajah seperti mahkota, bagi yang kedua seperti paip air, bagi yang ketiga, seperti kipas, dan bagi yang terakhir seperti tiang.

Imam al-Qusyairi dalam al-Risalah-nya mengutip 50 definisi dari ulama Salafi; sementara Imam Abu Nu'aim al-Ishbahani dalam "Ensiklopedia Orang-Orang Suci"-nya Hilayat al-awliya' mengutip sekitar 141 definisi, antara lain:

"Tasawuf adalah bersungguh-sungguh melakukan suluk yaitu `perjalanan' menuju malik al muluk `Raja semua raja' (Allah `assa wa jalla)."
"Tasawuf adalah mencari wasilah `alat yang menyampaikan' ke puncak fadhilah `keutamaan'."


Definisi paling panjang yang dikutip Abu Nu'aim berasal dari perkataan Imam al-Junaid ra. ketika ditanya orang mengenai makna tasawuf:
"Tasawuf adalah sebuah istilah yang menghimpun sepuluh makna:

1. tidak terikat dengan semua yang ada di dunia sehingga tidak berlomba-lomba mengerjarnya.

2. Selalu bersandar kepada Allah `azza wa jalla,.

3. Gemar melakukan ibadah ketika sehat.

4. Sabar kehilangan dunia (harta).

5. Cermat dan berhati-hati membedakan yang hak dan yang batil.

6. Sibuk dengan Allah dan tidak sibuk dengan yang lain;
• Memikirkan tentang Allah, hakikat kejadian Allah dan ayat-ayat Allah.
• Memikirkan bagaimana menyebarkan agama Allah di atas muka bumi.
• Bersabar dengan segala bala bencana yang menimpa kerana berjuang, terus berjuang tanpa rasa jemu. Lihat pesanan Abdullah bin Mubarak. Hasan al Banna, Alim Kir.

7. Melazimkan dzikir khafi (dzikir hati).
• Ada beberapa jenis zikir iaitu zikir lisan, zikir hati, zikir badan atau cantuman ketiga-tiganya.
• Bezakan zikir alim dengan zikir ahli ibadat.

8. Merealisasikan rasa ikhlas ketika muncul godaan.

9. Tetap yakin ketika muncul keraguan, cabaran memang sangat kuat, semakin tinggi mertabat atau maqam semakin tinggi cabarannya. Penghasutnya pula pangkatnya lebih besar..

10. Teguh kepada Allah dalam semua keadaan (at tsabat). Jika semua ini berhimpun dalam diri seseorang, maka ia layak menyandang istilah ini; dan jika tidak, maka ia adalah pendusta. [Hilayat al-Awliya].

Dalam Ta`rif lain Junaid menyebut:
أن تكون مع الله تعالى بلا علاقة
“Bahawa engkau mengadakan hubungan dengan Allah tanpa perantaraan” (al Batnani, hal. 85)

Imam Muhammad `Amim al-Ihsan dalam kitabnya Qawa'id al-Fiqih, dengan mengutip pendapat Imam al-Ghazali, menyatakan:
"Tasawuf terdiri atas dua hal: Bergaul dengan Allah secara benar dan bergaul dengan manusia secara baik. Setiap orang yang benar bergaul dengan Allah dan baik bergaul dengan mahluk, maka ia adalah sufi."

Definisi Imam al-Ghazali diungkapkan dengan redaksi: "Akhlak merupakan ungkapan tentang suasana yang berakar kuat dalam jiwa; dari suasana itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan senang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan."

Ibn Khaldun menyebut:
“Tasawwuf ialah memelihara kemuliaan adab bersama Allah dalam sesuatu amalan, samada amalan batin atau zahir dengan meletakkan hududNya mendahului kepentingan diri yang boleh mengunci hati, menghampiri diri dalam keadaan sunyi, merasa rakus ketika bermunajat” (al Batnani, hal. 83).

Kesimpulan Definisi:
هو علم تُعرَفُ به أحوالَ تزكيةِ النفسِ, وتصفيةِ الأخلاقِ, وتعميرِ الظاهرِ والباطنِ لنيلِ السعادةِ الأبديةِ

“Ianya merupakan ilmu yang membicarakan persoalan kebersihan jiwa dan penyucian akhlak , beramal dengan anggota zahir ataupun batin untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi" (Qusyairi dalam al Batnani, hal. 87).
• “Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi tasawuf, semua definisi yang ada mengarah kepada satu titik yang sama, yaitu taqwa (lihat maksud taqwa di sisi Sayyidina Ali kwj:
الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والأستعداد ليوم الراحل والرضا بالقليل

"Takut kepada Tuhan Yang Maha Perkasa, beramal dengan al Qur’an yang diturunkan, bersedia bagi hari yang dia berangkat menuju kepada-Nya dan redha dengan perkara sedikit yang diberikan oleh Allah" (Zainuddin Hashim, al Fikrah, hal. F23)

..... dan tazkiyah. Tasawuf adalah hijrah menuju Allah SWT, dan pada hakikatnya semua definisi yang ada bersifat saling melengkapi.” [Abjadiyyah al-Tashawwuf al-Islami, atau Tasawuf Salafi, hlm 7.]

Artikel Penuh...

Penawar Bagi Hati 1 (al Mandili)

Pendahuluan (Mabadi’)
1) Ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu Tasawwuf itu pengetahuan yang dikehendaki dengan dia akan segala kelakuan hati, samada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri....(Asasnya ada tiga cabang ajaran Islam mengikut hadis Nabi saw iaitu, Iman, Tauhid berkaitan dengan akidah, ketuhanan, asas untuk semua yang berkaitan dengan agama, awwaluddin ma`rifatullah, awal agama mengenal Allah. Beriman kepada Allah bererti beriman dengan RububiyyahNya, UluhiyyahNya serta sifat dan Asma’Nya. Segala-galanya adalah esa dan sempurna. Feqah ialah perkara yang berkaitan untuk beribadat kepada Allah. Cara dan perlakuan yang sepatutnya untuk beribadat kepada Allah dengan cara yang betul seperti solat, puasa dan haji, sementara Tasawwuf sekarang kita sedang bicarakan.. berkaitan dengan hati yang disebut engkau menyembah Allah seperti engkau melihatNya, kesemuanya adalah asas utama pembentukan ilmu dalam diri, lihat kata-kata Mu`az bin Jabal, ‘العلم إمام والعمل تابعه).


2) Dan ada pun faedahnya maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta`ala dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekelian alam... Memandang kepada Tuhan di sini bukan kepada zat, tetapi kepada segala ayat yang dianugerahkan Allah di atas muka bumi ini. Para ulama’ membicarakan ungkapan bermaksud siapa mengenal dirinya dia mengenali tuhannya iaitu cara seseorang mengenal Allah melalui kesedaran tentang hakikat kelemahan dirinya sebagai makhluk yang berhajat kepada tuhan yang menyelesaikan keperluan-keperluannya. ‘Untuk itu ia perlu; Pertama mencari keredhaan Allah.. (al Batnani hal. 457).

3) Dan ada pun hantarannya maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya (Fokus utamanya ialah mendidik jantung (hati) manusia daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar, kenapa, kerana Qalb merupakan raja kepada segala anggota tujuh, sebab itulah membicarakan jantung kadangkala diletakkan dalam satu kitab khusus, al Mandili meletakkan dalam kitab kedua selepas anggota tujuh).

4) Dan ada pun hukumnya, maka fardhu `Ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur, sampai masa untuk ditaklifkan sama seperti ilmu Tauhid dan Feqah. Cantik juga kita melihat sedikit apa yang disebut oleh Shah Wali Allah, “Taklif mengandungi tiga rahsia: ilmu pengetahuan, keadilan, dan usaha ikhtiar..... Cara membuat pilihan terbaik, berasaskan ilmu yang benar dan keadilan, telah diajar oleh Allah Ta’ala melalui konsep taklif.. ” (Mohd. Affandi Hasan – Gagasan Persuratan Baru)

5) Dan adapun tempat ambilnya, maka daripada Qur’an yang mulia dan hadis Nabi saw. Sebab itu lihat beberapa kenyataan berikut:

Prof. Dr. H. S.S. Kadirun Yahya Al-Khalidi menyatakan, “Bahwa Tasawuf adalah “Saudara Kembar” Fiqih. Pernyataan ini tampaknya berdasarkan pada kenyataan bahwa Fiqih pada hakikatnya merupakan prinsip lebih lanjut dari konsep Islam, sementara Tasawuf merupakan perwujudan konkrit dari konsep Ihsan. Dua konsep ini tercetus bersama-sama dengan konsep Iman (diformulasikan lebih jauh dalam ilmu kalam) dalam dialog antara Jibril AS dan Nabi SAW sebagaimana dikemukakan dalam hadis Abu Hurairah yang sangat terkenal”. [Shahih al-Bukhari, I:27; Shahih Muslim, L:39]

Penjelasan lebih terperinci mengenai posisi Tasawuf sebagai “saudara kembar” Fiqih dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) dalam bukunya Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya: “Alhasil kemurnian dan cita-cita Islam yang tinggi adalah gabungan Tasauf dan Fiqih: gabungan otak dan hati. Dengan Fiqih kita menentukan batas-batas hukum, dan dengan Tasauf kita memberi pelita dalam jiwa, sehingga tidak terasa berat di dalam melakukan segala kehendak agama.
“Kalau kita tilik kepada bunyi Hadist tentang Islam, Iman dan Ihsan tampaklah bahwa ketiga Ilmu Islam yaitu Ilmu Fiqih, Ilmu Ushuluddin dan Ilmu Tasawuf telah dapat menyempurnakan ketiga simpulan agama itu (Islam, Iman dan Ihsan). Islam diartikan oleh hadist itu ialah mengucapkan Syahadat, mengerjakan Shalat lima waktu, Puasa bulan Ramadhan, mengeluarkan Zakat dan Naik Haji. Untuk mengetahui, sehingga kita mengerjakan suruhan agama dengan tidak membuta: Kita pelajarilah Fiqih. Iman adalah Iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Rasul-Rasul dan Kitab-Kitab, dan iman kepada Hari Kiamat dan Takdir, buruk dan baik, Kita pelajarilah Ushuluddin atau Ilmu Kalam."

“Ihsan adalah kunci daripada semuanya, yaitu: Bahwa kita mengabdi kepada Allah SWT, seakan-akan Allah SWT itu kita lihat di hadapan kita sendiri. Karena meskipun mata kita tidak dapat melihatNya, namun Allah SWT tetap melihat kita. Untuk menyempurnakan ihsan itu, kita masuki alam Tasawuf.

“Itulah tali berpilah tiga: Iman, Islam dan Ihsan. Dicapai dengan tiga ilmu: Fiqih, Ushuluddin dan Tasawuf. [Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, hal. 94-95]
Jadi, sebagai sebuah ilmu, posisi Tasawuf terhadap ilmu-ilmu Islam lainnya sangat jelas dan gamblang. Tasawuf merupakan bagian tak berpisahkan dari keseluruhan bangunan Syari’ah; bahkan ia merupakan ruh/hakikat/inti dari syariah.
Syariah sendiri dapat didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang terbit dari diri Nabi SAW yang berupa sikap, perbuatan, dan perkataan (al-Qur’an dan al-Hadist)”; atau dengan bahasa yang lebih umum: Syariah adalah segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun begitu, syariah pada dasarnya merupakan produk dari hakikat Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Allah.


Adalah mustahil memahami syariah (produk) secara sempurna tanpa memahami hakikatnya. Ilmu yang menyajikan jalan untuk mengenal hakikat ini adalah Tasawuf, sedangkan ilmu-ilmu (keislaman) lainnya, seperti ilmu Fiqih dan hadist misalnya, semuanya menyajikan jalan untuk memahami produk. Tasawuf melibatkan hati atau qalbu (ruhani), sedangkan ilmu-ilmu lainnya melibatkan otak atau akal (jasmani).
Fiqih dan Tasawuf ibarat dua sisi mata uang, jika salah satu rusak maka yang lain menjadi tidak berfungsi, sehingga kedua-duanya harus dipegang secara utuh untuk mencapai kesempurnaan.


Dalam kaitan ini, Imam Abu Abdillah al-Dzahabi (w. 748 H), penulis kitab Siyar A’lam al-Nubala’ (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1413) yang terdiri dari 23 jilid menegaskan:
“Jika seorang ulama tidak ber-Tasawuf, maka ia kosong; sebagaimana jika seorang sufi tidak mengenal sunnah (baca bersyariat), maka ia tergelincir dari jalan yang lurus.”
Imam Malik ibn Anas, pemimpin madzhab Maliki yang sangat terkenal, sebagaimana dikutip oleh Syeikh Amin al-Kurdi, juga mengungkapkan hal senada:
Perlu selari antara syariat dengan hakikat,
lihat ucapan Imam Malik:

“Barangsiapa yang bersyariat tetapi tidak berhakikat (ber-Tasawuf) maka ia telah fasik; dan barangsiapa yang berhakikat (ber-Tasawuf) tetapi tidak bersyariat maka ia telah zindik.” [Tanwir al-Qulub, hal. 408 lihat juga al Batnani, hal. 65]

Imam as Syafiey pernah berpesan:“Jika kamu melihat lelaki berjalan di atas air dan dapat terbang diudara, janganlah kamu terpedaya dengannya sehingga kamu melihat amalannya terhadap kitab (al Qur’an) dan as Sunnah Rasul saw” (al Batnani hal. xii)

(Mereka memberikan spirit kekuatan yang luar biasa kepada umat Islam yang lain. Di dalam kaum ini terdapat suatu mata rantai sejak dari masa Rasulullah SAW yang masih terpelihara, yang tak terlihat tapi memberikan kekuatan dahsyat yaitu TALI RUHANIAH KETUHANAN yang merupakan POWER OF THE SPIRIT OF ISLAM, yang merupakan enerji Ketuhanan yang Maha Dahsyat, yang mampu membentengi umat manusia, bahkan kekuatan alam semesta sekalipun dapat lumpuh kepada-Nya. Kelompok-kelompok ini dikenal sebagai kaum Sufi.

Dalam kelompok ini masih terdapat Ulama-ulama yang merupakan benar-benar Pewaris-pewaris Nabi, yaitu orang-orang yang mewarisi rahasia kekuatan para Nabi, orang-orang yang mempusakai apa-apa yang dipusakai Nabi dari Allah SWT yang merupakan kedahsyatan enerji Kalimah Allah yang Murni dan Akbar. Tokoh-tokoh Sufi pada Abad Pertengahan yang terkenal selain Al-Ghazali diantaranya adalah Syekh Abu Yazid Al Busthami, Syekh Junaid Al Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh Bahauddin Naqsabandi.. (Teknologi al Qur`an Dalam Tasawwuf Islam ...Membentuk Insan Kamil dan Masyarakat Harmonis Menghadapi Perkembangan Peradaban Manusia Sampai Akhir Zaman Prof. DR. Kadirun Yahya, M.Sc. Disampaikan pada Forum Diskusi Filsafat Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta , 16 - 17 November 1994.)

