Sunday, February 18, 2018

Hijratur Rasul SAW (Beberapa catatan ringkas)

F

aktor Pendorong  Di Mekah.
1.    Islam tidak dapat berkembang subur di Mekah. kehidupan Baginda SAW sudah tidak terjamin terutama selepas kewafatan isteri (Khadijah) dan bapa saudara (Abu Talib).
2.    Lokasi yang berhampiran (Thaif) juga tidak dapat menerima kehadiran Islam dan Baginda SAW, walaupun terdapat saudara di sebelah bapanya.
3.    Baginda SAW seakan-akan dinafikan hak sebagai warga negara di Mekah, sehinggakan untuk memasukinya, selepas kembali daripada Thaif terpaksa menggunakan peruntukan al-Himayah wal-Jiwar melalui Mut`iem bin `Adiy.
4.    Berlakunya keputusan yang drastik di Darun Nadwah yang disertai juga oleh kononnya Syeikh dari an-Najdi (Iblis), iaitu untuk menghapus terus Baginda SAW daripada bumi Allah SWT. Keputusan ini membawa kepada pengepungan rumah baginda SAW pada malam hari selepas datangnya arahan Allah supaya berhijrah. Faktor Penarik Di Madinah
1.    Keperluan kepada kepimpinan yang berwibawa bagi pihak Madinah akibat permusuhan yang berpanjangan oleh suku Aus dengan Khazraj,  namun tokoh penyatunya seakan-akan tidak ada.
2.    Berita kebangkitan Nabi akhir zaman yang disebut dan diwarwarkan oleh pendeta Yahudi di Madinah seakan-akan menjadi penanda aras bagi kelayakan kepimpinan tersebut.
3.    Keinginan masyarakat yang sedar mengenai berita tersebut di Madinah untuk mendahului puak Yahudi bagi menjadi pengikut Nabi terakhir.
4.    Tertarik dengan ciri-ciri ketokohan yang ada pada Nabi SAW oleh dalam pertemuan pertama pada musim haji, memotivasikan lagi para perwakilan Madinah.
5.    Maklumat awal baginda SAW dengan janji Allah seperti yang digambarkan semasa singgah bersama dengan Jibril dan Mikail di Thibah pada malam Isra’ dan Mi`raj, semacam lampu hijau kearah lokasi penghijrahan (Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Kifayatul Muhtaj, hal. 5).
6.    Penduduknya yang begitu mesra dengan Islam sehingga betul-betul menjadi `Ansar’ dengan sikap di dalam ithar mereka seperti yang disebut oleh Allah  di dalam al-Quran (59:9)
7.    Selain daripada perniagaan, Madinah terkenal dengan bumi yang subur dan mempunyai hasil bumi dan tidak akan tergugat andainya dipulaukan oleh masyarakat sekitar. Maka asas sebegini amat sesuai dengan Islam yang pasti mampu berdikari dalam menghadapi cabaran mendatang.

Kematangan Dan Kebijaksanaan Peristiwa Hijrah
1.    Persediaan rapi daripada segi fizikal dan juga mental  baginda SAW dan para sahabat.
2.    Kerjasama yang padu daripada semua individu yang terlibat, dari dalam dan luar rumah baginda SAW.
3.    Strategi kerahsiaan berlaku dengan baik, sehingga perjanjian Aqabah tidak dapat dikesan oleh musuh, kecuali oleh syaitan yang mendiami Aqabah.
4.    Mendapatkan janji setia sehidup semati daripada penduduk Madinah (rujuk Baiatul Aqabah dan ucapan dan doa al-Abbas bin Abdul Mutalib yang mewakili Bani Hashim sebelum menyerahkan Baginda SAW kepada penduduk Madinah (al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyyah 1, hal. 327, lihat juga Monewar Khalil, Sirah Nabi Muhammad 2, hal. 225). Demikian lagi ucapan peneguhan baginda SAW dalam menanggapi kebimbangan penduduk Madinah:

فقال: يا رسولَ الله، إنَّ بيننا وبيْن الرِّجال حبالاً، وإنَّا قاطِعوها - يعني: اليهود - فهل عسيْتَ إنْ نحن فعَلْنا ذلك ثم أظهرَك الله أن تَرجِع إلى قومِك وتدَعَنا؟ فتبسَّم النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثم قال: ((بل الدَّمَ الدَّم، والهَدْمَ الهَدْم، إنَّا منكم وأنتُم منِّي، أُحارِبُ مَن حاربتُم، وأُسالم من سالمتُم.

5.    Sentiasa tenang sangat yakin dengan arahan Allah dalam setiap langkah penghijrahan, tidak mendahului Allah, antaranya,  menunggu perintah hijrah, memerintah Sayyidina Ali bin Abi Talib  mengganti di tempat tidur, semasa  turun daripada rumah, menabur pasir  terlebih dahulu  kepada empat puluh pemuda upahan untuk membunuh baginda SAW di luar rumah, berjumpa dengan Abu Bakar di tempat yang dijanjikan, tidak terus ke Madinah, tetapi ke gua, membuat lencongan yang mengelirukan ke arah Yaman, seterusnya hingga ke Quba’.

6.    Memanfaatkan semua sumber dan aneka bantuan yang memudahkan perjalanan, termasuk memberi pesanan dan melayani kerenah Suraqah bin Malik yang memohon supaya diadakan surat jaminan keamanan setelah beberapa kali percubaan membunuh Nabi SAW gagal (Ghadban 1, hal. 209). Ada juga yang menyebut bahawa baginda SAW bakal menjadi manusia agung, bakal menjadi pemerintah Semenanjung Arab. Untuk itu beliau memohon kemaafan dan jaminan tidak dibalas pada masa akan datang (Monawwar Khalil 3, hal.34).

No comments:

Post a Comment