6) Dan ada pun namanya ilmu Tasawwuf. (`Irfan, Ihsan dan sering juga kita jumpai tiga istilah yang selalu dikaitkan:.Syariat, hakikat dan ma`rifat, al Qusyairi menjelaskan:

“Sesungguhnya syariat merupakan ma`rifat tentang cara untuk sampai kepada Allah, hakikat pula ialah mengekalkan perhatian kepadaNya, manakala tarikat itu ialah jalan untuk menuju kepada syariat, iaitu beramal dengan apa yang ditetapkannya” (al Qusyairi, Risalah al Qusyairiyyah dlm, al Batnani, hal. 61).

Artikel Penuh...

Sunday, August 8, 2010

Ramadhan Bulan Yang Hebat

Seringkali disebut Ramadhan adalah bulan yang hebat. Mungkin satu soalan yang boleh kita kemukakan, kenapa ianya dianggap hebat?. Beberapa jawapan kita akan temui bila membicarakan tentang Ramadhan. Antaranya:

1. Merupakan satu-satunya bulan yang disebut di dalam al Qur’an. Di dalam al-Quran tidak menyebut bulan Muharram tetapi kita membuat sambutan meriah sambutan Maal Hijrah. Demikian juga dalam al-Quran tidak menyebut bulan Rabiul Awal tetapi umat Islam menyambut Maulidur Rasul dengan penuh kehebatan. Bagaimanapun Allah menyebut secara khusus dalam al-Quran tentang kelebihan dan keberkatan bulan Ramadhan. Ini menunjukkan bulan Ramadhan adalah bulan yang amat istimewa kepada umat Islam kerana waktu malam dan siang ia menyajikan pelbagai keberkatan. Oleh itu, Ramadhan merupakan satu bulan mulia yang sentiasa ditunggu dengan penuh kegembiraan. Firman Allah swt dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 185:

Maksud: "Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk, dan perbezaan (antara yang benar dan yang salah).."

2. Bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan al Qur’an (Nuzul al Qur’aan), kitab suci yang menjadi panduan umat Islam, pembeza di antara petunjuk dengan kesesatan. Pemisah di antara hak dan batil.

3. Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkatan yang perlu umat Islam mengejar mengambil kesempatan. Bulan yang diarahkan oleh Allah untuk kita melakukan ibadat puasa. Ketika mengulas kelebihan ini Rasulullah bersabda dalam suatu hadis yang lebih kurang berbunyi:

قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فِيْهِ يُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتَغُلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ، فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ, مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

" Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkati. Allah memerintahkan berpuasa di dalamnya. Dalam bulan Ramadhan dibuka segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka dan dibelenggu segala syaitan. Dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barangsiapa tidak diberikan kepadanya kebajikan malam itu, bererti telah diharamkan baginya segala rupa kebajikan”.(Hadis Riwayat Ahmad).

Kita lihat pelbagai rangsangan yang disediakan oleh Allah:

• (يُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ) Dibuka pintu syurga,suatu rangsangan yang maha tinggi dari Allah, syurga bersedia untuk menerima orang yang beribadat dan menyempurnakan puasa, termasuk kesediaan bidadarinya. Menyeru siapa yang akan menjadi pasangan aku dalam syurga. Silalah datang.

• (وَيُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ) Ditutup pintu neraka, lambang kejahatan dan laluan ke arah kemungkaran sudah dipersempitkan, nafsu dilemahkan. Kalau hari biasa gagah boleh main bola sampai 6.30 petang baru teringat nak sembahyang, ingat ke Asar, rupanya zohor tak sembahyang lagi.

• (وَتَغُلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ) Dibelenggu, dirantai segala syaitan, tidak boleh bergerak bebas macam biasa, terhad. Namun kena ingat macam anjing yang dirantai, menyalak boleh tapi terkam terhad, kalau dekat akan digigit juga. Kena berhati-hati.

• (فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) Malamnya ada satu yang melebihi seribu bulan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Jangan ingat nak pasang perangkap nak tangkap ibu Lailatul Qadar, pasang pelita nak suruh mudah nampak, nak nampak macam mana, surau masjid pun tak pernah pergi.

4. Bulan yang dipilih untuk berlakunya Peperangan Badar al Kubra (17 Ramadhan, bersamaan dengan Nuzul al Qur’an).

5. Juga bulan dipilih untuk menakluki Kota Makkah dan berakhirnya kekufuran, penyembahan berhala di Ka`abah, dipilih Ramadhan untuk menyapu bersih semua kekotoran syirik Kota Suci tersebut.

6. Bulan menghidupkan Madrasah al Qur’an.


Seterusnya untuk lebih mudah berkaitan dengan puasa lihat sabda baginda saw:

(قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ)

Berkaitan Hadis di atas mari kita lihat firman Allah yang bermaksud:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,” (QS al-Baqarah [2]: 183.

Berdasarkan kepada ayat di atas ada baiknya kita cuba perincikan beberapa kehendak Allah:

1. Seruan kepada orang-orang yang beriman, suatu panggilan keramat dari Allah agar didengari apa yang akan diperintahkan.

2. Menjelaskan kewajipan berpuasa kepada ummat ini.

3. Puasa juga difardhukan kepada umat-umat sebelum kamu, ertinya kamu tidak akan bersendirian dalam menunaikan ibadat ini, kerana telah pun dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu.

4. Kalau pun nampak berat, barangkali hari-hari kita tidak sepanjang hari-hari umat terdahulu. Ertinya bukan sekadar suruhan biasa, tetapi suruhan yang mempunyai banyak rahsia di sebaliknya.

5. Penekanannya ialah supaya kamu dapat meningkatkan mertabat kamu daripada orang Islam biasa, kepada beriman dan bertaqwa. Kenapa? Kerana kamu mematuhi perintah Allah.

6. Bulan yang dipilih untuk mengerjakan sembahyang terawikh, terpulang nak buat lapan atau 20, jangan berbalah. Sama-sama makmurkan masjid dan surau. Buat secara yang sempurna dan comelkan ibadat kita. Elakkan menggunakan masa tarawikh untuk qadha`. Nak qadha` cari masa lain. Kadangkala ada juga yang penuh awal kurang akhir. Kalau ada kerja tak apa, buat lepas kerja. Boleh buat tengah malam dan berhenti sebelum subuh. Kerana tarawikh masanya luas. Jangan jadikan alasan, yang penting cari daya dan tenaga untuk melakukannya. Kerana kesimpulan kepada semua ibadat dalam bualan puasa adalah supaya kamu menjadi orang bertaqwa.

Hikmah Berpuasa: Kadang-kadang ditanya kenapa diwajibkan berpuasa?

1. Dalam satu hadis baginda menyebut yang lebih kurang bermaksud, berpuasalah mudah-mudahan kamu beroleh kesihatan. Dalam al Qur’an disebut mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertqwa.

2. Meneliti hujung kedua-dua suruhan terdapat kesihatan dari segi fizikal dan jiga spiritual. Terhindar dari penyakit samada penyakit zahir atau batin. Banyak makan dan tidak henti-henti akan mengundang penyakit kepada tubuh badan. Punca penyakit adalah me`dah. Bila sakit susah. Lawan kepada sakit adalah sihat, bila sihat senang hati dan tak perlu menghabiskan wang terlalu banyak untuk beli obat.

3. Dari satu segi yang lain kita berpuasa, ruhani kita akan bersih, maka kita jadi orang yang bertaqwa. Taqwa asal dari perkataan wiqayah. Berjaga-jaga jangan sampai dimurkai oleh Allah dalam segala tindakan harian kita.Dalam ungkapan harian kita seringa mendengar alwiqayah khairun minal `ilaj (prevention is better then cure). Jangan sampai dah tak larat, baru nak cari obat!.

4. Ini menggambarkan kemurahan Allah kepada hambanya. Dibenarkan hidup, beri rezeki, yang teruknya ialah organ-organ dalaman, yang terus menerus berjalan dan buat kerja, tanpa diservis, maka diprogramkan untuk servisnya iaitu Ramadhan. Siang hari rihat dan kena perbaiki di mana rosaknya. Ini juga memberi maklumat kepada kita tentang lengkapnya ajaran Islam. Selari dengan pendapat Dr. Peterfinia Minov dari Universiti Moscow (Milenia).

5. Rukun-rukun puasa pula paling sedikit dan paling mudah diingati iaitu niat dan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa.

6. Dr. Daniel (Quran Saintifik) menyebut puasa adalah rukun yang datang selepas syahadah dan Sembahyang berdasarkan kepada ayat di atas. Ada beberapa rahsia diwajibkan berpuasa di antaranya ialah:

a. Boleh menyihatkan badan, Dr. Soliman dari Universiti Hospital di Amman (1984), kajian terhadap 42 lelaki dan 26 wanita.

b. Sekiranya berlaku kematian semasa berpuasa, ianya berpunca dari sebab-sebab lain, bukan sebab berpuasa.

c. Tidak makan dalam jangka pendek (puasa) amat selamat Leon Chaitow, pensyarah kanan di University of Westminster.

d. Kongres bertemakan ‘Kesihatan dan Ramadhan’ di Casablanca 1994, mengesahkan puasa bulan Ramadhan tidak mendatangkan sebarang kemudaratan, sebaliknya ia mampu mencegah dan menyembuhkan pelbagai jenis penyakit.

e. Kalau pun tidak sakit, badan tetap mengandungi bahan-bahan toksin-toksin makanan dan ubat-ubatan berkumpul di dalam badan lalu menjadikannya seperti orang sakit dan membebankan, maka keaktifannya akan berkurangan. Apabila seseorang berpuasa dia akan terlepas daripada bebanan toksin-toksin tersebut dan dia akan merasai kecergasan dan kekuatan yang tidak pernah dialami sebelum itu (Dr. Mc Fedan, Pakar perubatan antarabangsa. Dlm. Milenia, Ogos 2010, hal. 23)

f. Lihat kenyataan di Malaysia: “Punca utama kematian rakyat Malaysia sejak tahun 1980an adalah berpunca dari penyakit jantung dan angin ahmar. Ia dijangka kekal sehingga tahun 2020 dan rakyat Malaysia mengidap penyakit kronik ini 10 tahun lebih awal dari orang barat, ini berpunca dari tekanan darah tinggi, kencing manis, kandungan kolestrol yang tinggi, kegemukan dan merokok. Ajaibnya kelima-lima penyakit ini dapat dikurangkan melalui berpuasa (Prof. Dr, Abdul Rashid Abdul Rahman, Presiden Persatuan Perubatan Malaysia, Pakar Perubatan di Hospital Pakar Perubatan an Nur merangkap Dekan Pengajian Siswazah dan penyelidikan , Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya, dalam Milenia Ogos 2010, hal. 22 – 23).

g. Keutamaan Lain:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُعطِيت أمتى فى شهر رمضان خمسَ خصالٍ لم يُعْطَهُنَّ قبلى؛
أما واحدة فإنه إذا كان أولُ ليلةٍ فى شهر رمضانَ ينظر اللهُ عزوجل اليهم. ومن ينظر اللهُ اليه لم يُعَذَّبْ أبدا.
وأما الثانية فإن خَلوفَ أفواههم حيث يُمْسُون أطيَبَ عندالله من ريح المسك.
وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفرُلهم فى كل يوم وليلة.
وأما الرابعة فإن الله تعالى يأمر جنَّته فيقول لها إستَعِدِّى وتَزَيَّنى لعبادى اولئك كادوا أن يستريحوا من لَّعَبِ الدنيا الى دارى وكرامتى.
وأما الخامسة فإنه إذا كان آخرُ ليلةٍ غَفَرَاللهُ لهم جميعا, وقال رجل من القوم: آهى ليلة القدر يا رسول الله. فقال: لا, الم ترَ العُمَّالَ يعملون فإذا فرَغوا من أعمالهم وُفُّوا أُجورهم.

Lebih kurang bermaksud:
Rasulullah saw bersabda, telah diberikan kepada umatku pada bulan Ramadhan lima perkara, yang belum pernah diberikan kepada seseorang Nabi sebelumku;

1. Pada permulaan Ramadhan Allah melihat kepada para umatku. Barangsiapa yang Allah melihat kepadanya, nescaya tidak diazab selamanya.

2. Bau mulut mereka pada petang hari lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi.

3. Para malaikat memohon keampunan untuk mereka setiap hari dan malam.

4. Allah memerintah syurgaNya dengan berfirman, 'Bersiaplah kamu dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka hampir beristirehat dari kepenatan dan kepayahan dunia, menuju ke negeriKu dan kemuliaanku.

5. Pada akhir malam bulan Ramadhan, Allah mengampuni dosa semua mereka. Seorang lelaki dari sahabat bertanya, 'Apakah itu malam al Qadar, ya Rasulullah?'. Nabi saw menjawab, 'Tidak. Apakah engkau tidak melihat kepada para pekerja yang bekerja. Apabila mereka telah selesai dari pekerjaan mereka, nescaya disempurnakan upah-upah mereka'. (as Siddiqiey: Pedoman Puasa, hal. 30 -31).

Soalannya sekarang, apakah kita benar-benar bersedia untuk melibatkan diri dengan mengambil bahagian yang aktif dengan kehadhiran Ramadhan atau tidak. Jangan lupa sebelum ini terdapat kenyataan baginda saw menyebut:مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ yang lebih kurang bermaksud, "Barangsiapa tidak diberikan kepadanya kebajikan malam itu, bererti telah diharamkan baginya segala rupa kebajikan”.

Mudah-mudahan kita sentiasa diringankan Allah untuk mengikuti segala jenis peribadatan yang disediakan Allah dalam bulan Ramadhan.

Artikel Penuh...

Thursday, July 22, 2010

Dailog dan Anugerah yang Agung

Meneliti ayat demi ayat dalam kitab tua Kifayatul Muhtaj, nukilan Syeikh Daud bin Abdullah al Fathoni, (pada menyatakan bicara Isra’ dan Mi`raj, hal. 17 – 18) ternyata amat mengagumkan penulis. Mana tidaknya, kerana saban hari, saban tahun bila tiba bulan Rejab, kita selalu dipaparkan dengan kisah mu`jizat anugerah Allah yang agung kepada Nabi kit Muhammad saw. Namun apa yang selalu disebut oleh penceramah ialah anugerah solat sahaja. Sedangkan sebenarnya banyak lagi anugerah Allah kepada Nabi yang terakhir ini.Berikut penulis paparkan kisahnya:

“Maka ia pun lalu sujud kepada hadhratNya dan sembah, maka firmanNya Allah Subhanahu wa Ta`ala, ‘Ya Muhammad’, Maka sembahnya, ‘Labbaika’, maka firmanNya ‘Angkatlah kepalamu dan pohonkan barang yang engkau kehendak, Aku berikan’. Maka angkat Nabi saw kepalanya maka bersembah katanya:

• يا رب قد اتخذت ابراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما
“Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah memilih Ibrahim sebagai Khalil dan Engkau telah menganugerahkannya sebuah kerajaan yang besar”

• وكلمت موسى تكليما
“Dan Engkau telah berkata-kata dengan Musa beberapa perkataan”

• وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال
“Dan Engkau telah menganugerahkan Daud sebuah kerajaan yang besar dan Engkau lembutkan baginya besi dan engkau mudahkan baginya segala bukit”

• وأعطيت يارب سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين يعملون له ما يشاء وسخرت له الرياح وأعطيته ملكا لا ينبغى لأحد من بعده
“Dan Engkau beri hai Tuhanku akan Sulaiman kerajaan yang amat besar dan Engkau mudahkan baginya jin, manusia dan syaitan yang bekerja baginya barang yang dikehendakinya dan Engkau mudahkan baginya angin dan Engkau beri akan dia kerajaannya yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun selepasnya”.

• وعلمت يارب عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذنك وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن الشيطان عليهما سبيلا
“Dan Engkau ajarkan hai Tuhanku akan IsaTaurat dan Injil dan Engkau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopak dan menghidupakan yang mati dengan izin Engkau dan Engkau peliharakan dia dan ibunya daripada syaitan, maka tiada bagi syaitan atas keduanya jalan”.

Catatan: Dialog di atas menggambarkan bahawa Nabi Muhammad saw adalah seorang yang amat bijaksana, buktinya ialah apabila Allah swt menyuruhnya meminta sesuatu yang dikehendaki, baginda tidak meminta, melainkan memberitahu apa yang telah Allah swt anugerahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Berlainan dengan orang yang kurang matang, akan memohon apa sahaja yang dikehendaki. Sebab itulah apabila baginda saw tidak meminta sesuatu, akhirnya Allah menganugerahkan apa yang sepatutnya bersesuaian dengan keperluan Nabi saw sebagai Rasul akhir zaman, lihat seterusnya firman Allah:


• قد اتخذتك حبيبا وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا
“Maka sesungguhnya telah Aku jadikan akan dikau kekasihku dan Aku utuskan akan dikau sebagai Rasul bagi semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran”.

• وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك
“Dan Aku lapangkan bagi kamu dada kamu dan Aku hapuskan daripada kamu dosa-dosa kamu dan Aku angkatkan bagi kamu sebutan kamu”

• وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس وجعلت أمتك وسطا
“Dan Aku jadikan ummat kamu sebaik-baik ummat yang dikeluarkan bagi segala manusia dan Aku jadikan umat kamu sebagai umat pertengahan”

• وجعلت أمتك الأولون والآخرون وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة ولا صلاة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسلى
“Dan Aku jadikan umat kamu sebagai permulaan dan kesudahan dan Aku jadikan umat kamu itu tiada melalui mereka itu khutbah dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahawasanya engkau hambaKu dan pesuruhKu”

• وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم فى قلوبهم
“Dan Aku jadikan daripada umat kamu mereka yang kuat hati mereka itu pengajaran di dalam hati mereka itu”

• وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا
“Dan Aku jadikan akan dikau awal Nabi kejadian dan akhir Nabi bangkitnya”.

• وجعلتك أول من يقضى له يوم القيامة
“Dan Aku jadikan dikau awal mereka itu yang dihukumkan pada hari qiyamat”.

• وأعطيتك سبعا من المثانى لم أعطها نبيا قبلك
“Dan Aku berikan dikau akan tujuh ayat yang diulang-ulangi akan dia di dalam sembahyang iaitu Fatihah, tiada Ku beri akan dia satu nabi yang dahulu-dahulu daripada kamu”.

• وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك
“Dan Aku berikan dikau kesudahan surah al Baqarah daripada perbendaharaan di bawah `Arasy tiadaKu beri akan dia satu nabi yang dahulu-dahulu daripada kamu”.

• وأعطيتك ثمانية أسهم الإسلام والهجرة ولصدقة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتما وأعطيتك لواء الحمد فآدم ومن دونه تحت لوائك
“Dan Aku berikan dikau delapan kelebihan iaitu Islam dan berpindah dan sedekah dan menyuruh dengan ma`ruf dan menegah daripada mungkar dan Aku jadikan dikau permulaan dan kesudahan dan Aku berikan dikau panji-panji kepujian, maka Adam dan lain-lainya di bawah panji-panji engkau”.

• وإنى يوم خلقت السموات والأرض قد فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك.
“Dan bahawasanya Aku pada hari Aku jadikan tujuh petala langit dan bumi, sesungguhnya telah Aku fardhukan atas kamu dan atas umat kamu lima puluh sembahyang maka dirikanlah dengan dia kamu dan umat kamu”.

Demikianlah kisah dialog dan anugerah yang sangat agung dan tinggi nilainya bagi nabi yang terakhir dan umat hingga ke akhir zaman.

Artikel Penuh...

Tuesday, July 13, 2010

Isra’ dan Mi`raj

Beberapa Perkara Yang Perhatikan

• Latar belakang Peristiwa berlakunya
• Tahap-Tahap Perjalanan
• Penjelasan Teknikal Perjalanan (al Qur’an)
• Anugerah Allah Pada Malam Isra’ dan Mi’raj
o Solat
o Rawatan penyakit dll.
• Sikap kita!

1. Latar belakang Peristiwa berlakunya:

• Firman Allah yang lebih kurang bermaksud:

“Mahasuci Allah yang telah mengisra’kan hambaNya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke al Masjidil Aqsa yang telah Kami berkati sekitarnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebahagian ayat-ayat Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Maksud ayat di atas mengingatkan kita:

i. Peristiwa yang berlaku 27 Rejab 1400 tahun dulu. Kini Rejab datang lagi.

ii. Terjadi setahun sebelum hijrah, setelah kewafatan Abu Talib yang lebih 40 tahun menjadi pendamping dan penyokong di luar rumah. Wafatnya juga isteri tersayang Khadijah yang lebih 25 tahun menjadi penyokong terkuat dari dalam rumah, sehingga tahun itu disebut sebagai tahun dukacita (`Amul Huzni.

iii. Ditambah lagi dengan karenah musyrikin Makkah menolak baginda untuk berada di bumi Makkah, bukan sahaja sebagai Nabi, malah sekaligus sebagai warganegara.

iv. Mencari perlindungan di Tha’if, namun sekali lagi berulangnya peristiwa penolakan ini, sehingga berlaku munajatnya yang terkenal.

v. Sekaligus sebagai jawapan dari Allah, ‘Seandainya penduduk bumi menolak kehadiranmu dan menolak ajaranmu, maka penduduk langit masih lagi menerimanya dengan senang hati, malah Aku Allah menjemputmu menjadi tetamuKu yang agung’.

2. Tahap Perjalanan:

Tahap I : Mekkah – Baitul Maqdis

Tahap II : Baitul Maqadis – Sidratul Muntaha

Tahap III : Sidratul Muntaha – Allah SWT (di Mustawa)

I. Tahap I : Mekkah – Baitul Maqdis
Dalam tahap ini Rasulullah SAW masih berada di alam fisik (alam jabarut) yang kecepatan, jarak dan energi yang digunakan masih dalam batas alam fizika, yaitu kecepatan gerak mulai dari nol sampai dengan kecepatan maksimum alam fisika, yaitu kecepatan Cahaya (= C). Hal ini terbukti bahwa Rasulullah SAW dikisahkan secara fisik masih berjumpa dan membantu satu kabilah Arab dari suku Quraisy yang sedang melakukan perjalanan antara Baitul Muqdis ke Makkah.

II. Tahap II : Baitul Maqdis – Sidratul Muntaha
Dalam tahap ini Rasulullah SAW sudah memasuki alam Malakut (yaitu alam Malaikat dan alam Ruhani). Pada alam ini kecepatan gerak Rasulullah sudah dipertinggi, iaitu dari kecepatan Cahaya menjadi 1744.4 x kecepatan Cahaya untuk mencapai Sidratul Muntaha. Pada tahap ini Rasulullah menceriterakan pengalamannya melihat Surga, neraka dan lain-lainnya.

III. Tahap III : Sidratul Muntaha – Allah SWT (di Mustawa)
Dalam tahap ini Rasulullah SAW memasuki alam Lahut (alam Ilahiyyah). Dalam tahap ini kita tidak diberi kemampuan lagi untuk melakukan perbandingan dengan fikiran dan bentuk-bentuk lainnya; terbukti dengan :
Bahwa Rasulullah tidak menceritakan apa-apa lagi tentang alam ini, beliau digerakkan dengan ketangkasan dan energi/tenaga yang tak terhingga besarnya.

Secara Skematis, perjalanan Isra’ dan Mi’raj Rasulullah Muhammad SAW dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahap : I II III Pos Perjalanan Mekkah → B. Maqdis → S Muntaha → Allah Tingkatan Alam Alam Benda Alam Malakut Alam Lahut ( Alam Jabarut ) Tingkatan Kecepatan 0 → C → 1744.4 C → ∞

Hubungan antara Waktu dan Jarak dalam Ruang Metafisik Kita lihat di depan bahwa kecepatan gerak Malaikat dan Ruh adalah sebesar
Voltan = 1744.4 x Kecepatan Cahaya

Menurut Teori Kontraksi Waktu dari Einstein, berlaku hubungan :
to = 1,744,399 i x t dengan pengertian :
to = waktu awal
t = waktu gerak
i = bilangan imajiner (arus letrik/ pergerakan karan) = akar minus satu ( mohon maaf, penjabaran rumus tidak ditampilkan , karena panjangnya ) bahwa apabila seseorang atau sesuatu yang dapat bergerak dengan kecepatan jauh melebihi kecepatan cahaya, maka waktu menjadi tidak berpengaruh lagi, atau dengan kata lain : Masa lalu, masa kini dan masa mendatang saling berimpit dengan masa sekarang. Yang berarti seseorang dapat mengetahui sejarah masa lalu dan masa mendatang pada saat sekarang. Hal ini dapat kita simak dari Kisah Suci Isra’ dan Mi’raj Nabi Besar Muĥammad – Rasulullah SAW- yang telah sering kita dengar!.

 Dengan Taufik dan Hidayah dari Allah, kita berharap bahwa dengan sekerat pengetahuan ini , maka kita tidak dapat mengabaikan atau meremehkan kisah Isra’ dan Mi’raj tersebut. Insya Allah kita akan bertambah yakin bahwa Al Islam adalah Ilmiyah dam Amaliyah !


3. Penjelasan Teknikal Perjalanan

• Cuba perhatikan beberapa perkataan dan huruf yang dipilh dalam firman Allah:

i. Bila disebut asra (أسرى) sama dengan sara, perjalanan malam yang tidak memerlukan objek.

ii. Apatah lagi disebut bi`abdihi (بعبده), dengan hambanya yakni memerlukan objek, yakni perjalanan malam yang dilakukan oleh satu pihak, dalam hal ini subjek (Allah) terhadap hambanya yakni Muhammad saw.

iii. Penggunaan ‘Ba’ (ب) mengisyaratkan perjalanan isra’ berlaku di bawah bimbingan dan taufik Allah. Ertinya baginda bukan dibawa berjalan dan dilepaskan begitu sahaja, ikut apa yang nak buat, seperti angkasawan kini.

iv. Sekaligus menggambarkan Allah yang melakukan aktiviti ini untuk baginda. Sebab itu dari segi ilmiyyahnya pada awal ayat sudah dimulakan dengan Subhana, sabbaha yang pada mulanya bererti menjauh, bertasbih dalam pengertian Islam bermaksud ‘Menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan dan kelemahan’ (Shihab, 7/10). Malah Subhanal Llah adalah ucapan yang selalu digunakan untuk menunjukkan kepada kehairanan.

•Amatlah mengelirukan seandainya kita mahu mengukur peristiwa ini berdasarkan
kepada ukuran kemampuan makhluk.

Bandingkan kenyataan:

i. Albert Einstein dengan tegas mengatakan, “‘Bahawa semua yang terjadi di alam ini diwujudkan oleh ‘superior reasoning power’, yang di dalam al Qur’an disebut al Azizil ‘Alim (العزيزالعليم)” (Edi Bukhari, Psantren Perguruan KHZ Musthafa Sukamanah, Tasik Malaya).

ii. Teori Black Holes misalnya mengatakan, “Pengetahuan manusia tentang alam hanyalah 3% sahaja, manakala 97% adalah di luar kemampuan manusia pengetahuan manusia”. (Edi).

iii. Kierkegaard (tokoh eksistentialisme) menyatakan, “Seseorang harus percaya bukan kerana ia tahu, tetapi kerana ia tidak tahu” (Edi).

iv. Immanuel Kant, “Saya terpaksa menghentikan penyelidikan ilmiah demi menyediakan waktu bagi hati saya untuk percaya” (Edi).

• Soalnya kenapa terlalu mempersoalkan bila ada sesuatu yang berkaitan dengan Islam dan kenabian, sedangkan berita-berita akhbar kita terus percaya, tak kisah.

• Bila disebut ‘Abd’:

i. Bermaksud kekukuhan dan juga kelembutan, juga hamba sahaya.
ii. Anak panah yang pendek dan lebar (menggambarkan kekukuhan).
iii. Tumbuhan yang memiliki aroma yang harum (menggambarkan kelembutan).

 Apabila disebut ‘abd/abdi’ maka ketiga-tiga erti di atas merupakan sifat dan sikapnya yang menonjol.
 Seseorang hamba tidak memiliki sesuatu , apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Dia adalah anak panah yang boleh digunakan tuannya untuk tujuan tuannya. Di saat yang sama dia juga harus mampu memberi aroma yang harum bagi lingkungannya.
 Muhammad Abduh: “Pengabdian bukan sekadar ketaatan dan ketundukan, tetapi adalah suatu bentuk keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdi serta sebagai bukti dari keyakinan bahawa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya”.
 Ja`far as Sodik: “Mengemukakan tiga unsur pokok yang merupakan hakikat ibadah;

i. Hamba tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangannya sebagai miliknya kerana yang dinamai hamba tidak memiliki sesuatu. Apa yang ‘dimilikinya’ adalah milik tuannya...jangan fikir isra’ mi’raj milik kita.

ii. Segala usahanya hanya berkisar pada mengindahkan apa yang diperintahkan oleh sesiapa yang kepadanya ia mengabdi ...jangan fikir nak mempersoalkan itu dan ini, apatah lagi menggugat kepercayaan.

iii. Tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan kecuali mengaitkannya dengan izin dan restu siapa yang kepadanya ia mengabdi...Kita ni sedap sangat bercakap itu dan ini adakah mendapat mandat dari Allah?. Sedangkan Allah jelas memberitahu “Tidak Aku jadikan Jin dan manusia....”.

 Perlu diingatkan, perkataan abd dirangkaikan dengan gantinama ketiga selalunya merujuk kepada Nabi saw, makhluk yang paling wajar lagi sempurna ibadah dan pengabdiannya kepada Allah swt (Shihab, 13).


4. Di antara anugerah Allah Pada Malam Isra’ dan Mi’rj:

• Solat dan kefardhuannya;

o Sangat penting solat (`Imadud Din), tidak ada tolak ansur dalam mengerjakannya, lihat cara memfardhukannya dipanggil terus dan beri pada tangan Nabi saw. Tidak berlapik dengan orang lain, atau perantaraan.

o Penghubung di antara hamba dengan Tuhannya. Ibadah yang paling disukai Allah. “Jangan kamu meninggalkan solat dengan sengaja kerana sesiapa yang meninggalkan dengan sengaja, penjagaan atau pemeliharaan Allah dan RasulNya terlepas dari dirinya (Imam Ahmad).

o Penghapus dosa dan menjauhkan dari melakukan maksiat.

o Keselamatan dari azab kubur dan hari akhirat.

• Arahan Berbekam – Mengubati Penyakit:

o Dia (Anas) berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Tidaklah aku melewati sekelompok malaikat pada malam aku diisra`kan kecuali mereka berkata: Wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam.”

o Riwayat Ibnu Majah (3479), Kitab Pengobatan, Bab Bekam.
Disahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jami` (II: 5671), dan Takhrij al-Misykat (4544).

o Dari Ibnu ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah s.a.w. telah bersabda: “Tidaklah aku melewati sekelompok malaikat pada malam aku diisra`kan kecuali tiap mereka berkata kepadaku: Wajib bagimu wahai Mohd untuk berbekam.”

o Riwayat Ibnu Majah (3477), Kitab Pengobatan, Bab Bekam.
Disahihkan al-Albani dalam ash-Sahihah (V: 2263) dan Shahih al-Jami` (II: 5672).

• Kebaikan Berbekam

Membantu menghilangkan pening dan migrain.

Membantu membuang angin dalam badan, melegakan pernafasan dan sistem
perkumuhan.

Membantu memecahkan lemak, peluh dan melegakan demam.

Membantu memulihkan ketegangan urat leher, belikat, pinggang dan urat sendi
pada kaki.

Membantu mencegah kebas kaki dan membantu meredakan serangan angin ahmar.

Mengeluarkan darah toksik dan melancarkan peredaran darah yang tersumbat.

Membantu meringankan tubuh. Darah kotor yang terkumpul di bawah permukaan
kulit menyebabkan rasa berat dan malas.

Membantu menajamkan penglihatan. Peredaran darah ke mata yang tersumbat
menyebabkan penglihatan kabur.

Ada juga yang menyebut: Berbekam dikatakan dapat merawat pelbagai penyakit. Dianggarkan sebanyak 72 jenis penyakit dapat disembuhkan seperti ketegangan urat, darah tinggi, jantung, kolesterol, masuk angin, migrain, sakit mata, angin ahmar, sakit gigi, jerawat, sembelit, tekanan dan buah pinggang.

5. Sikap kita:

Sepatutnya kita seronok dengan anugerah ini, alHamdulillah kita berada dalam negara Malaysia yang Islam diisytiharkan sebagai agama persekutuan, namun kadar jenayah macam mana!, Anak zina makin bertambah, pelbagai maksiat semakin tumbuh, selepas mengetahui kisah Isra' dan Mi`raj, takkan nak diam aje!. Apa peranan kita? Kenalah buat sesuatu, paling tidak lihat dan libatkan diri dengan aktiviti amar ma`ruf dan nahi mungkar!.

Artikel Penuh...

Monday, June 28, 2010

Faedah Sembahyang

1 “…..Sesungguhnya solat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar…”

• “Solat lima waktu dan satu Jumaat dengan Jumaat setelahnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara semuanya, selama dosa besar tidak dilakukan.” [Maksud Hadis riwayat Muslim]
• Dari Abu Umamah ra., dia berkata:
“Ketika Rasulullah s.a.w. berada di masjid duduk bersama kami, tiba-tiba seseorang datang kepadanya lalu lalu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan kejahatan, maka hukumlah aku.” Rasulullah diam, dan dia mengulangi kembali pernyataannya. Rasulullah tetap diam tidak menjawab. Sedangkan qamat untuk solat telah diserukan. Maka, ketika Rasulullah s.a.w. (selesai solat) keluar, orang itu mengikutinya dan aku (Abu Umamah) pun mengikutinya dan menunggu jawapan Rasulullah s.a.w. kepadanya. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: “Bukankah ketika keluar dari rumah, kamu berwuduk dengan baik?” Dia menjawab: “Ya, wahai Rasulullah s.a.w.” Kemudian Rasulullah bertanya: “Kemudian kamu solat bersama kami?”. Dia menjawab: “Ya Rasulullah”. Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya Allah swt. Telah mengampuni dosamu.” [Maksud Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Al Bukhari dari Anas -- hadis ini lafaz Abu Daud].

• Hasan r.a. meriwayatkan bahawa Nabi bersabda yang lebih kurang bermaksud; “Umpama sembahyang lima waktu itu diibaratkan sebatang sungai yang deras airnya di depan pintu rumah kamu, lagi banyak ia memandikan air itu pada dirinya lima kali setiap hari, maka apakah lagi daki yang melekat pada dirinya”.
Iaitu apabila lima waktu menyucikan segala dosanya, nescaya tiada sesuatu dosa yang tinggal melainkan diampun, kecuali dosa-dosa besar yang memerlukan taubat.

2. Punca yang memberi kesihatan dunia dan akhirat, di antara punca penyakit ialah:

• Makan dan permakanan.
• Terdapat gangguan pada urat saraf, putus, mengeras, kering, kesejukan, jangkitan kuman, membusuk dan disaluti lapisan lemak (asid linoleic).
• Saluran darah yang tidak lancar, tersekat, mengecil, putus, tidak cukup lembut kerana asid linoleic.
• Saluran lendir dan cecair tubuh yang tersumbat.
• Pemikiran, kalbu dan nafsu yang tidak seimbang.
• Warisan dan keturunan.

3. Mengajar supaya melakukan pengurusan dengan sebaik-baiknya:
• Jarang kita dengan orang mati kerana kurang tidur, tetapi ada yang terlebih tidur dsb. Dalam hal ini Islam memperkenalkan dua asas untuk berjaya iaitu: Kerja keras dan kesedaran akan waktu.

i. Azan yang dilaungkan lima kali sehari , dari segi psikologinya adalah panggilan yang amat hebat, bermula di subuh hari ketika manusia sepatutnya memenuhi naluri, seruan solat lebih baik dari tidur.. Ada satu lagi seruan Hayya ala khairil `amal. Kena lawan nafsu, bangun pagi. Mengingtkan kita pentingnya bangun pagi untuk dapat sesuatu kemenangan. Lihat doa Nabi saw.
ii. Kesedaran akan waktu, elemen yang terpenting dan paling sgnifikan dalam kehidupan seseorang muslimin. Kemampuan untuk menjaganya menyebabkan kita sedar pentingnya menguruskan waktu. Kemampuan untuk mengatur tidur dalam keadaan teratur akan menyerlahkan kejayaan (Persiapan Menjadi Pemimpin Besar yang Beriman, Fikrah Harakah, 7 – 9 Mei 2010, hal: F22).

• Doa iftitah lima kali sehari adalah merupakan mision statement (misi hidup) yang terdapat dalam pengurusan (pembelajaran, pengurusan strategik). Misi hidup ini akan menjadi lebih baik jika ianya teratur dan mendapat keredhaan Allah. Lihat perjanjian (Inna solati wanusuki wamahyaya wamamati).
• al Fatihah merupakan objektif statement (kenyataan tujuan, matlamat hidup cemerlang), jika benar-benar dihayati maka kita akan mengikut jejak para rasul dan anbiya’ (Mukjizat Gerakan Solat, hal. 73).
• Semua ayat yang dibaca merupakan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian setelah selesai solat untuk diaplikasikan dalam kehidupan harian. Sebenarnya Allah telah mengajar kita menggunakan pengurusan teratur sehingga menjadi kebiasaan yang efektif dan efisien serta dapat dilakukan tanpa perlu mendapat MBA atau Phd (Mukjizat Gerakan Solat, hal. 73).
• Solat merupakan salah satu dari lima formula penyelamat dunia dan akhirat: S¹ = Solat, S² = Sabar, S³ = Siyam + Ikhlas, S4 = Sedeqah, S5 = Silatur Rahim (lima S/ص + I/ٳ ). Pantangnya ialah: Musyrik, kufur dan munafik (Mukjizat Gerakan Solat, hal. 31).

4. al Fathoni: Sembahyang membukakan bagi hati orang yang kepapaan dan yang mempunyai dharuri (keperluan: Harta dan solat, solat boleh jadi harta bertambah) daripada ahlil Qulub*. Maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang, maka hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan yang disukanya, dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihinya yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta`ala, (Mereka menjadi mulia ketika bersembahyang, dan ketika itu apa yang disukainya dan digemarinya, hilang dari hatinya dan segala yang dikasihinya selain daripada Allah turut hilang – Allah merupakan kemuncak kepada apa yang dicita-citakan. Allahu Ghayatuna, lihat contoh syuhada’ yang berterima kasih kepada musuh kerana mempercepatkannya berjumpa dengan Allah).

5. dan yang mempunyai dharuri (keperluan: Harta dan solat) daripada ahlil Qulub (*Pembuka jalan bagi ahli fikir yang sedang terdesak). Samada solat sunat biasa atau Istikharah, Allahumma, Astakhiruka, minta Allah memberi sesuatu yang terbaik. Lihat semua aktiviti dalam Islam, sangat cantiknya dimulakan dengan solat. Nak masuk periksa solat hajat, nak berjalan, nak mesyuarat solat, nak buat rumah.... sebab itu diseru hayya `alas solah, hayya `alal falah.... jaminan untuk menuju kepada kejayaan.


6. Dan kerana inilah firman Allah:

“Suruhlah ahli kamu bersembahyang serta bersabarlah padanya, kami tidak minta rezeki kepada kamu, tapi kami yang memberi rezeki kepada kamu dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa” (Toha: 132)... Lihat apa yang Allah sediakan untuk kita: Udara, air dan segala keperluan setelah kita berusaha.
• Perhatikan perkataan “wasthabir alaiha” Sabar ia atasnya kerana solat itu: وانها لكبيرة إلا على الخاشعين bermaksud ianya sesuatu yang amat besar, kalau nak rezeki yang banyak kena solat banyak-banyak. Supaya dapat rezeki yang diberkati. Sama macam sahabat yang miskin disuruh kahwin.. kahwin dan kahwin.
• Bersabar menunaikan solat:
i. Jangan bosan
ii. Jangan berhanti menunaikan
iii. Kerjakan apabila masuk waktu
iv. Teruskan dengan fardhu dan nawafil, dhuha dan tahajjud di malam hari.
v. Nabi apabila ditimpa kesulitan terus memanggil keluarganya supaya solat (Ibn Kathir 2, hal: 499)
كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خصاصة نادى أهله يا أهلاه صلوا, صلوا
• Kami tidak memohon rezeki dari kamu:
i. Solatlah kerana rezeki telah ditentukan
ii. Sesiapa yang bertaqwa akan dijadikan jalan keluar dan diberi rezeki dari sumber yang tidak pernah ia duga.
iii. Allah sebagai penjamin

“Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya), nescaya Allah mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan), serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah barangsiapa yang bulat-bulat berserah kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya (untuk menolong dan menyelamatkannya). Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakiNya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu” (at Tolaq: 3 – 4)
يقول اللهُ تعالى: يا ابن ادم تَفَرَّغْ لعبادتى أملاءُ صدرَك غِنىَ وأَسُدُّ فَقْرَك, وإن لم تفعل ملأت صدرك شَغَلاً ولم أشُدَّ فقرَك
“Wahai anak Adam!, Penuhilah hidupmu dengan beribadat kepadaku, supaya aku penuhi pula dadamu dengan kekayaan dan aku tutup kemelaratan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, aku akan penuhi dadamu itu dengan berbagai macam kebimbangan dan kemelaratanmu tidak aku tutupi” (Azhar: 16, hal. 259)

7. Nabi suruh ajar anak bersolat ketika umur tujuh tahun, pukul ketika umur sepuluh tahun. Solat sebagai penguat tulang yang ada dalam tubuh badan.

Faktor penguat dan lemah tulang ada empat.

• Genetik, Hormon, zat dan aktiviti harian seseorang.
• Jika seseorang muslim konsisten menjalankan solat setiap hari dengan jumlah 50 rakaat (17 wajib + 33 sunat) sudah menyamai 3 jam berolahraga. Menjadikan tulang lebih aktif dan bergerak.
• Islam telah mendahului disiplin kedoktoran moden dalam menangani dan menyembuhkan kerapuhan tulang, baik kerapuhan yang dialami akibat ketuaan usia, atau kemalasan bergerak. Pelaksanaan 17 rakaat solat wajib setiap hari ditambah dengan 33 rakaat solat sunat menjadikan manusia aktif dan konsisten melakukan gerakan-gerakan fizikal yang berkekuatan sedang sepanjang 3 jam. Dalam setiap rakaat terdapat 7 gerakan, jika dijumlahkan keseluruhannya, maka akan diperoleh angka 50 rakaat yang mengandungi 350 gerakan. Jika rata-rata tiap satu gerakan secara toma`ninah memerlukan setengah minit, maka solat secara keseluruhannya menghabiskan waktu kira-kira 180 minit (3 jam), dengan tenaga sederhana (atau setara dengan olahraga berat selama dua jam samada berlari atau berenang)...... sebab itu Jika seorang muslim konsisten menjalankan solat setiap hari dengan jumlah 50 rakaat iaitu 17 + 33 maka ia menyamai aktiviti harian yang setara dengan olahraga sedang selama tiga jam, dan ini membuatkan tulang kuat dan sihat. (Dr, Zuhair Rabih Qirami dlm. Ensaiklopedia Kemukjizatan Sains Dalam al Qur`an & Sunnah, hal. 1004/6).

• Seorang sahabat menceritakan, Rasulullah saw melihatku ketika aku sedang tidur sambil mengadu sakit perut. Baginda langsung berkata kepadaku, “Hai Abu Hurairah, kamu sakit perut?. Aku mengiyakan, lalu Rasul saw menegaskan, “Berdiri dan solatlah, sesungguhnya solat adalah ubat penyembuh.” (Ensaiklopedia, hal. 992)
• Al Fathoni menambah lagi: Maka sebenarnya bahawa adalah ia tempat sejuk mata hati hamba Allah yang `arifin (benar-benar kenal Allah), dan dengan dia tetap mata hatinya iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya sehingga muwafaqat (setuju) dan berjinak-jinak dengan dirinya. (Sangat senang apabila berada di dalam sembahyang)
• Lihat Sabda baginda saw:
حُبِّبَ اليَّ من الدنيا النساءُ والطيِّبُ وجُعِلَ قُرَّةَ عينى فى الصلاة
“Dianugerahkan rasa kesukaan di dunia, perempuan dan wangi-wangian, dan dijadikan penyejuk mata bagiku ketika berada dalam sembahyang” (Luqman, 93).

Imam Ibn Qayyim mengatakan: Penyejuk mata Qurratu `ain, adalah lebih tinggi daripada nilai kecintaan. Ini adalah kerana, bukanlah semua yang dicinta itu adalah ‘penyejuk mata’.
Sedangkan penyejuk mata hanyalah sesuatu yang dicintai kerana zatnya itu ialah Allah Azza wajalla. Setiap yang lain daripada Allah dicintai selepas mencintai Allah, maka ia adalah dicintai kerana Allah (Luqman, 93). Lihat juga jawapan Neil Armstrong setelah dipecat oleh NASA, “Aku hilang dari menjadi ahli angkasa lepas, namun aku berjumpa dengan Tuhanku, jadi ahli Tuhanku”.

• Al Fathoni menyambung lagi: Tetapi bersalah-salahan (berbeza) ia sebab bersalah-salahan dengan mertabat kelakuan dan maqam mereka itu dengan sekira ma`rifatnya, (lihat kepada kemampuan dan persediaan yang ada, kadangkala ada yang seronoknya tinggi dan ada yang kurang. Ada ulama yang boleh mengekalkan solat seribu rakaat satu malam, kenapa, kerana menggunakan wudhuk yang sama Isya dan Subuh).

• Riwayat daripada Hasan ra, bahawa Nabi saw bersabda: Umpama sembahyang lima waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu lagi banyak airnya, memandi ia padanya tiap-tiap hari lima kali. Maka apa yang tinggal atasnya daripada karatnya, yakni bahawasanya lima waktu itu menyucikan daripada segala dosanya, tiada tinggal satu dosa (dosa kecil), melainkan diampun akan dia. Melainkan dosa yang besar-besar, maka berkehendak ia kepada taubat (yang khusus)... (al Fathoni hal. 5)

• َمَثلُ الصلواتِ الخمسِ مَثَلُ نهرٍ غَمْرٍ على باب أحدِكم يَقْتَحِمُهُ فى كل يوم وليلة خمسَ مراتٍ؛ أفَتَرَونَ ذلك يُبقى عليه من دَرَنِهِ شيئا؟ قالوا: لا. (وصية ايمان:105)

8. Ubadah as Somit meriwayatkan Nabi saw bersabda: Lima waktu itu difardhu Allah akan segala hamba, maka barangsiapa mendatangkan dengan dia sempurna (semuanya), dan tiada dikurangkan haknya yang mengurangkan dia, adalah baginya (bagi orang itu) pada Allah janjinya, bahawa memasukkan dia ke dalam syurga, dan barangsiapa meninggalkan dia dan meringankan dia dengan haknya, tiada dibaginya pada Allah Taala itu janji. Jika dikehendaki dikasihkan dia, maka jika dikehendaki diseksanya (terpulang kepada Allah). Pastikan hak Allah ditunaikan dulu. Jangan tanya kenapa dua, kenapa tiga dan kenapa empat. Semuanya nak tahu rahsia. Lihat isyarat Sayyidina Ali kw.

 عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أتاني جبريل ـ عليه السلام ـ من عند الله تبارك وتعالى، فقال: يا محمد إن الله عز وجل قال لك: إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات، من وافاهن على وضوئهن ومواقيتهن، وسجودِهن، فإن له عندي بهن عهدٌ أن أدخله بهن الجنة، ومن لقيني قد انقص من ذلك شيئا ـ أو كلمة تشبهها ـ فليس له عندي عهد، إن شئت عذبته، وإن شئت رحمته"

دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجدا فيه أناس من أصحابه فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ان ربكم يقول: هذه الصلواتُ الخمسُ, من صلاهن لوقتِهنَّ, وحافظ عليهن لقِيَنىِ يوم القيامة, وله عندى عهدٌ أدخِلُهُ به الجنةَ. ومن لم يُصَلِّهن لوقتهن, ولم يحافظ عليهن, فذلك إلي. إن شئت عذبته, وإن شئت غفرت له (الشرازى: 263)

9. Dan lagi sabda Nabi saw: Bahawa seorang laki-laki sungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya, maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur segala kesalahan (Bila seseorang lelaki bersembahyang. kesalahannya diletakkan di atas kepalanya. Setiap kali ia sujud gugurlah kesalahannya hingga habis, makin banyak sujud makin banyak gugur kesalahannya).

Artikel Penuh...

Beberapa Perkara Berkaitan Solat.

SEPULUH KATEGORI SOLAT

1. Seseorang yang telah mengucapkan Dua Kalimah Syahadah dan mengaku Islam, tetapi engkar bahkan tidak pernah langsung mendirikan Solat sepanjang hayat.
2. Seseorang yang Solat bermusim 2 kali setahun, iaitu Hari Raya Syawal dan Hari Raya Korban itupun kerana mengikut majoriti ramai orang pergi Solat di Masjid. Teramat besar kerugian bagi golongan ini meninggalkan yang fardhu, tetapi mengamalkan yang sunat.
3. Orang Islam yang Solat kadang-kadang atau sekali sekala ikut sedap sendiri sekadar mengikut hawa nafsu. Juga sentiasa kerugian bagi golongan ini.
4. Seseorang yang mempunyai ilmu lahiriah, tanpa ilmu batiniah mengerjakan Solat. Solatnya kosong seperti ada jasad tanpa roh.. Belajar feqah kena ada juga dikaitkan dengan tasawwuf, kebatinan. Lihat sama 5, 6 dan 7.
من تصوف بغير تفقه فقد تذندق ومن تفقه بغير تصوف فقد تفسق
Ini bererti manusia ada lahir dan batin, jasad dengan ruh.. hubungkan dengan kisah menantu siapa ini.
5. Seseorang yang cukup Solatnya 5 waktu berilmu lahiriah serta batiniah, tetapi masih dalam kategori lalai lahir dan batin.
6. Seseorang yang cukup Solatnya 5 waktu berilmu lahiriah serta batiniah, tetapi masih dalam kategori khusyuk lahir tapi lalai batin.
7. Seseorang yang cukup Solatnya 5 waktu berilmu lahiriah serta batiniah serta khusyuk lahir batin, tetapi masih belum berasa nikmat kesedapan beribadah.
8. Seseorang yang cukup Solatnya 5 waktu berilmu lahiriah dan batiniah serta khusyuk lahir batin.
9. Seseorang yang cukup Solatnya 5 waktu berilmu lahiriah dan batiniah serta khusyuk lahir batin, malahan dapat merasai nikmat kesedapan beribadah.
10. Seseorang yang cukup Solatnya 5 waktu berilmu lahiriah dan batiniah serta khusyuk lahir batin malahan dapat merasai nikmat kesedapan beribadah. Juga dapat merasakan nikmat kehadiran Allah di hadapan dirinya. Terbuka hijab dimulai dari takbiratul Ihram hingga selesai memberi salam.

Sabda Nabi saw:
إذا توضأ العبدُ المسلمُ أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كلُّ خطيئةٍ نظر اليها بعينه مع الماء او مع آخِرِ قَطْرِ الماءِ فإذا غسل يديه خرج كلُّ خطيئةٍ كان بَطَشَتْهَا يداه مع الماء او مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كلُّ خطيئة مَشَتْها رِجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى نقِيًّا من الذنوب (رواه مسلم: احمد يانى 307)

Dalam isyarat lain, Rasulullah saw bersabda 'sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri untuk bersolat, maka di letakkan semua dosanya di atas kepala & kedua2 bahunya, maka setiap kali dia rukuk atau sujud, berjatuhanlah dosa2 itu (Maniyyatul Musalli, 9). Bayangkanlah orang yang tidak pernah solat dan mengingkari pula kewajipan solat.

Rupa Bentuk Sembahyang

Solat itu mempunyai dua bentuk dan rupa, dan tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kedua-dua rupa itu. Iaitu rupa luaran, yang disebut zahir dan rupa dalaman atau hakiki kadangkala disebut batin.
1. Rupa zahir atau luaran ialah; syarat itu seperti ruhnya, rukun itu sebagai kepala dan badan, sunat ab`adh itu seperti anggotanya, sunat hai’ah seperti segala bulu dan perhiasannya. Segala syarat (Islam, ada ilmu, tahu sah batal, masuk waktu), rukun yang zahir dan sunatnya terbentuk daripada perbuatan berdiri, takbir, membaca fatihah, ruku’, i`tidal, duduk antara dua sujud, tasyahhud dan salam. Kesemuanya ini mesti disempurnakan.
2. Rupa Batin atau dalaman ialah; khusyuk, hadhir hati, sempurna, ikhlas, rendah diri, memahami makna bacaan, tasbih dan segala tanggungjawab yang telah dilazimkan.
3. Sempurna kedua-duanya akan menjadikan solat cukup lengkap bertubuhbadan, siap dengan anggota dan perhiasan, hidup dan boleh merasai kehidupan. Bukan sekadar hidup tetapi tak tahu apa benda, macam orang yang dikeluarkan ruh, bukan keluar nyawa. Hidup tak serupa hidup. Kerana rupa sembahyang batin itu menjadi tempat tilik Allah.
4. Berkata Imam al Ghazali: .......
• Umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahirnya jua dan lalai ia daripada hakikat batin seperti umpama seorang mengahdiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang yang telah mati dan tiada ruh lagi baginya.
• Manakala orang yang mengurangkan dalam mengerjakan sembahyang dengan mengurangkan dari segi zahir, seperti orang yang menghadiahkan raja orang yang terpotong telinganya, matanya. (Bayangkanlah dua situasi di atas pertama: Anggota cukup lengkap tetapi mati. Tak ada apa yang boleh dimanfaatkan lagi. Kedua dahlah mati, anggota tak cukup pulak.)
• Bagi raja itu siksa dan murkanya dan marahnya kerana kedua-duanya itu menghinakanbagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan.
• Kemudian tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu jangan ada seperti itu, takut olehmu. Kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini. Maka mewajibkan diri kamu siksa (hal 4). Seakan-akan tidak mengumpamakan kedudukan seseorang. Fikirkan selama ini solat kita, adakah yang semacam ini atau lainnya. Dan inilah yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Dan inilah yang pertama yang akan ditimbangkan, bayangkanlah apa yang ditimbang itu hanya berupa bangkai-bangkai yang busuk semata-mata).
• Pentingnya sembahyang itu menjadi sebagai pekerjaan utama dalam hidup kita.
• Kesimpulannya; rupa luaran sembahyang itu adalah badan dan anggotanya dan rupa dalamnya adalah bahagian hatinya atau rahsianya (Maniyyatul Musalli, hal: 4).
• Satu lagi kena ingat pesanan Luqmanul Hakim supaya jangan lemah: Wahai anakku! Janganlah kamu menjadi lebih lemah daripada ayam jantan berkokok di waktu pagi, sedangkan kamu masing lagi terbaring di tempat tidur di atas katil (Pesanan Luqman, 154).

Nilai Solat:

1. Sembahyang tercantum dari dua perkataan sembah dan yang. Dalam bahasa sanskrit Yang bererti Tuhan. Oleh itu sembahyang dalam agama Islam bererti sambah Tuhan yang maha esa, iaitu Allah swt. Bukan menyembah dewa atau patung (Engku Ali, hal: 2).
2. Dalam bahasa Arab disebut solat dari sudut bahasanya ialah doa, dari segi syara` ialah peribadatan kepada Allah yang dilakukan melalui beberapa ucapan bacaan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam mengikut cara tertentu (Engku Ali,Fiqhus Solah, hal: 2).
3. Sabda Nabi saw:
الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين (البيهقى)
...ولا دين لمن لا صلاة له، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد (الطبرانى عن ابن عمر)
4. Dalam sabda yang lain:
أول ما يحاسب عليه العبدُ يوم القيامة الصلاةُ، فإن صلَحت صلح سائرُ عمله
5. Merupakan rukun kedua sesudah mengucap dua kalimah syahadah, malah di dalamnya terkumpul semua jenis rukun Islam yang lain. Merupakan perkara yang terakhir yang dipesan oleh baginda saw sebelum wafat: as solata, assolata wama malakat aimanukum (Abu Dawud & Ibn Majah)
إن أقربَ ما يكونُ العبدُ من رَّبه فى الصلاة وهو ساجد (محمد على ابوبكر :14)
6. Firman Allah: وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها (طه132)
7. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya adalah sembahyang lima waktu seperti yang disebut di dalam hadis, sabda Rasulullah saw:

ما أوتيَ عبدٌ فى الدنيا خيرا مِنْ أن يُؤذَنَ له ركعتين يُصَليهما
“Tidak adalah suatu anugerah yang terlebih baik yang diberikan kepada seseorang hamba di dunia ini selain daripada diizinkannya bersembahyang sebanyak dua rakaat yang disembahyangkan akan keduanya (Maniyyatul Musalli, hal: 4). Apatah lagi kalau 44342 dan ditambah lagi dengan 22222221.

Syeikh Daud al Fathani menyebut:
ففيها يَحصلُ له الخَلوةُ معه والإنفرادُ به والمُجالَسةُ له والإنقِطاعُ اليه وفيها تُرفَعُ عن قلوبهم الحُجُبُ والأستارُ وتُجْلَى فيها حقائقُ الأسرار وتَشْرُقُ فيها الأنوارُ فيها تكونُ المناجاةُ والمُصافاةُ وهى صِلَةٌ بين العبدِ وبين ربِّه عزوجل
Di dalam sembahyang itu dia dapat bersunyi-sunyian bersama Tuhannya الخَلوةُ معه , والإنفرادُ به mengasingkan diri, dapat duduk bersamanya, dapat memutuskan dirinya kepadanya. Di dalamnya, segala dinding dan tabir yang menyelubungi hati-hati mereka diangkat dan terdedah padanya segala hakikat dan rahsia sehingga terpancar padanya pelbagai cahaya yang cemerlang dan berlaku padanya munajat hamba dengan Tuhannya, serta jernihlah hatinya dan jelaslah segala rahsianya. Maka ini adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannnya ((Maniyyatul Musalli, hal: 4).
8. Kata Muhammad Ali Tirmizi ra. bermula sembahyang itu `imaduddin dan ialah yang pertama yang difardhukan dia Allah Ta`ala atas segala muslimin itu sembahyang. Bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta`ala atas segala hambanya supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan dengan keadaannya (bukan berlakon atau terpaksa). ... Sebab itulah semasa menghadap Allah seseorang hamba perlu menghadap padanya dalam rupa kehambaan, dengan keadaan merendah diri (تذلُّلا), menyerah diri (تسليما), menghina diri (تبذيلا), dengan khusyuk (تخشُّعا), merendah diri (تخضُّعا), gemar suka (تَرَغُّبًا) dan rindu dendam (تملقا)
9. Maka wukuf itu (berdiri) rupa bagi merendah diri, dan takbir itu merupakan penyerahan diri, pujian dan bacaan itu adalah menghina diri, ruku` merupakan khudu`, sujud (34x) merupakan khusyuk,
Julus itu adalah rupa bagi gemar dan tasyahhud itu adalah rupa bagi rindu dendam.
10. Maka sekelian hamba berhadap kepada Allah supaya Allah berhadap kepada mereka dengan lemah lembut dan kasihan belasnya (taraham) dan dihampiri mereka.Kerana sesungguhnya tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada solat. ..Teknikal solat jangan kaku dan keras seperti askar, tetapi secara neutral. Jangan pula terlalu lemah.
11. Dalam pelbagai sabda Nabi saw kita jumpai antaranya yang lebih kurang bermaksud: الصلاة نور
I. Sesungguhnya sembahyang itu nur. Apa peranan cahaya? Pencerahan, tunjuk jalan ke arah matlamat yang betul, maksud manusia dijadikan. Ada matlamat untuk mengabdikan diri kepada Allah. Lihat peperangan Israel lawan Hizbullah & Hamas, mereka lebih suka lawan Fatah. Kerana mereka tahu nilai Fatah.
II. Allah sentiasa menghadap kepada hambaNya dengan mukaNya, selama hamba itu berkekalan di dalam sembahyangnya dan Allah menetapkan mukaNya kepada seseorang kamu selama seseorang itu berkekalan menghadapNya

Artikel Penuh...

Thursday, June 17, 2010

Bencana Lisan

Sabda Rasulullah sallal Llahu `alaihi wa alihi wasallam:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يعذب الله اللسان عذابا, لا يعذب به شيئا من الجوارح, فيقول: أى رب! عذبتنى عذابا لم تعذب به شيئا؟ فيقول الله: خرجت منك كلمة, فبلغت مشارق الأرض ومغاربها, فسفك بها الدم الحرام, وانتهب بها المال الحرام, وانتهك به الفرج الحرام. وعزتى لأعذبنك عذابا لا أعذب به شيئا من جوارحك.
Rasulullah sallal Llahu `alaihi wa alihi wasallam bersabda yang lebih kurang bermaksud:

“Allah akan mengazabkan lidah dengan suatu azab (yang dahsyat) yang tidak ada tandingannya dengan azab kepada anggota yang lain.

Maka berkatalah (lidah): ‘Wahai Tuhan!, Engkau mengazabkan aku dengan azab yang (kadarnya) tidak terbanding dengan yang lain?’.

Allah berfirman: ‘Telah keluar dari kamu jenis-jenis perkataan, maka ia telah sampai kepada timur dunia dan baratnya. Maka dengannya (perkataan tersebut) tertumpahlah darah secara haram, dan dirampas harta secara haram, dan dicabul kehormatan secara haram. Dan Demi ketinggianKu pasti Aku menyiksakan kamu dengan (kadar) siksaan yang (berat) tidak Aku jatuhkan kepada sesuatu apa pun daripada anggota-anggota engkau yang lain.”
(as Syirazi, hal. 300).

Beberapa perkara yang perlu diberi perhatian:

1. Sangat penting menjaga lidah supaya sentiasa bercakap sesuatu yang benar-benar diredhai Allah.

2. Dahulukanlah akal daripada lidah, jangan didahulukan lidah dari akal, akibatnya akan dimurkai oleh Allah.

3. Sepatah perkataan yang tidak baik keluar dari lidah boleh tersebar keseluruh pelusuk bumi dan kesannya akan berlaku pertumpahan darah, harta boleh dirampas secara haram dan maruah akan tercabul secara yang haram.

4. Untuk itu gunakanlah lidah dengan cara yang sebaik-baiknya, jagalah dia sementara Allah menganugerahinya bersama-sama dengan kita.

5. Orang tua-tua kita sering menyebut: “Sebab pulut santan binasa, sebab mulut (lidah) badan binasa”. Barangkali elok juga untuk kita renungkan bersama.

Artikel Penuh...

Berita Gembira Bagi Pendosa dan Amaran bagi Siddiqin.

Firman Allah kepada Nabi Allah Daud as
قال الله تعالى لداود عليه السلام:
يا داود! بَشِّر المُذْنِبِين, وأنذِرِ الصديقين, قال: كيف ابشِّر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: بشر المذنبين: أنى أقبل التوبةَ, وأعفوا عن الذنب. وأنذر الصديقين: أن لا يُعجبوا بأعمالهم, فإنه ليس من عبد أنصبته للحساب إلا هلك
Allah Subhanahu wa Ta`ala berfirman kepada Nabi Allah Daud a.s. yang lebih kurang bermaksud:

“Wahai Daud! Berilah berita gembira bagi mereka yang melakukan dosa dan berilah amaran bagi mereka yang siddiqin”.

Berkata Nabi Allah Daud: “Bagaimana cara untuk aku gembirakan bagi mereka yang berdosa dan amaran untuk mereka yang siddiqin?.”

Allah berfirman lagi: “Gembirakan bagi mereka yang berdosa, bahawa Aku menerima taubat, dan Aku mengampunkan dosa. Dan amaran kepada siddiqin agar mereka tidak merasa ta`ajjub dengan amalan mereka, kerana sesungguhnya tidaklah ada seorang hamba yang aku hitungkan amalan mereka secara terperinci, melainkan mereka akan binasa.”
(as Sayyid Abu Hasan as Syirazi: Kalimatullah, hal. 53)

Beberapa Perkara perlu diingati

1. Manusia sememangnya tidak sunyi dari melakukan kesilapan dan kesalahan. Untuk itu kita hendaklah sentiasa mendekati Allah sepanjang masa.

2. Allah maha pengampun dan penyayang dan akan menerima taubat dari sesiapa sahaja yang berdosa, melainkan dosa syirik kepadaNya. Oleh itu janganlah berputus asa, seandainya kita berdosa (memang pun selalu berdosa), mohonlah keampunan kepadaNya.

3. Kepada mereka yang selalu melakukan kebaikan dan kebajikan, jangan terlalu seronok dan ‘perasan’, sentiasalah memuhasabahkan diri agar tidak dihinggapi dengan sifat takabbur atau lain-lain sifat mazmumah. Akibatnya Allah akan menghapuskan segala amalan baik kita selama ini.

4. Hari penghitungan merupakan suatu tempoh yang amat perit. Para peguambela atau peguamcara di atas muka bumi tidak akan dapat memberi syafaat dalam pembicaraan tersebut. Tidak ada manusia yang terlepas kecuali mereka yang datang dengan hati yang sejahtera (Qalbun salimun). Marilah kita bermohon kepada Allah agar kita dipermudahkan laluan pada hari-hari tersebut.

5. Barangsiapa yang diteliti perhitungannya mengikut skima yang ditetapkan oleh Allah, pasti mereka akan binasa dan dihumbankan ke dalam neraka.

6. Para malaikat yang menjadi petugas-petugas Allah amat tegas menjalankan amanah dan tanggungjawab mereka.

Artikel Penuh...

Tuesday, June 15, 2010

Kebaikan Di Dunia

Firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 200-202 yang lebih kurang bermaksud:“Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat Haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah (dengan membesarkannya) sebagaimana dahulu kamu menyebut-nyebut (memuji-muji) datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang (berdo`a dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia”. (Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia) dan tidak ada baginya sedikitpun kebaikan di akhirat. Dan di antara mereka pula ada yang (berdo`a dengan) berkata: “Wahai Tuhan kami, berilah kami kabaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka”. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan; dan Allah amat cepat perhitunganNya”.

Saya suka memfokuskan kepada ayat 201 yang lebih kurang bermaksud:

“Wahai Tuhan Kami…Kurniakanlah kepada kami kebaikan didunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka.”..adalah antara doa yang sering kita ulang-ulangkan saban hari selepas solat fardhu.. Tapi apakah sebenarnya Kebaikan di dunia yang dimaksudkan itu? Setengahnya membahagikan kebaikan di dunia itu kepada dua belas perkara iaitu:

1. Mendapat taufik dan hidayah Allah.
Orang yang mendapat taufik dan hidayah ertinya dia seorang yang dibantu oleh Allah untuk mengamalkan Islam. Islam bererti selamat. Namun perlu diingati, sekadar mengucap dua kalimah syahadah, belum tentu kita selamat sepenuhnya. Kita perlu taufik dan hidayat dari Allah. Hanya orang yang mendapat taufik dan hidayah dari Allah, akan selamat di dunia dan akhirat. Sabda Nabi s.a.w.:

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أفلح من أسلم، ورزَق كَفافا، وقنعه الله بما آتاه, وفى بعض الروايات: من هدي للإسلام ( رواه مسلم

”Sungguh beruntung orang yang beragama Islam,dan dicukupkan baginya dengan rezekinya, dan dia sentiasa berpada dengan apa yang ada, dalam setengah riwayat sesiapa yang diberi petunjuk dengan Islam ” (Riwayat Muslim).
Beberapa pendapat mengenai taufiq dan hidayat:

• Pertama: Taufeq dan Hidayah selalu digunakan untuk maksud yang sama. Sebenarnya Hidayah adalah petunjuk umum dan Tawfeeq itu petunjuk yang lebih khusus. Misalnya Abu Talib mendapat Hidayah berupa pelajaran dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi saw, tapi dia tidak diberi taufik. Inilah maksud firman Allah ,

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kpd orang yg kamu kasihi, tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yg dikehendaki-Nya.." al Qashash: 56

Maksudnya kita boleh menyampaikan hidayah tapi taufiq itu hanya dari Allah. Hidayah ini bermaksud peluang, pelajaran, dakwah, contoh teladan, manakala tawfeeq pula kekuatan hati untuk beriman yang ditentukan oleh Allah SWT. Mengenai orang Islam, ia sudah pun mendapat hidayah dan taufeeq (sudah beriman (muslim) dan sudah istiqamah di atas jalan Islam). (Syaikh Jamil Zainu, Kaifa Nafham alQur'an- Ahkam net.. feqah anda).

• Kedua: Dari segi persamaan, keduanya datang dari Allah SWT. Perbedaannya Hidayah adalah Pengetahuan seseorang tentang ilmu / pengetahuan Allah, sedangkan Taufik adalah kemampuan / kemauan untuk mentaati aturan /perintah tersebut.

• Ketiga saya amat tertarik dengan apa yang dipaparkan oleh Farid Rashidi, yang memetiknya dari kitab Jauharatut Tauhid, menyebut; pengertian taufiq ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT yang mendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan jika perkara tersebut berada di dalam dirinya.

Taufiq tidak akan diberikan oleh Allah Azza Wajalla melainkan hanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh mengabdikan diri dengan rasa kehambaan demi mendekatkan diri kepadaNYA. Ianya berdalilkan ayat 69 surah al-Ankabut yang lebih kurang bermaksud,

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha di dalam agama Kami, nescaya Kami akan beri petunjuk kepada mereka akan jalan-jalan kami.” (Al-Ankabut: 69)

Secara ringkasnya ia memberi faham kepada kita bahawa dengan adanya taufiq, manusia akan cenderung untuk melakukan kebaikan terus menerus sehingga ke akhirnya. Amin.
Sementara hidayah ialah, Allah SWT telah memasukkan iman ke dalam seseorang. Ini bermakna, semua manusia yang menganut agama Islam adalah mendapat hidayah Allah SWT tetapi tidak semua dari kalangan mereka mendapat taufiq untuk mengerjakan amal soleh.

Demikianlah lebih kurang maksud kebaikan di dunia yang pertama, marilah kita bersama-sama memohon agar Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua.

2. Diberi kefahaman agama.
Untuk mengamalkan Islam kita memerlukan kefahaman tentang Islam dan ini juga dikira telah mendapat kebaikan di dunia. Orang Islam yang tidak diberi kefahaman tentang Islam oleh Allah akan mengamalkan apa yang disangkanya dari ajaran Islam tetapi sebenarnya menyeleweng dari Islam. Hidup tidak akan selamat dan tidak mampu menyelamatkan orang lain. Sabda Nabi saw: “Sesiapa yang Allah mengkehendaki kebaikan kepadanya, Dia akan menjadikannya faham dalam agama.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

قال عليه الصلاة والسلام :من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا وكان منها طائفة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله

قال الله تعالى : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وأحسن ما فسرت به الحكمة في هذا الموضع الفَقه في الكتاب والسنة، الفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لإبن عباس، فقال: " اللهم فقهه في الدين" متفق عليه

وقد حثت النصوص الشرعية على طلب الفقه، مع بيان فضل الفقه في الدِّين، ومن ذلك قوله تعالى
-:
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سورة التوبة 122)

“Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu hendaklahkeluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah)”

وقال أبو هريرة رضي الله عنه:"لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفَقه، وما عُبِدَ الله بشيء أفضل من فَقه في الدين، ولفقيه واحد أشدُّ على الشيطان من ألف عابد".

“Setiap sesuatu ada tiangnya (penegak), dan penegak bagi agama ini ialah feqah, dan tidak ada sesuatu ibadat yang yang mampu mencapai tahap yang paling terbaik selain daripada orang yang memahami agamanya, dan bagi seorang yang faqih lebih menyulitkan bagi syaitan untuk memesongkannya lebih seribu `abid”

Lihat contoh fatwa yang dikeluarkan oleh `abid terhadap pembunuh 99 orang yang ingin bertaubat., kemudian `abid tersebut menjawab Allah tidak akan mengampunkan dosa kamu, lalu dibunuh `abid tersebut, dan jadilah genap 100 orang yang dibunuhnya. Kemudian beliau berjumpa dengan `abid yang kedua, merupakan seorang ulama dan faqih. Beliau mengatakan boleh bertaubat tetapi dengan syarat jangan balik ke tempat asal kerana bumi asal panas penuh dengan maksiat. Cerita ini menjelaskan kepada kita bahawa ulama yang faqih amat besar peranannya dalam masyarakat.

3. Dapat Melakukan Amalan soleh.
Dengan kefahaman agama yang Allah beri, seseorang itu dapat berbuat amal soleh. Ini juga merupakan kebaikan di dunia kerana hidup akan terisi perkara baik dan tidak terumbang-ambing.

Maksud firman Allah: “Katakanlah (wahai Muhammad, akan firmanku ini, kepada orang-orang yang berakal sempurna itu): ‘ Wahai hamba-hambaku yang beriman! Bertaqwallah kepada Tuhan kamu! (Ingatlah!) orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan (yang sebenarnya di akhirat). Dan ingatlah bumi Allah ini luas (untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas), sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira” (Az-Zumar:10).

Lihat firman Allah:
وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) التوبة (105

“Dan katakanlah (Wahai Muhammad): ‘Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan rasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

وقد ورد فى السنه النبويه : إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

ولذلك فإن العامل يكون مسؤلاً عن الأخطاء الناشئه بسب تقصيره وإهماله .
ومن فوائد العمل الصالح: أن العمل الصالح سبب لتفريج الكربات فإذا وقعت فى ضيق ففتش عن هذه الأعمال الصالحه وادعوا الله بها فتش عن صدقه سر تقم بها بحيث لم تدر شمالك ماأنفقت يمينك .أن الإنسان كما يدخر النقود لأيامه القادمات فإنه كذلك يدخر العمل الصالح لكرباته الآتيات فمن تعرف على الله فى الرخاء تعرف عليه فى الشده .أن الله جعله جسرا للتمكين فى الأرض وجعله سبباً للحصول على الأمن فى الدنيا قبل الأخره ,
قال الله تعالى

“Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kamu (wahai umat Muhammad): Bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: Khalifah-khalifah yang berkuasa; dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan (dari ancaman musuh). Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu. Dan (ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq” (An Nur 55)

ومن ذلك يتبين لنا أن العمل قوام الحياه،وسر السعاده وأساس الحضاره ، والفرد فى مجتمعه لاينعم بعيش رغدٍ هنىء ، ولا تتحقق آماله فى الحياه إلا بالعمل الدائب والسعى المتصل والتعاون مع غيره فى ظلال الحب والإحترام والإيمان بالله سبحانه وتعالى وذلك لقوله سبحانه:
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ (النحل : 97)

فإذا كنت راغباً فى الحياه السعيده متشوقاً لها فقدم العمل الصالح على راحة الرضا تأتيك الحياة الطيبه على طبق السعادة .
• إنه سفينة النجاة في بحر الدنيا

4. Mendapat Ilmu yang bermanfaat.

Ilmu yang bermanfaat adalah panduan untuk mengisi hidup dengan perkara-perkara yang baik dan selamat. Sebab itu Nabi s.a.w: “Ya Allah ya Tuhanku, berilah manfaat kepadaku dari apa-apa yang engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah daku apa-apa yang bermanfaat buat diriku.” (Riwayat at-Tabrani)
فأجملْ بها من كلمةٍ قالها الإمام الزاهد الحسن البصري رحمه الله : " العلم علمان : علم باللسان ، وعلم بالقلب ، فعلم القلب : هو العلم النافع ، وعلم اللسان : هو حجة الله على ابن آدم ". (1)

فالعلم النافع إذاً : هو ما باشر القلوبَ فأوجب لها السكينةَ والخشيةَ ، الإخباتَ لله ، التواضعَ الانكسارَ له ، وإذا لم يباشر القلوبَ ذلك العلمُ ، إنما كان على اللسان : فهو حجة الله على ابن آدم ، تقوم على صاحبه وغيره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : " إنَّ أقواماً يقرأون القرآنَ لا يجاوز تراقيَهم ، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع صاحبه". (2)

العلم أدب الله.. :
قال ابن شهابٍ رحمه الله : " إن هذا العلمَ أدبُ الله الذي أدَّب به نبيه صلى الله عليه وسلم ، وأدَّب النبي صلى الله عليه وسلم به أمتَه ، أمانة الله إلى رسوله ، ليؤديه على ما أُدّي إليه ، فمن سمع علماً فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل". (3)

من أعظم ثمار العلم :
قال الإمام الغزَّالي رحمه الله : " العلم النافع يثمر خشيةَ الله تعالى ومهابتَه قال الله تعالى : { إنما يخشى اللهَ من عبادِه العلماءُ}. (4) ، وذلك أنَّ من لم يعرفْه حق معرفته ، لم يهبْه حق مهابته ، ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته ، فصار العلم يثمر الطاعةَ كلَّها ، ويحجز عن المعصيةِ كلِّها بتوفيق الله تعالى".(5)

وقد قبّح الله قلباً لا يخشع عند ذكره ، ولا يرعوي عند أمرِه ، وتوعد ذلك القلب بالويلِ فقال : { فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله} (6) .

و لن تجد_ يا رعاك الله_ أرقَّ من قلوبِ العلماءِ الصادقين المخلصين ؛ اطمأنت قلوبهم لذكره ، وأنست نفوسُهم به ، فسبحان من أذاقهم لذة قبل اللذة ! وسبحان من أولجهم جنة قبل الجنة !.

وحتى تسعد أبدا :
عليك – رعاك الله – بتحصيل العلم النافع أولاً ، ثم اتبعه بالعملِ فهو الثَّمرة لتلك الشجرةِ ، يقول أبو حامد الغزَّالي _رحمه الله _ : " يا طالب الخلاصِ والعبادةِ عليك أولاً – وفقك الله – بالعلم فإنه القطبُ وعليه المدارُ ، واعلم أن العلم والعبادة جوهران ، لأجلهما كان كلُ ما ترى وتسمع : من تصنيف المصنفين وتعليم المعلمين ، ووعظ الواعظين .... " ثم قال : " العلم بمنزلة الشجرةِ ، العبادةُ بمنزلة ثمرةٍ من ثمراتها ، فالشرف للشجرةِ إذ هي الأصلُ ، ولكن الانتفاعَ إنما يحصل بثمرتها (7) " .

وعند الطبراني في الأوسط (8) : من وصايا الخضر لموسى – عليهما السلام - : " تعلَّم ما تعلمت لتعملَ به ، ولا تعلمه للتحدث به ، ، فيكون عليك بوره ، ويكون لغيرك نوره " .
ومن لم يعمل بعلمه فهو من أجهل الناس وإنْ علم .

يقول سفيان _رحمه الله_ : "إن أنا عملت بما أعلم ؛ فأنا أعلم الناس ، وإن لم أعمل بما أعلم ؛ فليس في الدنيا أحدٌ أجهلَ مني (9) " .

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ، ومن دعوة لا تسمع ، نعوذ بك من هؤلاء الأربع

Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menyebut Ilmu Yang bermanfaat seperti berikut:

Di dalam Al-Qur-an terkadang Allah Ta’ala menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang Dia menyebutkan ilmu pada kedudukan yang tercela, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat.
Adapun yang pertama, seperti firman Allah Ta’ala,

“… Katakanlah: ‘Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?’…” [Az-Zumar: 9]
Firman Allah Ta’ala,

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia, Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” [Ali ‘Imran: 18]

Firman Allah Ta’ala.
“… Dan katakanlah: ‘Ya Rabb-ku, tambahkanlah ilmu kepadaku.’” [Thaahaa: 114]

Firman Allah Ta’ala.
“… Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama.” [Faathir: 28]

Firman Allah Ta’ala tentang kisah Adam dan pelajaran yang didapatkannya dari Allah tentang nama-nama segala sesuatu, dan memberitahukannya kepada para Malaikat. Para Malaikat pun berkata,

“Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.’” [Al-Baqarah: 32]

Dan firman Allah Ta’ala mengenai kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidhir. Nabi Musa berkata kepadanya,

“Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?’” [Al-Kahfi: 66]
Ini semua adalah ilmu yang bermanfaat.

Dan terkadang Allah Ta’ala mengabarkan keadaan suatu kaum yang diberikan ilmu, namun ilmu yang ada pada mereka tidak bermanfaat. Ini adalah ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya, namun pemiliknya tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Allah Ta’ala berfirman,

“Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya (tidak mengamalkannya) adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” [Al-Jumu’ah: 5]
Adapun ilmu yang Allah Ta’ala sebutkan pada kedudukan tercela, yaitu ilmu sihir seperti firman-Nya,

“… Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat. Dan sungguh mereka sudah tahu barangsiapa membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahui.” [Al-Baqarah: 102]
Dan firman Allah Ta’ala,

“Mereka hanya mengetahui yang lahir (tampak) dari kehidupan dunia; sedangkan terhadap (kehidupan) akhirat mereka lalai.” [Ar-Ruum: 7]
Karena itulah As-Sunnah membagi ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, juga menganjurkan untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan memohon kepada Allah Ta’ala ilmu yang bermanfaat. [1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (wafat th. 728 H) rahimahullaah mengatakan, “Ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Terkadang ada ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, tetapi dalam urusan duniawi, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu pertanian, dan ilmu perdagangan.” [2]
Imam Ibnu Rajab (wafat th. 795 H) rahimahullaah mengatakan, “Ilmu yang bermanfaat menunjukkan pada dua hal.

Pertama, mengenal Allah Ta’ala dan segala apa yang menjadi hak-Nya berupa nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, dan perbuatan-perbuatan yang agung. Hal ini mengharuskan adanya pengagungan, rasa takut, cinta, harap, dan tawakkal kepada Allah serta ridha terhadap takdir dan sabar atas segala musibah yang Allah Ta’ala berikan.
Kedua, mengetahui segala apa yang diridhai dan dicintai Allah ‘Azza wa Jalla dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkai-Nya berupa keyakinan, perbuatan yang lahir dan bathin serta ucapan. Hal ini mengharuskan orang yang mengetahuinya untuk bersegera melakukan segala apa yang dicintai dan diridhai Allah Ta’ala dan menjauhi segala apa yang dibenci dan dimurkai-Nya. Apabila ilmu itu menghasilkan hal ini bagi pemiliknya, maka inilah ilmu yang bermanfaat. Kapan saja ilmu itu bermanfaat dan menancap di dalam hati, maka sungguh, hati itu akan merasa khusyu’, takut, tunduk, mencintai dan mengagungkan Allah ‘Azza wa Jalla, jiwa merasa cukup dan puas dengan sedikit yang halal dari dunia dan merasa kenyang dengannya sehingga hal itu menjadikannya qana’ah dan zuhud di dunia.” [3]

Imam Mujahid bin Jabr (wafat th. 104 H) rahimahullaah mengatakan, “Orang yang faqih adalah orang yang takut kepada Allah Ta’ala meskipun ilmunya sedikit. Dan orang yang bodoh adalah orang yang berbuat durhaka kepada Allah Ta’ala meskipun ilmunya banyak.” [4]

Perkataan beliau rahimahullaah menunjukkan bahwa ada orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat bagi orang tersebut karena tidak membawanya kepada ketaatan kepada Allah Ta’ala.

Imam Ibnu Rajab (wafat th. 795 H) rahimahullaah mengatakan, “Ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Qur-an, penjelasan makna hadits-hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan pembahasan tentang masalah halal dan haram yang diriwayatkan dari para Shahabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in, dan para imam terkemuka yang mengikuti jejak mereka…” [5]

Imam al-Auza’i (wafat th. 157 H) rahimahullaah berkata, “Ilmu itu apa yang dibawa dari para Shahabat Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam, adapun yang datang dari selain mereka bukanlah ilmu.” [6]

Beliau juga mengatakan, “Ilmu yang paling utama adalah ilmu tafsir Al-Qur-an, penjelasan makna hadits-hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, dan pembahasan tentang masalah halal dan haram yang diriwayatkan dari para Shahabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in, dan para imam terkemuka yang mengikuti jejak mereka…” [7]

Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’i rahimahullaah mengatakan,
Seluruh ilmu selain Al-Qur-an hanyalah menyibukkan, kecuali ilmu hadits dan fiqih dalam rangka mendalami ilmu agama.

Ilmu adalah yang tercantum di dalamnya: ‘Qaalaa, had-datsanaa (telah menyampaikan hadits kepada kami)’.

Adapun selain itu hanyalah waswas (bisikan) syaitan. [8]
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memberikan perumpamaan kepada kita mengenai orang yang faham tentang agama Allah Ta’ala, ia memperoleh manfaat dari ilmunya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam juga memberikan perumpamaan orang yang tidak menaruh perhatian pada ilmu agama, dengan kelalaiannya itu mereka menjadi orang yang merugi dan bangkrut.

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya laksana hujan deras yang menimpa tanah. Di antara tanah itu ada yang subur. Ia menerima air lalu menumbuhkan tanaman dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah kering yang menyimpan air. Lalu Allah memberi manusia manfaat darinya sehingga mereka meminumnya, mengairi tanaman, dan berladang dengannya. Hujan itu juga mengenai jenis (tanah yang) lain yaitu yang tandus, yang tidak menyimpan air, tidak pula menumbuhkan tanaman. Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah, lalu ia mendapat manfaat dari apa yang Allah mengutus aku dengannya. Juga perumpamaan atas orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya. Ia tidak menerima petunjuk Allah yang dengannya aku diutus.” [9]

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam ketika datang membawa ajaran agama Islam, beliau mengumpamakannya dengan hujan yang dibutuhkan manusia. Kondisi manusia sebelum diutusnya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam seperti tanah yang kering, gersang dan tandus. Kemudian kedatangan beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam membawa ilmu yang bermanfaat menghidupkan hati-hati yang mati sebagaimana hujan menghidupkan tanah-tanah yang mati.

Kemudian beliau mengumpamakan orang yang mendengarkan ilmu agama dengan berbagai tanah yang terkena air hujan, di antara mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Orang ini seperti tanah subur yang menyerap air sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya, kemudian tanah tersebut dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat memberi manfaat bagi yang lain.

Di antara mereka ada juga orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu namun dia tidak mengamalkannya, akan tetapi dia mengajarkannya untuk orang lain. Maka, dia bagaikan tanah yang tergenangi air sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Orang inilah yang disebut dalam sabda beliau, “Allah memperindah seseorang yang mendengar perkataan-perkataanku dan dia mengajarkannya seperti yang dia dengar.” Di antara mereka ada juga yang mendengar ilmu namun tidak menghafal/menjaganya serta tidak menyampaikannya kepada orang lain, maka perumpamaannya seperti tanah yang berair atau tanah yang gersang yang tidak dapat menerima air sehingga merusak tanah yang ada di sekelilingnya.

Dikumpulkannya perumpamaan bagian pertama dan kedua disebabkan keduanya sama-sama bermanfaat. Sedangkan dipisahkannya bagian ketiga disebabkan tercela dan tidak bermanfaat.

Jadi, perumpamaan hadits di atas terdiri dari 2 (dua) kelompok. Perumpamaan pertama telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan perumpamaan kedua, bagian pertamanya adalah orang yang masuk agama Islam namun tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah tandus sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya, “Orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya.” Atau dia berpaling dari ilmu sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya dan tidak pula dapat memberi manfaat kepada orang lain.

Adapun bagian kedua adalah orang yang sama sekali tidak memeluk agama, bahkan telah disampaikan kepadanya pengetahuan tentang agama Islam, tetapi ia mengingkari dan kufur kepadanya. Kelompok ini diumpamakan dengan tanah datar yang keras, dimana air mengalir di atasnya, tetapi tidak dapat memanfaatkannya.

Hal ini diisyaratkan dengan sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam:
“Dan tidak peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus dengannya.”
Ath-Thibi berkata, “Manusia terbagi menjadi dua”.

Pertama, manusia yang memanfaatkan ilmu untuk dirinya namun tidak mengajarkannya kepada orang lain.

Kedua, manusia yang tidak memanfaatkan ilmu bagi dirinya, namun ia mengajarkan kepada orang lain.”

Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani, kategori pertama masuk dalam kelompok pertama. Sebab, secara umum manfaatnya ada walaupun tingkatannya berbeda. Begitu juga dengan tanaman yang tumbuh, di antaranya ada yang subur dan memberi manfaat kepada manusia dan ada juga yang kering. Adapun kategori kedua walaupun dia mengerjakan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang sunnah, sebenarnya dia termasuk kelompok kedua seperti yang telah kami jelaskan; dan seandainya dia meninggalkan hal-hal wajib, maka dia adalah orang fasik dan kita tidak boleh mengambil ilmu darinya.
Orang semacam ini termasuk dalam sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:
“Orang yang tidak menaruh perhatian terhadapnya.” [10]

5. Mendapat pasangan hidup yang soleh/solehah, zuriat penyejuk hati, sahabat yang solihin.

Kebahagiaan hidup adalah perkara yang semua orang impikan. Sabda Nabi: “Empat dari tanda-tanda kebahagiaan seseorang: Isterinya solehah, anak-anaknya abrar (soleh), teman-temannya orang soleh dan sumber rezekinya di negeri sendiri.” (Riwayat ad-Dailami dari Ali r.a).

Isteri atau suami yang baik membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak yang baik akan terus memberi manfaat setelah kematian kita. Pahala amalan baiknya hasil didikan kita dan doa mereka akan terus mengalir kepada kita. Sahabat yang baik akan membawa kita kepada jalan hidup yang selamat. Mereka tempat kita berkongsi masalah dan kegagalan, bukan hanya berkongsi senang dan kejayaan.

ماهي صفات الزوجة الصالحة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في رسالة صغيرة للشيخ محمد متولي الشعراوي - رحمه الله - جمع فيها صفات الزوجة الصالحة بقوله :ـ

الزوجة الصالحة هي: المرأة المؤمنة العابدة، التي تحفظ نفسها، وتحفظ زوجها في نفسه وعرضه، وتحفظه في ماله وولده، وهي التي تُحسن معاملة زوجها وأهلها وجيرانها، وتُحسن إدارة بيتها الذي هو مملكتها الخاصة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ملكة متوَّجة عليه.

فالزوج قد يقضي في منزله ساعات قليلة في اليوم لكن المرأة تقضي معظم وقتها في بيتها، فإن كانت صالحة صلَح البيت كله وإن كانت فاسدة فسَد البيت كله. ولم لا وهي بمثابة القلب للإنسان، فإن صلَح القلب صلَح الجسد كله وإن فسَد القلب فسَد الجسد كله وضاع صاحبه!

إن المرأة الصالحة لها عمل عظيم في حياتها وبيتها لا يَقلّ إن لم يَزِدْ عن عمل الرجل وكَدِّه في الحياة لتوفير المال، فالمرأة سكن لزوجها وحضن لأطفالها ووزيرة اقتصاد لشؤون بيتها، تعامل زوجَها ـ كما أمَرَ ربها سبحانه وتعالى ـ بالمودة والرحمة والطاعة التامة في غير معصية، وتربّي أولادها تربية إسلامية صحيحة رشيدة، فتَغرس فيهم مبادئَ الإسلام العظيم منذ الصغر فينشأون صالحين في المجتمع.

الزوجة الصالحة تقوم على شأنه، وتُعينه على طاعة ربه، وتحفظه في حضوره وغيابه، وتنصحه وتشير عليه، وتُخفّف عنه ولا تُثقل عليه، إذا نظَر إليها سرَّته، وإن دعاها أجابته، وإذا غاب عنها حفظته.

ولذلك يجب على المسلم عند الزواج أن يختار الزوجة الصالحة المتدينة؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "فاظفَر بذات الدين تَرِبَت يداك" أي: امتلأت يداك بالخير وقلبك بالسعادة (أخرجه البخاريّ 5090 ومسلم 1466/53 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "تُنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفَر بذات الدين تَرِبَت يداك") وكذلك على المرأة ووليِّها أن يختارَا الزوجَ الصالح وإن كان فقيرًا؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم مَن تَرضَون دينَه فزوِّجوه" (روى الترمذيّ 1084 وابن ماجه 1967 عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطَب إليكم مَن تَرضَون دينَه وخُلُقَه فزوِّجوه، إلا تفعلوا تكُنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض". وقال الألبانيّ في صحيح ابن ماجه 1601: حسن) فالرجل المؤمن الصالح إن أحب زوجته حَفِظها وإن كَرِهَها لم يَبخَسها حقَّها (أخرج مسلم 1496/ 11 وأحمد في المسند 2/329 عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَفرَك مؤمنٌ مؤمنةً؛ إن كَرِهَ منها خُلُقًا رَضِيَ منها آخَرَ" والله أعلم

ثمرات الزواج من الزوجة الصالحة

الحمد لله الواحد الأحد المليك المقتدر ، ينزل من السماء المطر ، ويخرج من الأرض النبات والشجر ، أحمده سبحانه وأشكره وقد وعد بالمزيد لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بث في الكون آيات وحدانيته وملأه من العبر ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله خير البشر، ومتعة النظر ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهر الغرر .أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله تفلحوا واعدوا ليوم القيامة عدته تنجوا وتسعدوا يقول الله جل جلاله :

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ()}([1]) .أيها الأحبة في الله كان الحديث في الخطبة الماضية عن ثمرات الزواج من الزوج الصالح واليوم سيكون الحديث عن الطرف المقابل وهو ثمرات الزواج من الزوجة الصالحة وهذا الزواج إنما هو اتباع لوصية الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه لنا معاشر الرجال حيث قال : ((تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ))(2).وقال : ((الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ))(3).لم كانت المرأة الصالحة هي خير متاع الدنيا؟ أعيروني أحبتي أسماعكم لأصف لكم طرفاً من ثمرات ذلك الزواج المبارك، أول تلك الثمرات:

• أنها تكون عوناً لزوجها على النجاح والفلاح في الآخرة فهي إن قامت من الليل فصلت أيقظت زوجها ليغتنم ذلك الأجر متذكرة قول نبيها صلوات ربي وسلامه عليه عند أبي داود وابن ماجة والنسائي (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ4)

• والزوج لا يغضب بل يطير فرحاً بامرأة أعانته على صلاة ركعتين في جوف الليل علها تكون منجية له غداً يوم القيامة.

• المرأة الصالحة ليست حريصة على الدنيا فترهق زوجها بالمطالب التي لا نهاية لها ولكن همها الآخرة فهي توصيه عند الخروج كما كانت تلك المرأة من نساء السلف توصي زوجها فتقول له:يا فلان اتق الله ولا تطعمنا من كسب حرام فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر النار، وإذا رأت من زوجها تقصيراً في أداء عمله الذي يكسب منه عيشهم دفعته لإصلاح ذلك التقصير حتى يحلل لقمة عيشهم لا كما يحدث من بعض النساء التي تحث زوجها على التقصير والغياب ليلبي لها رغباتها المرأة الصالحة تكون عوناً لزوجها

• فإذا ما شغل عنها بأمور الدعوة إلى الله وتبصير الناس بأمور دينهم وأنفق من ماله في سبيل الله كانت مشجعة له على ذلك وقدوتها في ذلك خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي وقفت إلى جوار خير البرية وواسته بنفسها ومالها فرضي عنها زوجها رسول الأمة صلوات ربي وسلامه عليه ورضي عنها قيوم السموات والأرض فأرسل إليها العظيم من فوق سبع سموات ملك من أكرم ملائكته جبريل عليه السلام يحمل لها سلام من رب العالمين ويبشرها بجائزتها بيت في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا صخب أخرج ذلك البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ(6) حفظ لها النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها حتى بعد موتها تقول الصديقة رضي الله عنها (مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا وَأَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ)(7) نعم هكذا تكون الزوجة وهكذا يكون الوفاء من الزوج، فكم من داعية إلى الله اختار الجمال على الدين فقعدت به زوجته عن ركب الصالحين فتاه مع التائهين،وكم من ناجح في حياته جذبته زوجته إلى حياة الكسالى الخاملين،

• المرأة الصالحة عون لزوجها في كل ما يقرب إلى رضوان الله،تفعل ذلك محبة لزوجها فهي تعلم أنها إن عاشت مع زوجها طوال الحياة الدنيا فلا بد من لحظة فراق فمن ذكائها وفطنتها أنها تحرص أن تكون مع زوجها في حياة النعيم السرمدي في جنات الخلد ،

• ثاني تلك الثمرات أنها تكون سبباً في استقرار حياة زوجها الأسرية فهي دائمة الزينة لا يراها زوجها إلا في أبهى حلة ولا يشم منها إلا أطيب ريح، لا كما يحدث من بعض النساء اللواتي لا يعرفن الزينة ولا العطور إلا عند الخروج للمناسبات أما في البيت فهي في صورة منفرة مقززة تفوح منها روائح العرق والطبخ ونحوها ، الزوجة الصالحة إلى جوار ذلك تستقبل أوامر زوجها بكل رحابة صدر ما لم يأمرها بمعصية لله الواحد الديان، تفعل ذلك لأنها ترجو من أن كون ممن شهد النبي لهن بالخيرية ففي مسند الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ ((الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي مَالِهِ))(5). المرأة الصالحة تتكلم مع زوجها بكل أدب واحترام لعلمها بعظيم حقه عليها متذكرة قول النبي صلى الله عليه وسلم :((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا))(8)،المرأة الصالحة تسعى لكسب رضا زوجها بشتى الوسائل لأنها تعلم أن في رضاه رضى الرحمان وفي سخطه سخط الجبار علمها ذلك خير البرية حينما أوصى تلك المرأة فقال لها :((أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ كَيْفَ أَنْتِ لَهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ))(9). علمها هذه القضية خير البرية يوم أن قال:((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ))(10) المرأة الصالحة تكون عوناً للرجل على بر والديه فهي ترى أن أمه أولى بالبر منها لأنها تذكر سؤال الصديقة للنبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابة المرأة؟ فقال زوجها،فقالت من أحق الناس بحسن صحابة الرجل؟ فقال أمه ، فمع هذا الفهم يسلم الرجل من الدخول في دوامة الخيار المر بين أمه وامرأته.

• ثالث تلك الثمرات أنه يتحقق لمن تزوج بذات الدين العفاف الذي يمنعه من السقوط في أوحال الرذيلة لأن زوجته لا تمنع نفسها عنه لعلمها لما يترتب على ذلك من عقوبة وسخط من الله أخبرها بذلك رسولها صلى الله عليه وسلم حيث قال:((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إإلاّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا))(11). وكم من النساء الجاهلات بأحكام الدين أصبحن يتخذن من هذه القضية سلاح يبتززن به أزواجهن وما علموا فداحة ثمن ذلك العمل،وكم من الرجال تمنعت عليه زوجته فهوى في الخطيئة أو كاد لرقة دينه وسيطة الشهوة عليه.

• رابع تلك الثمرات:أن من يتزوج من امرأة صالحة يكون بإذن الله قد ضمن راعياً أميناً لبيته وأولاده في غيابه لأن المرأة الصالحة تجعل نصب عينيها قوله صلى الله عليه وسلم : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا))(12).أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}(13).

الخطبة الثانية
الحمد لله وكفى ، يجزي أهل الوفى بالتمام والوفى ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى ولاند له يبتغى وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن على النهج اقتفى.
أما بعد:فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على توجيه أبنائكم للزواج من الصالحات فإن في ذلك سعادة لهم في الدنيا وفي الآخرة،أيها الأحبة في الله قد يكون من بين المستمعين من يقول تزوجنا أو زوجنا من نساء صالحات لكن لم يلبثن أن تغيرن بعد عام أو أكثر أو أقل من الزواج وكأن ذلك الصلاح الذي كن يبدينه ما هو ألا ثوب خلعنه،فأقول له يا أخي الحبيب إن وجود المرأة الصالحة في هذا الزمان نعمة كبيرة في ظل فتن مائجة لا يصمد أمامها أحياناً عقلاء الرجال،أما عن تغيرها فلا تلمها ولكن لم نفسك بالمقام الأول دعني أسألك ماذا قدمت لها لتحافظ على شعلة الإيمان والالتزام مشتعلة في قلبها ؟ أنت تخرج وتجالس الصالحين وتقتني الأشرطة وتسمعها وتنزل لتصلي في الحرم وهي المسكينة طوال اليوم بين جدران المنزل لا تجد من يذكرها لا شريط ولا نساء صالحات تجالسهن ، بل قد تكون قذفتها بين أهلك وأهلك من النوع الذي لا يساعد على الدين والالتزام فكيف تطالبها بالاستمرار على الطريق المستقيم وأنت لم توفر لها ولم تعنها على ذلك؟ انظر إلى حالك أنت إن ابتعدت عن مجالس الصالحين والخير فترة ماذا يحدث لك من قسوة في قلبك وجفاف لروحك؟.وإلى كل من يشك في جدوى الزواج من صاحبة الدين أو ينظر إليها بأنها امرأة معقدة لا تستقيم معها بهجة الحياة أقول له انظر فيمن حولك نظرة فاحصة وليست نظرة سطحية تكتفي القشور،اسأل ومحص عن حياة من تزوجوا بغير ذات الدين كيف هي حياتهم نعم قد يكون من بينهم من استقامة له الحياة جزئياً لأن المرأة كانت صاحبة مبادئ وأخلاق ، ولكن في الغالب ما تجد حياتهم حياة نكد وشقاء فكم من زوجة اتخذت من أولادها الصغار سلاحاً تشهره في وجه زوجها لكي يستجيب لمطالبها المنكره،فهذه امرأة تطلب من زوجها إدخال لاقط القنوات (الدش) إلى البيت ويوم أن يرفض ترمي بالأولاد في وجهه وتذهب إلى بيت أهلها ولأن البيت الذي تربت فيه لا يحتكم إلى الدين وقف أهلها إلى جوارها في طلبها،وأخرى تطالب بحرية الخروج للأفراح والمناسبات،وثالثة تطالب بحرية النزول إلى الأسواق،ورابعة تطالب بحرية الخروج والدخول مع السائق وهكذا …، بينما المرأة الصالحة لا تطلب إلا الطاعة وإذا نهاها زوجها عن أمر مباح امتثلت لأمره.فأيهم خير ؟

Artikel Penuh...